Δευτέρα, 30 Απριλίου 2007

Εφαρμογή του καπιταλισμού στην ΕΕ - Ελλάδα - Deutsche Bank


Η δυστυχής παραλλαγή του καπιταλισμού: Η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν, μέχρι τώρα, αποτύχει να θεμελιώσουν τις βασικές συνθήκες που προάγουν την ανθρώπινη ευδαιμονία. Οι κάτοικοι των χωρών αυτών θεωρούν εαυτούς λιγότερο ευτυχείς από τους κατοίκους των χωρών των υπολοίπων κατηγοριών.

Τόσον η Ελλάδα, όσο και η Πορτογαλία, αλλά και η Ιταλία έχουν χαμηλές βαθμολογίες και στους δέκα εκτιμητές. Αυτό που απαιτείται είναι περισσότερη εκπαίδευση, λιγότερος κρατικός παρεμβατισμός, μεταρρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη αγορά εργασίας και πολλά άλλα συγγενή μέτρα – και μάλιστα όλα αυτά σε μορφή διατηρήσιμη σε μακροχρόνιο ορίζοντα λαμβάνοντας υπόψη τα παραδείγματα των άλλων κρατών, συμπεραίνουν οι αναλυτές του οίκου.

http://www.capital.gr/news.asp?Details=285460

Δεν υπάρχουν σχόλια: