Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2007

Πρόβλήμα γύρανσης πλυθησμού - Ελλάδα

Πλήττονται οι γυναίκες
Η γήρανση του ελληνικού πληθυσμού επιβαρύνει την σωματική και ψυχική του υγεία

Τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται από την σταδιακή γήρανση του πληθυσμού της Ελλάδας επισημαίνει σε έρευνα το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) τα πορίσματα της οποίας παρουσιάστηκαν την Πέμπτη.
Μέχρι το 2020 ποσοστό μεγαλύτερο από το 28% των Ελλήνων θα είναι άνω των 65 ετών και αυτό αναμένεται να αυξήσει τα ποσοστά νοσηρότητας του γενικού πληθυσμού. Το γεγονός πρόκειται να επιβαρύνει και τις υπηρεσίες υγείας.
Σαν ομάδα υψηλού κινδύνου οι ερευνητές επισημαίνουν τις γυναίκες άνω των 65 ετών που θα αντιμετωπίζουν στην πλειονότητά τους προβλήματα στο κυκλοφορικό σύστημα. Ταυτόχρονα, οι γυναίκες είναι περισσότερος επιρρεπής σε νοσήματα του κυκλοφορικού από τους άνδρες.
Όπως παρατήρησε η διευθύντρια του ΕΚΚΕ, Χ.Συμεωνίδου, τα νοσήματα του κυκλοφορικού αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου στους ηλικιωμένους σε όλο τον κόσμο.
Όπως ακόμη προέκυψε από την έρευνα, άνοδο σημειώνει η θνησιμότητα εξαιτίας του καρκίνου που στην Ελλάδα είναι η βασική αιτία θανάτου στις ηλικίες 45 έως 64 ετών.
Μέρος της έρευνας αφορούσε την ψυχική υγεία των ερωτηθέντων και περιέχει την διαπίστωση ότι αυξάνονται και τα ποσοστά συχνότητας των ψυχικών διαταραχών. Οι γυναίκες αποτελούν και σε αυτήν την περίπτωση μία ευπαθή ομάδα αφού πάσχουν σε ποσοστό 13,3% από μία χρόνια διαταραχή έναντι 3,5% των ανδρών.
Πολύ υψηλά είναι και τα ποσοστά κατάθλιψης που φτάνουν το 46% για τις γυναίκες άνω των 65 ετών.
Οι γυναίκες υπερέχουν επίσης στην μακρύτερη διάρκεια νοσοκομειακής περίθαλψης αλλά και στη πολυφαρμακία.
Η έρευνα του ΕΚΚΕ με τον τίτλο «Γήρανση του Πληθυσμού και Υγεία με Έμφαση στα Νοσήματα του Κυκλοφορικού Συστήματος και στις Ψυχικές Διαταραχές» διεξάχθηκε σε 2500 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 40 με 85 ετών που κατοικούν στην περιφέρεια της Αθήνας. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν και τα συμπεράσματα άπό έρευνες της ΕΕ
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Και για τη δική σας σύγκριση:

Ηλικιωμένοι 3 στους 10 Έλληνες το 2020
Περισσότεροι από 28 στους 100 Έλληνες πολίτες αναμένεται να είναι ηλικιωμένοι το 2020

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ της γήρανσης επιφέρει και θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στη νοσηρότητα του πληθυσμού, στην εντονότερη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας και στην αύξηση των υγειονομικών δαπανών. Παράλληλα, ομάδα «πολύ υψηλού κινδύνου» φαίνεται πως θα αποτελούν στο κοντινό μέλλον οι γυναίκες, καθώς 70 στις 100, σε ηλικίες 65 και άνω, εμφανίζουν πρόβλημα στο κυκλοφορικό τους σύστημα.
Στο συμπέρασμα αυτό οδηγήθηκαν οι ερευνητές του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), ύστερα από συστηματική μελέτη με τίτλο «Γήρανση του Πληθυσμού και Υγεία με Έμφαση στα Νοσήματα του Κυκλοφορικού Συστήματος και στις Ψυχικές Διαταραχές», που παρουσίασαν το πρωί στον Τύπο.
Μεθοδολογικά, η έρευνα κινήθηκε σε τρεις βασικούς άξονες: Στο ευρωπαϊκό υγειονομικό μοντέλο, στα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου και σε προσωπικές συνεντεύξεις με 2.500 άνδρες και γυναίκες ηλικιών από 40 έως 85 χρόνων, μόνιμους κατοίκους της περιφέρειας της πρωτεύουσας. Επιπλέον, γιατροί, συνεργάτες του ΕΚΚΕ, κατέγραψαν και αξιολόγησαν τα δεδομένα των βιβλιαρίων υγείας των ερωτηθέντων.
Σύμφωνα με τη διευθύντρια του ΕΚΚΕ και υπεύθυνη της έρευνας, Χ. Συμεωνίδου, «τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος αποτελούν την κύρια αιτία θνησιμότητας σε παγκόσμιο, τόσο στο συνολικό πληθυσμό όσο και ειδικότερα στην τρίτη ηλικία. Σε αυτά οφείλεται σήμερα, το 30% όλων των θανάτων στον πλανήτη, ενώ το 80% αυτών των θανάτων καταγράφονται σε άτομα άνω των 65 χρόνων. Δεδομένου ότι και στην Ελλάδα ως πρώτη αιτία θνησιμότητας αναφέρονται τα νοσήματα του κυκλοφορικού με 44% το 1980 και 47% το 2005, η πληθυσμιακή γήρανση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά στην αύξηση των θανάτων από τα νοσήματα αυτά. Οι γυναίκες, μάλιστα, συγκριτικά με τους άνδρες, εμφανίζονται σταθερά οι πιο ευάλωτες απέναντι στα νοσήματα του κυκλοφορικού, καθώς συγκεντρώνουν υψηλότερα επίπεδα χοληστερόλης και αρτηριακής πίεσης, σε όλες τις ηλικίες».
Ως δεύτερη αιτία θνησιμότητας στην Ελλάδα, καταγράφονται τα νεοπλάσματα με ποσοστά 19% για το 1980 και 25% για το 2005. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι ο καρκίνος καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη λίστα των αιτίων θνησιμότητας στις ηλικίες από 45 έως 64 χρόνων.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα της έρευνας σε ό,τι αφορά την ψυχική υγεία των ερωτηθέντων. Με δεδομένο ότι οι ψυχικές διαταραχές και οι διαταραχές της συμπεριφοράς, αντιπροσωπεύουν το 12% της παγκόσμιας επιβάρυνσης της δημόσιας υγείας, στην Ελλάδα παρατηρείται ότι ποσοστό 8,6% του πληθυσμού πάσχει από κάποια χρόνια ψυχική διαταραχή με τις γυναίκες να υπερέχουν των ανδρών (13,3% έναντι 3,4%) και τις πιθανότητες εμφάνισης τέτοιων διαταραχών να αυξάνονται καθώς αυξάνεται και η ηλικία.
Σύμφωνα με τον καθηγητή Ιατρικής, Χ. Λιονή, «ειδικότερα για την ομάδα 65 ετών και άνω, προκαλεί εντύπωση το πολύ υψηλό ποσοστό κατάθλιψης στις γυναίκες (46%) αλλά και στο σύνολο του πληθυσμού (34%)».
Σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια και νοσοκομειακή περίθαλψη, η έρευνα έδειξε ότι «οι γυναίκες πραγματοποιούν περισσότερες ιατρικές επισκέψεις έναντι των ανδρών, ενώ -όταν παρίσταται ανάγκη- η διάρκεια νοσηλείας των ανδρών είναι μεγαλύτερη (13,5 νύχτες) από εκείνη των γυναικών (7,5 νύχτες)».
Για την κατανάλωση φαρμάκων τέλος, η έρευνα αποδεικνύει την πολυφαρμακία που πλήττει τη χώρα μας με κατανάλωση από σημαντική μερίδα πληθυσμού, τριών και πλέον φαρμάκων ταυτόχρονα. Σε γενικές γραμμές όμως, οι γυναίκες λαμβάνουν περισσότερα φάρμακα από τους άνδρες και κυρίως σε κατηγορίες όπως τα αγχολυτικά (17,7% για τους άνδρες και 82,3% για τις γυναίκες) και τα αντικαταθλιπτικά (25,7% για τους άνδρες και 74,3% για τις γυναίκες).
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_160320_28/06/2007_195568

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2007

Νέα μνημεία UNESCO - κόσμος

Μνημείο μοναδικό
Η Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας στον κατάλογο της UNESCO

Η Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας με τα δύο φρούριά της (παλαιό και νέο) ανήκει πλέον στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO ως ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό μνημείο. Στον ίδιο κατάλογο και η αρχαία πόλη της Σαμάρας στο Ιράκ που χαρακτηρίστηκε τόπος που κινδυνεύει να καταστραφεί.
Η Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας αποτελεί το 17ο μνημείο που εντάσσεται στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ως ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σύμβολο που εκπροσωπεί μια σημαντική ιστορική περίοδο. Η εγγραφή της υιοθετήθηκε ομόφωνα μετά από θετική εισήγηση του διεθνούς μη-κυβερνητικού Οργανισμού ICOMOS (Διεθνές Συμβούλιο για τα Μνημεία και τους Χώρους).
Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στην Παλαιά Πόλη καλύπτουν διάφορες περιόδους από την Ενετοκρατία έως τον 19ο αιώνα, ενώ στην ίδια θέση βρισκόταν και βυζαντινός οικισμός του 6ου και 7ου αιώνα μ.Χ.
Ο υπουργός Πολιτισμού Γιώργος Βουλγαράκης δήλωσε ότι «με την εγγραφή αυτή διευρύνεται ακόμη περισσότερο το χρονικό φάσμα και περιλαμβάνει πλέον μνημεία όχι μόνο από τους προϊστορικούς χρόνους αλλά και από τη νεώτερη πολιτιστική μας κληρονομιά». Ο υπουργός Πολιτισμού προσέθεσε ότι μεγαλώνει η ευθύνη για «καλύτερη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς».
Το μαυσωλείο της Σαμάρας, 120 χλμ βόρεια της Βαγδάτης, ένας από τους πιο ιερούς τόπους των σιιτών, υπέστη σοβαρές ζημιές από βομβιστική επίθεση στις 13 Ιουνίου. Οι δύο μιναρέδες του μαυσωλείου κατέρρευσαν από την επίθεση, έπειτα και από την καταστροφή του θόλου του τον Φεβρουάριο του 2006 σε παρόμοια επίθεση. Στα μέσα Ιουνίου η ιρακινή κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία με την UNESCO για την ανοικοδόμηση του σιιτικού μαυσωλείου της Σαμάρας.
Η Όπερα του Σίδνεϊ, η πιο αναγνωρίσιμη εικόνα της Αυστραλίας, με τις φημισμένες οροφές της, έργο του Δανού αρχιτέκτονα Jοrn Utzon, το Κόκκινο Οχυρό στο Νέο Δελχί (Ινδία), τα φρούρια της αρχαίας Παρθίας στην πόλη Νύσα του Τουρκμενιστάν, το μεταλλείο αργύρου του Iwani Ginzan στη νοτιοδυτική Ιαπωνία συμπεριλαμβάνονται πλέον στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς, αναφέρει η UNESCO σε ανακοίνωσή της.
Έξι άλλες τοποθεσίες προστέθηκαν στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO: ο εθνικός δρυμός του Ελ Τέιδε στην Ισπανία, τα δάση οξιάς στα Καρπάθια Όρη στη Σλοβακία και την Ουκρανία, το οικοσύστημα και η προστατευόμενη περιοχή του Λόπε-Οκάντα στη Γκαμπόν, ο βοτανικός κήπος του Ρίχτερσβελντ στη Νότιο Αφρική, η περιοχή Τβίφελφοντάιν στη Ναμίμπια, το Diaolou και τα χωριά του Καϊπίνγκ στην Κίνα.
Η απόφαση ελήφθη από την Eπιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδεία, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό στην 31η συνεδρίασή της στο Κρίστσερτς της Νέας Ζηλανδίας, που ολοκληρώνεται στις 2 Ιουλίου. Η επιτροπή ενέκρινε επίσης την επέκταση της ήδη προστατευόμενης από την UNESCO περιοχής Jungfrau - Altesch - Bietschorn στην Ελβετία.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ/Reuters/Γαλλικό/Γερμανικό

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ - Ελλάδα

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα ήταν στο 89% του μέσου κοινοτικού το 2006, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, που δόθηκαν την Πέμπτη στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.Στη σχετική ανακοίνωσή της η κοινοτική στατιστική υπηρεσία επισημαίνει ότι οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στα παλαιά στοιχεία και όχι στα αναθεωρημένα που κοινοποιήθηκαν από τις ελληνικές αρχές για την αναθεώρηση προς τα πάνω του ΑΕΠ. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται ακόμη από την Eurostat. Στους «27» το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (επεκφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης) κυμαίνεται από 37% στη Βουλγαρία σε 280% στο Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο ακολουθούν η Ιρλανδία με 144% του μέσου κοινοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η Ολλανδία με 131%, η Αυστρία με 129% και η Δανία με 127%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρατηρούνται στη Βουλγαρία με 37%, τη Ρουμανία με 38% και την Πολωνία με 53%. Στην Τουρκία ήταν 29% και στην ΠΓΔΜ 27%.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ανεργία - Ελλάδα

Στο 9,1% διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2007 η ανεργία έναντι 8,8% στο τέταρτο τρίμηνο του 2006, σύμφωνα με τα στοιχεια που έδωσε την Πέμπτη στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ).
Σε οτι αφορά τη διαρθρωτική δομή της ανεργίας στην Ελλάδα, τα υψηλότερα ποσοστά, 18,2%, παρατηρούνται στους νέους (15-29 ετών) και δη, στις γυναίκες (24,8%).
Επίσης, από την ανεργία πλήττονται περισσότερο οι ομάδες μέσου μορφωτικού επιπέδου, ενώ οι κατοχοι πανεπιστημιακού τίτλου και διδακτορικού, καθώς και οι απόφοιτοι δημοτικού έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, χωρίς βέβαια να εξετάζεται το είδος της δουλειάς, οι αμοιβές και οι συνθήκες εργασίας.
Ανησυχητικό στοιχειο είναι επίσης, οτι οι μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από ένα χρόνο χωρίς δουλειά), αποτελούν το 49% του συνόλου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΥΕ, κατά το α' τρίμηνο του 2007 το ποσοστό ανεργίας (δηλαδή η επί τοις εκατό αναλογία των ανέργων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού, που είναι το άθροισμα απασχολούμενων και ανέργων) ανήλθε σε 9,1%. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2006 ανερχόταν σε 9,7%.

Χαρακτηστικά ανεργίας

ηλικία και φύλο
Το ποσοστό του εργατικού δυναμικού στο σύνολο του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω είναι 53,4% για το πρώτο τρίμηνο του 2007.
Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (13,9%) εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο των ανδρών (5,7%).
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η ανεργία πλήττει κυρίως τους νέους και σε δεύτερο επίπεδο ανάλυσης τις νέες γυναίκες. Ειδικότερα, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, 18,2%, παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών. Μάλιστα στις νέες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 24,8% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού τους.

εκπαίδευση
Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται πάνω από το συνολικό ποσοστό, κυρίως, σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (16,4%), στους απόφοιτους ανώτερης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (11,5%), καθώς και σε όσους έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (10,2%).
Το δε χαμηλότερο ποσοστό παρατηρείται στα άκρα, δηλαδή στους απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (5,9%), καθώς και στις κατηγορίες του πληθυσμού, που έχουν απολυτήριο δημοτικού (7,9%) ή έχουν τελειώσει ορισμένες τάξεις αυτής της βαθμίδας (5,6%).

