Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

εκταμιεύσεις δανείων - Ελλάδα - 2008 - 2009


Λιγότερα δάνεια έλαβαν το 2008 επιχειρήσεις και νοικοκυριά σε σύγκριση με το 2007, με το ρυθμό της πιστωτικής επέκτασης να υποχωρεί σταθερά μήνα με μήνα και οι συνέπειες είναι ήδη εμφανείς στην αγορά, με τη μείωση της κατανάλωσης και γενικά της οικονομικής δραστηριότητας.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το μήνα Δεκέμβριο, οι εκταμιεύσεις νέων δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά ήταν λιγότερες κατά 3,2 δισ. ευρώ, με τα δάνεια των επιχειρήσεων να μειώνονται κατά 2,2 δισ. ευρώ, ενώ κατά 1 δισ. ευρώ, μειώθηκαν τα δάνεια προς τα νοικοκυριά.
Το σύνολο των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα στις 31 Δεκεμβρίου 2008 έφτασε σε 249.661 εκατ. ευρώ, που ανέρχεται στο 101,6% του ΑΕΠ. Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2007, το σύνολο των δανείων αυξήθηκε κατά 35.299 εκατ. ευρώ.
Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης προς το σύνολο των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών υποχώρησε στο 16,4%, σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο που ήταν στο 18,2% και το Δεκέμβριο του 2007, όταν τα δάνεια έτρεχαν με 21,5%.
Σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις, η καθαρή αύξηση της χρηματοδότησης διαμορφώθηκε το Δεκέμβριο του 2008 σε 1.174 εκατ. ευρώ, όταν το Δεκέμβριο του 2007 ήταν 3.283 εκατ. ευρώ, δηλαδή τα δάνεια του περασμένου Δεκεμβρίου ήταν λιγότερα κατά 2.109 εκατ. ευρώ.
Ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε το Δεκέμβριο σε 19,8% από 22,2% τον προηγούμενο μήνα και έναντι 20,6% το Δεκέμβριο του 2007.

Ανά κλάδο
Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι το Δεκέμβριο επιβραδύνθηκε ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης προς όλους τους κλάδους με εξαίρεση τη γεωργία και τους «λοιπούς κλάδους» όπου διατηρήθηκε περίπου σταθερός.
Επισημαίνεται πάντως ότι οι ετήσιοι ρυθμοί της πιστωτικής επέκτασης προς τη βιομηχανία και το εμπόριο, δηλαδή τους δύο σημαντικότερους από πλευράς χρηματοδότησης κλάδους επιχειρήσεων, παραμένουν, παρά τη μείωσή τους σε σύγκριση με το Νοέμβριο, σημαντικά υψηλότεροι σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2007.
Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις άντλησαν το σύνολο των κεφαλαίων που δικαιούνταν μέσα από τις ανοιχτές πιστωτικές γραμμές, υπό το φόβο του κλεισίματος της στρόφιγγας των δανείων αλλά και νέας ανόδου των επιτοκίων.
Αναλυτικότερα κατά κλάδο δραστηριότητας σημειώθηκαν οι ακόλουθες μεταβολές στην πιστωτική επέκταση:
1. Γεωργία: το υπόλοιπο χρηματοδότησης στο τέλος Δεκεμβρίου ανήλθε σε 3.856 εκ. ευρώ αυξημένο κατά 22,2%, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2007.
2. Βιομηχανία: το υπόλοιπο χρηματοδότησης στο τέλος Δεκεμβρίου ανήλθε σε 24.873εκ. ευρώ αυξημένο κατά 17%, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2007.
3. Εμπόριο: το υπόλοιπο χρηματοδότησης στο τέλος Δεκεμβρίου ανήλθε σε 32.985 εκ. ευρώ αυξημένο κατά 20,7%, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2007.
4. Τουρισμός: το υπόλοιπο χρηματοδότησης στο τέλος Δεκεμβρίου ανήλθε σε 7.032 εκ. ευρώ αυξημένο κατά 20,8%, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2007.
5. Ναυτιλία: το υπόλοιπο χρηματοδότησης στο τέλος Δεκεμβρίου ανήλθε σε 10.228 εκ. ευρώ αυξημένο κατά 16,72%, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2007.
6. Λοιπά χρηματ/κά ιδρύματα: το υπόλοιπο χρηματοδότησης στο τέλος Δεκεμβρίου ανήλθε σε 8.326 εκ. ευρώ μειωμένο κατά 8,3%, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2007.
7. Κατασκευές: το υπόλοιπο χρηματοδότησης στο τέλος Δεκεμβρίου ανήλθε σε 11.257 εκ. ευρώ αυξημένο κατά 36,6% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2007.
8. Ηλεκτρισμός - Φωταέριο - Ύδρευση: το υπόλοιπο χρηματοδότησης στο τέλος Δεκεμβρίου ανήλθε σε 3.518 εκ. ευρώ αυξημένο κατά 30,9% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2007.
9. Μεταφορές, Επικοινωνίες πλην Ναυτιλίας: το υπόλοιπο χρηματοδότησης στο τέλος Δεκεμβρίου ανήλθε σε 4.642 εκ. ευρώ αυξημένο κατά 27,9%, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2007.
10. Λοιπά: το υπόλοιπο χρηματοδότησης στο τέλος Δεκεμβρίου ανήλθε σε 25.742 εκ. ευρώ αυξημένο κατά 24,8% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2007.

Τα δάνεια των νοικοκυριών
Οι νέες χορηγήσεις δανείων προς τα νοικοκυριά τον περασμένο Δεκέμβριο ανήλθαν σε 1.043 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά σχεδόν 1 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2007 που οι χορηγήσεις είχαν ανέλθει σε 2.060 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 12,8%, έναντι 14,0% το Νοέμβριο του 2008 και 22,4% το Δεκέμβριο του 2007.
Από τα αναλυτικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος προκύπτει ότι η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων το μήνα Δεκέμβριο ανήλθε σε 867 εκατ. ευρώ, έναντι 1.349 εκατ. ευρώ, το Δεκέμβριο του 2007. Ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου των στεγαστικών δανείων παρουσίασε περαιτέρω επιβράδυνση καθώς υποχώρησε το Δεκέμβριο στο 11,4%, από 12,3% το Νοέμβριο και από 21,9% που ήταν ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων το Δεκέμβριο του 2007.
Τα καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν καθαρή αύξηση 152 εκατ. ευρώ, όταν το Δεκέμβριο του 2007είχαν αυξηθεί κατά 655 εκατ. ευρώ. Ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους επιβραδύνθηκε σε 16,0%, έναντι 17,8% το Νοέμβριο του 2008 και 22,4% το Δεκέμβριο του 2007.
Τα «λοιπά» δάνεια προς τα νοικοκυριά (ειδικά δάνεια για πληρωμές φόρων κλ.π) σημείωσαν καθαρή αύξηση κατά 24 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2008, έναντι 56 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2007 και ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής τους επιβραδύνθηκε σε 9,5% από 10,8% τον προηγούμενο μήνα και έναντι 35,6% τον Δεκέμβριο του 2007.
http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/01/30/1622927.htm

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

ταξινομήσεις οχημάτων - Ελλάδα - 2008 - κόσμος

Αυξημένες αντοχές στην οικονομική κρίση επέδειξαν οι πολυτελείς μάρκες αυτοκινήτων το 2008, τουλάχιστον συγκριτικά με εκείνες που απευθύνονται σε όλα τα βαλάντια.
Μπορεί οι ετήσιες ταξινομήσεις επιβατικών οχημάτων να υποχώρησαν μόλις 4,5% (στοιχεία ΣΕΕΑ) το 2008, ωστόσο η υποχώρηση δεν είναι ανάλογη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων, αφού παρατηρήθηκαν μεγάλες ανισορροπίες στις πωλήσεις μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών.
Το περασμένο έτος «βασιλιάς» των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά παρέμεινε η εμβληματική στη συνείδησή του μέσου Έλληνα για την αξιοπιστία της Toyota, με ετήσιες ταξινομήσεις 26.468 οχήματα. Η πτώση στις πωλήσεις (2008/2007) ήταν της τάξεως του 4,5%.
Περισσότερο επλήγη η δεύτερη στην κατάταξη Opel, της οποίας οι πωλήσεις υποχώρησαν 10,5%.
Η Volkswagen, που με ταξινομήσεις 21.068 οχήματα βρέθηκε στην τρίτη θέση, είδε τις πωλήσεις της να σημειώνουν κάμψη περίπου 4,5% το 2008.
Να αναφέρουμε ακόμη την Alfa Romeo (-29,9%), τη Renault (-39,5%, ιδιαίτερη περίπτωση λόγω των προβλημάτων με την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα), τη Ford (-17,4%), τη Citroen (-29%), την General Motors (-50%), τη Volvo (26,8%), την Peugeot (18,1%).
Η Mercedes, από την άλλη, κινήθηκε σταθεροποιητικά (αύξηση πωλήσεων 0,2%), η BMW κατέγραψε πτώση 0,7%, ενώ οι πωλήσεις της Lexus εκτινάχτηκαν στο +53,3%, καθώς τα υβριδικά μοντέλα φαίνεται να «συγκινούν» ιδιαίτερα.
Πολύ καλά τα πήγε και η Audi, που με πωλήσεις 6.888 οχημάτων βρέθηκε στη 14η θέση των πωλήσεων με άνοδο 11,5% σε σχέση με το 2007.
Στην Ελλάδα συνολικά το 2008 αγοράστηκαν 18 Bentley (μείωση κατά μόλις 14,3%), 18 Ferrari (πτώση επίσης 14%), 8 Lamborghini (άνοδος περίπου 14% στις πωλήσεις) αλλά και 5 Aston Martin (στο +150% οι πωλήσεις).
«Γκάζι» στις ταξινομήσεις του 2008 έβαλε με διαφορά η Porsche (το φθηνότερο μοντέλο της κινείται στα 67.000 ευρώ περίπου), η οποία κατέγραψε μεν πτώση πωλήσεων, αλλά κατάφερε να βγάλει 457 νέα μοντέλα στην ελληνική άσφαλτο. Παράπονο δεν είχαν ούτε η Maserati, που είδε 24 καινούργιες «τρίαινες» να φιγουράρουν στους δρόμους της πατρίδας μας, ούτε και η Jaguar (+2,5% στις πωλήσεις).

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί όσον αφορά στις διαφαινόμενες τάσεις ότι τον Δεκέμβριο του 2008 οι συνολικές πωλήσεις επιβατικών οχημάτων υποχώρησαν 23,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Αντίστοιχα τον Νοέμβριο του 2008 οι πωλήσεις σημείωσαν κάμψη 32,9% έναντι του Νοεμβρίου 2007.

----«Στρωμένο» με λακκούβες το 2008 για τις αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως

Το 2008 μπορεί να διεκδικήσει με ιδιαίτερες αξιώσεις τον τίτλο του πιο δύσκολου έτους για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία εδώ και 15 έτη. Ο κατάλογος είναι μακρύς και αποκαρδιωτικός: Οι περιβόητες 3 αδελφές (Ford, GM, Chrysler) βρέθηκαν στα όρια της χρεοκοπίας, δίχως ακόμα να ξεφύγουν τον κίνδυνο παρά την αρωγή από το αμερικανικό δημόσιο ταμείο. Οι πωλήσεις των 3 υποχώρησαν άνω του 30% τον Δεκέμβριο του 2008, ενώ σε επίπεδο δ΄ τριμήνου βρέθηκαν σε χαμηλά 27 ετών.
Η Honda κατέγραψε πτώση πωλήσεων στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία (οι δύο σημαντικότερες και με διαφορά αγορές όπου δραστηριοποιείται), ενώ αποχώρησε από τη Formula 1 στο πλαίσιο προγράμματος δραστικής περικοπής δαπανών. Στην Ευρώπη των 27 οι πωλήσεις των οχημάτων υποχώρησαν κατά περίπου 15% καθώς η παγκόσμια οικονομική κρίση επηρέασε και τον κλάδο. Μ
άλιστα σε χώρες που αντιμετώπισαν ιδιαίτερο πρόβλημα στην αγορά των ακινήτων (Ιρλανδία και Ισπανία) οι πωλήσεις υποχώρησαν 62% και 50% αντίστοιχα. Ωστόσο, οι 4 μεγαλύτερες αγορές-χώρες τα πήγαν λίγο καλύτερα: Στη Γερμανία οι πωλήσεις σημείωσαν κάμψη 7%, στη Γαλλία 16%, στην Ιταλία 13% και στη Μεγάλη Βρετανία 21%.
http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/442178/Article.aspx

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

απολύσεις ανά φύλο - ΗΠΑ

Πολύ περισσότεροι άνδρες απ΄ ό,τι γυναίκες έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω της ύφεσης, καθώς οι ανδροκρατούμενοι κλάδοι, μεταξύ των οποίων οι κλάδοι των κατασκευών και των μεταφορών, υφίστανται τις μεγαλύτερες συνέπειες.

Τα «γυναικεία» επαγγέλματα, αντιθέτως, συνεχίζουν να αναπτύσσονται, όπως για παράδειγμα ο κλάδος της υγείας και οι δημόσιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας, οι ανδροκρατούμενες θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 2,7%, ενώ οι γυναικοκρατούμενες θέσεις εργασίας κατέγραψαν πτώση 0,8% το διάστημα Δεκεμβρίου 2007 - Δεκεμβρίου 2008. Η ανεργία στους άνδρες σημείωσε αύξηση της τάξης του 7,9% από 5% το 2007, ενώ για οι άνεργες γυναίκες αυξήθηκαν κατά 6,4%, από 4,8% το προηγούμενο έτος.

Οι μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας έχουν καταγραφεί στον κατασκευαστικό κλάδο, όπου οι άνδρες υπερτερούν αριθμητικά με ποσοστό 87%. Σημαντικές απώλειες παρατηρούνται, επίσης, στο μεταποιητικό κλάδο και στον κλάδο των πωλήσεων χονδρικής, το εργατικό δυναμικό των οποίων είναι κατά τα δύο τρίτα άνδρες.

Ισχυρό πλήγμα δέχθηκαν οι γυναίκες εργαζόμενες στο χρηματοοικονομικό κλάδο. Συγκεκριμένα, σε σύνολο 134.000 απολύσεων οι 102.000 αφορούσαν γυναίκες.

Οι απώλειες στον κλάδο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ωστόσο, είναι σχετικά περιορισμένες σε σύγκριση με το μεταποιητικό κλάδο, όπως υποδηλώνουν τα στοιχεία.

Πηγή: Reuters

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

Γαλλία - αντισημιτικές ενέργειες

Συνολικά 55 αντισημιτικές ενέργειες έχουν καταγραφεί στη Γαλλία από την έναρξη της ισραηλινής πολεμικής επιχείρησης στη Γάζα στις 27 Δεκεμβρίου, κατά την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 900 άνθρωποι και τουλάχιστον 4.000 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Εβραίων Φοιτητών στη Γαλλία Ραφαέλ Χαντάντ.
Η Γαλλία έχει τις μεγαλύτερες κοινότητες εβραίων και μουσουλμάνων στην Ευρώπη, με 4 έως 5 εκατομμύρια μουσουλμάνους και σχεδόν 600.000 εβραίους.
Η κατάσταση «είναι σοβαρότερη από αυτή που ζήσαμε το 2001», όταν η δεύτερη παλαιστινιακή εξέγερση που άρχισε το Σεπτέμβριο του 2000 καταστάλθηκε σταδιακά από τον ισραηλινό στρατό, δήλωσε ο Χαντάντ χθες βράδυ σε συνέλευση όπου μετείχαν 20 φοιτητικές ενώσεις στο Παρίσι.
Το 2007 καταγράφηκαν συνολικά 271 αντισημιτικές ενέργειες.
Πολλοί έκαναν λόγο για αντισημιτικό μένος σε ορισμένες συνοικίες, όπως για παράδειγμα στο βόρειο Παρίσι. «Υπάρχουν νέοι εκεί που δεν σκέφτονται πολύ. Είναι αυτοί που έκαψαν αυτοκίνητα κατά τις ταραχές του 2005», πρόσθεσαν εκπρόσωποι των ενώσεων.
Πολλοί κατήγγειλαν την πλημμυρίδα των σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) με έντονο αντισημιτικό χαρακτήρα.
«Πρέπει απολύτως να βγούμε από τη θρησκευτική και εθνικιστική ανάγνωση της σύγκρουσης αυτής και να προχωρήσουμε στην πολιτική της ανάγνωση», είπε ο Ντομινίκ Σοπό, πρόεδρος της ένωσης SOS Ρατσισμός.
Παρά της επανειλημμένες εκκλήσεις των πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών για ησυχία, τρεις συναγωγές αποτέλεσαν στόχο εμπρηστών στη Γαλλία μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα.
http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/01/13/1616089.htm

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2009

Συνταξιούχοι - Υπάλληλοι Δημοσίου 2009

Κατ΄ αρχάς το 2009 αναμένεται ότι ο αριθμός των συνταξιούχων του Δημοσίου θα ξεπεράσει τις 400.000 αφού ήδη το 2008 έφθασαν τις 389.735 έναντι 376.240 το 2007 και 370.211 το 2006. Οι περισσότεροι συνταξιούχοι είναι πολιτικοί (193.602) και ακολουθούν οι στρατιωτικοί (106.345), ενώ οι δημοτικοί- κοινοτικοί φθάνουν τις 27.909.

Οι υπόλοιποι 61.879 συνταξιούχοι του Δημοσίου είναι της Εθνικής Αντίστασης, οι σχετιζόμενοι με πολέμους και του ΟΣΕ, που φθάνουν τις 7.288.

Σε ό,τι αφορά τους εν ενεργεία υπαλλήλους του Δημοσίου ανέρχονται σε 506.680, εκ των οποίων οι 445.826 είναι τακτικοί υπάλληλοι, οι 25.491 αορίστου χρόνου και οι 35.363 ορισμένου χρόνου. Από τους 445.826 τακτικούς υπαλλήλους οι 265.108 υπηρετούν σε υπουργεία, οι 68.737 σε σώματα ασφαλείας, οι 87.936 σε νοσηλευτικά ιδρύματα, οι 8.576 στις περιφέρειες και οι υπόλοιποι 15.469 στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artid=249882

Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2009