υπηκοότητα
Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα, είναι για πρώτη φορά υψηλότερο του μέσου εθνικού (9,3% έναντι 9,1%). Αντίθετα, το ποσοστό των οικονομικά ενεργών ξένων υπηκόων παραμένει σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο μέσο εθνικό (71,0% έναντι 53,4%).
Σε επίπεδο Περιφέρειας το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο με 16,5% και στα Ιόνια Νησιά με 13,9%. Στον αντίποδα, βρίσκονται η Θεσσαλία με 7,2% και στη Πελοπόννησο με 7,4%.

διάρκεια ανεργίας
Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 33,2% του συνόλου των ανέργων.
Επισημαίνεται ότι, οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν πάνω από 12 μήνες εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι) αποτελούν το 49,0% του συνόλου τι εργασία αναζητούν.
Από το σύνολο των 445.650 ανέργων, το 88,0% αναζητά εργασία με πλήρη απασχόληση. Αναλυτικά, το 41,0% των ανέργων αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 47,0% αναζητά πλήρη, αλλά είναι διατεθειμένο να εργαστεί στην ανάγκη και με μερική απασχόληση.
Σημαντικό ποσοστό ανέργων (12,7%) απέρριψε κάποια πρόταση για ανάληψη εργασίας, για διάφορους λόγους, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι: α) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (23,8%), β) οι μη ικανοποιητικές αποδοχές (20,0%) και γ) το γεγονός ότι δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (17,7%).
Newsroom ΔΟΛ

Πλούσιοι και κατανάλωση - Κόσμος


Πού ξοδεύουν τα χρήματά τους οι πλούσιοι του κόσμου

Οι εύποροι αυτού του κόσμου διαθέτουν περί το 25% των δαπανών τους για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν την ψυχαγωγία τους, για την αγορά πολυτελών σκαφών, αεροσκαφών και άλλων πανάκριβων αντικειμένων, ενώ περίπου 20% των εν λόγω χρημάτων διατίθεται για την απόκτηση έργων τέχνης.
Στην έκθεση των Merrill Lynch/Cap Gemini, που τιτλοφορείται Παγκόσμιος Πλούτος 2007 (2007 World Wealth Report) και η οποία χρησιμοποιείται ευρέως από τους αναλυτές και τα στελέχη του κλάδου «διαχείρισης πλούτου», εκτιμάται ότι η αξία των περιουσιακών στοιχείων των πλουσιοτέρων ανθρώπων στον κόσμο αυξήθηκε πέρυσι κατά 11%, ανερχόμενη πλέον στα 37 τρισεκατομμύρια δολάρια. Eύποροι, σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, θεωρούνται όσοι διαθέτουν ρευστό αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίου. Βάσει αυτού του κριτηρίου, ο αριθμός τους κυμαίνεται στα 9,5 εκατομμύρια. Οπως υπολογίσθηκε, οι άνθρωποι αυτοί δαπανούν περί το 1,8% τηςε αξίας του χαρτοφυλακίου τους, ήτοι 670 δισεκατομμύρια δολάρια το 2006, για τις αποκαλούμενες «επενδύσεις πάθους», ήτοι για την αγορά αντικειμένων ή υπηρεσιών που τους ψυχαγωγούν, τους ικανοποιούν και τους αρέσουν.
Ειδικότερα, το 26% αυτής της δαπάνης διατέθηκε πέρυσι για την αγορά σκαφών, εκ των οποίων ορισμένα παλαιά, υπερπολυτελή, μοναδικά... καθώς και για την αγορά αυτοκινήτων, με τη ζήτηση αυτών των αγαθών να αυξάνεται. Σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά αεροσκάφη, οι Kροίσοι αγοράζουν ολοένα και μεγαλύτερα και πιο ακριβά, με την Boeing να διαθέτει φέτος παραγγελίες για 11 ευρείας ατράκτου κατασκευής της τα οποία αναπτύσσονται για να αποτελέσουν «κινητές επαύλεις».
Στην Ευρώπη εξάλλου και σε μια εποχή τιμών ρεκόρ για τα έργα κλασικής αλλά και μοντέρνας τέχνης, το 25% των «επενδύσεων πάθους» αφορά αυτήν την κατηγορία των αντικειμένων. Ακόμη ένα 18% διατίθεται κατά κανόνα για την αγορά κοσμημάτων, 14% για την απόκτηση άλλων συλλεκτικών αντικειμένων, όπως είναι τα ακριβά κρασιά, οι αντίκες και τα νομίσματα, ενώ μία άλλη κατηγορία επενδύσεων αφορά τις συναφείς με τον αθλητισμό ή τα σπορ δραστηριότητες. Ειδικότερα, περί το 6% των «επενδύσεων πάθους» έχουν να κάνουν με την αγορά αθλητικών ομάδων, ιπποδρομιακών αλόγων ή ιστιοπλοϊκών σκαφών.
Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι το κόστος διαβίωσης των πλουσίων αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι των περισσοτέρων, ήτοι κατά 7% πέρυσι έναντι 4% του δείκτη τιμών καταναλωτού.

Παραπομπές στο Ευρωδικαστήριο - Ελλάδα

Ομοβροντία παραπομπών (995) κρατών-μελών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αρνήσεις συμμορφώσεών τους στην κοινοτική νομιμότητα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Ε.Ε. Πλούσια είναι και η συγκομιδή για την Ελλάδα, που παραπέμπεται για σειρά υποθέσεων όπως:
1. Για την κατάργηση του μονοπωλίου του ΟΠΑΠ,
2. για την επάρκεια των κεφαλαίων τραπεζών και εταιρειών επενδύσεων καθώς και
3. τον περιορισμό των διασυνοριακών εμποδίων στις χρηματιστηριακές συναλλαγές.
4. Επίσης η χώρα μας παραπέμπεται για τους φραγμούς που είχαν τεθεί στα ηλεκτρονικά παιχνίδια με αφορμή την υπόθεση με τα φρουτάκια,
5. την κατάργηση του πτυχίου για την άδεια οπτικού,
6. τη διαδικασία παροχής αδείας για οδήγηση επαγγελματικών οχημάτων, καθώς και
7. την κατάργηση της προϋπόθεσης της ιθαγένειας για την άσκηση του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου.
8. Τέλος παραπέμπεται για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των γυναικών με απαίτηση για εξίσωση των δύο φύλων.

Η Κομισιόν «κλείνει» τις εκκρεμότητές της εν όψει των θερινών διακοπών
Οι υποθέσεις ΟΠΑΠ, συνταξιοδοτικό και «φρουτάκια» ξεχωρίζουν

Κεντρικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η επιβολή της κοινοτικής νομιμότητας στα κράτη-μέλη της Ενωσης, με τελικό στάδιο την παραπομπή των παρανομούντων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα… περαιτέρω. Ομως αν μέχρι τώρα τέτοιες προσφυγές κατατίθεντο σε μια λίγο ως πολύ συνεχή ροή μιας ή δύο περιπτώσεων. Ομως οι Βρυξέλλες αλλάζουν τακτική: το κινεζικό μαρτύριο μετατρέπεται σε ομοβροντία, με τις υποθέσεις να συγκεντρώνονται και να εξαπολύονται κατά εκατοντάδες την ίδια ημέρα (955 χθες), χωρίς καμία λογική συνοχή ή αλληλουχία, απλώς και μόνον γιατί βρέθηκαν στην «ατζέντα» της συνεδρίασης των επιτρόπων για το παρόν τρίμηνο.
Ετσι, μόνο για την Ελλάδα η χθεσινή «συγκομιδή» περιλαμβάνει υποθέσεις που κινούνται από την απαίτηση κατάργησης του μονοπωλίου του ΟΠΑΠ στο οργανωμένο στοίχημα αλλά και του νόμου για τους «κουλοχέρηδες» ή «φρουτάκια» για να φθάσουν μέχρι ρυθμίσεις για τα χρηματιστήρια, τη δραστηριοποίηση αλλοδαπών συμβολαιογράφων ή και τις λεπτομέρειες της εκπαίδευσης των επαγγελματιών οδηγών και τους κανόνες ασφαλείας στα τούνελ.

Σήραγγες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει τη χώρα μας διότι δεν εισήγαγε στο εθνικό δίκαιο τους κανόνες ασφαλείας για τις σήραγγες. Σημειώνεται ότι οι κανόνες αυτοί ισχύουν για σήραγγες μήκους άνω των 500 μέτρων και επεβλήθησαν μετά τις αλλεπάλληλες τραγωδίες στις σήραγγες των Αλπεων. Η προθεσμία για τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών εξέπνεε τον Ιούνιο του 2006. Οι κανόνες αυτοί καλύπτουν ζητήματα κρίσιμα όπως είναι οι έξοδοι κινδύνου, τα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης ή και συστήματα επιτήρησης και τηλεπικοινωνιών.
Επαγγελματίες οδηγοί
Οι αλλεπάλληλες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, τραγωδίες με επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και λεωφορεία, έχουν οδηγήσει την ένωση στη θέσπιση ελαχίστων κανόνων πιστοποίησης των οδηγών να τα χειρίζονται. Προβλέπεται έτσι η υποχρεωτική εξειδικευμένη κατάρτιση διάρκειας τουλάχιστον 280 ωρών πριν από την έναρξη της άσκησης του επαγγέλματος αλλά και η ανανέωση της κατάρτισης ανά πενταετία με μαθήματα διάρκειας 35 ωρών. Προβλέπεται κυρίως ότι όλα αυτά πρέπει να αποτελούν μέρος της εθνικής νομοθεσίας κάθε κράτους-μέλους και να εφαρμόζονται. Η Ελλάδα τώρα απειλείται και γι’ αυτό με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά την τελική προειδοποίηση που της έστειλε χθες η Επιτροπή.

Tα ηλεκτρονικά παιχνίδια
Τελική προειδοποίηση να καταργήσει ή τροποποιήσει και δη εντός διμήνου τον διαβόητο «νόμο Χριστοδουλάκη» για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, που απαγορεύει τους λεγόμενους «κουλοχέρηδες» ή «φρουτάκια», αλλά και κάθε άλλη μορφή ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας, μέχρι και τα παιχνίδια στα κινητά τηλέφωνα ή τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, απέστειλε χθες στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απειλώντας ότι διαφορετικά θα προσφύγει εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζητώντας την επιβολή χρηματικού προστίμου στη χώρα.

Μονοπώλιο ΟΠΑΠ
Προειδοποιητική επιστολή με την απειλή παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέστειλε, όπως αναμενόταν χθες στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ στο οργανωμένο στοίχημα.
Υπενθυμίζεται ότι το πρόβλημα προέκυψε μετά την αποτυχημένη, λόγω του 20ετούς μονοπωλίου του ΟΠΑΠ, προσπάθεια ευρωπαϊκών, κυρίως βρετανικών εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες οργανωμένου στοιχήματος να εισέλθουν στην ελληνική αγορά, είτε μέσω του Ιντερνετ είτε μέσω τοπικών αντιπροσώπων. Σημειώνεται ότι τελική προειδοποίηση ή «αιτιολογημένη γνώμη», που είναι το επόμενο στάδιο της διαδικασίας έλαβαν με την ίδια χθεσινή απόφαση της Επιτροπής η Γαλλία και η Σουηδία, ενώ συνολικά η Επιτροπή έχει στραφεί για το θέμα κατά 10 κρατών-μελών.

Για την άδεια των οπτικών
Η επιβολή προστίμου είναι πλέον ορατή για την Ελλάδα στη μακρά υπόθεση της λειτουργίας καταστημάτων οπτικών. Για την ελληνική νομοθεσία, υπενθυμίζεται, είναι υποχρεωτική η κατοχή πτυχίου οπτικού για τη λειτουργία καταστήματος οπτικών ειδών. Αυτό, για την Επιτροπή, παραβιάζει ευθέως την κοινοτική νομοθεσία περί εσωτερικής αγοράς καθώς πρακτική του συνέπεια είναι η ουσιαστική απαγόρευση εγκατάστασης και λειτουργίας στη χώρα υποκαταστημάτων των ευρωπαϊκών εταιρειών του χώρου. Παράλληλα, η Επιτροπή κίνησε χθες δίωξη κατά της χώρας για την αναγνώριση των πτυχίων αλλοδαπής των παθολόγων Γενικής Ιατρικής πανεπιστημίων του εξωτερικού. Συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου 1995, η άσκηση του συγκεκριμένου κλάδου της Ιατρικής υπόκειται στην υποχρέωση ολοκλήρωσης συγκεκριμένης εκπαίδευσης, κάτι που στην Ελλάδα εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται.

Συμβολαιογράφοι
Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταλήγει και η απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου από άτομα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, όπως από τον Δεκέμβριο έχει απειλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία χθες κίνησε την αναμενόμενη διαδικασία δίωξης. Με τη χθεσινή απόφαση παραπέμπονται επίσης για τους ίδιους ακριβώς λόγους υποχρεωτικής εντοπιότητας των συμβολαιογράφων τους το Βέλγιο, η Γερμανία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο και η Αυστρία.

Τράπεζες και χρηματιστηριακές συναλλαγές
Τελική προειδοποίηση εν όψει παραπομπής της λαμβάνει η Ελλάδα για την μη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 2006/48 και 2006/49 που ρυθμίζουν σωρεία ζητημάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Κυρίως δε αφορούν την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων και θέτουν νέους κανόνες για τον υπολογισμό τους, δηλαδή του ποσού των ιδίων χρηματοδοτικών πόρων που οι τράπεζες και οι εταιρείες επενδύσεων πρέπει να διαθέτουν προκειμένου να καλύψουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται.
Αιτιολογημένη γνώμη, την τελική προειδοποίηση πριν από την παραπομπή τους, λαμβάνουν η Ελλάδα και άλλα 23 κράτη - μέλη της Ενωσης για μη μεταφορά στη νομοθεσία τους της κρίσιμης οδηγίας MiFID περί διασυνοριακών χρηματιστηριακών συναλλαγών που θέτει, από τον ερχόμενο Νοέμβριο, νέους κανόνες για την παροχή χρηματιστηριακών υπηρεσιών στην Ενωση.
Κρίσιμο στοιχείο είναι η μεγίστη δυνατή διευκόλυνση των εταιρειών του κλάδου που έχουν πιστοποιηθεί και λειτουργούν κανονικά σε ένα κράτος - μέλος, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε άλλο εξαφανίζοντας έτσι σχεδόν τα εσωτερικά σύνορα της ένωσης στις χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Και για τα όρια συνταξιοδότησης
Την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με αίτημα την εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης ανδρών-γυναικών στο Δημόσιο, προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικαλούμενη αφ’ ενός το άρθρο 141 της Συνθήκης της Ε.Ε., που προβλέπει την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, αφ’ ετέρου παλαιότερη (1993) απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το ίδιο αντικείμενο. Η Επιτροπή κίνησε αρχικά τη διαδικασία τον Ιούλιο του 2005 με την αποστολή μιας πρώτης προειδοποιητικής επιστολής. Ενα χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2006, η Επιτροπή επανήλθε με δεύτερη προειδοποιητική επιστολή ή «αιτιολογημένη γνώμη» και την ίδια επιχειρηματολογία, απορρίπτοντας τις εξηγήσεις που είχε εν τω μεταξύ παράσχει η Ελλάδα. Οι εξηγήσεις αυτές κινήθηκαν σε δύο κατευθύνσεις, νομικού χαρακτήρα αλλά και πολιτικού-οικονομικού, με άλλα λόγια ότι η άμεση επιβολή της εξίσωσης των ορίων συνταξιοδότησης θα είχε καταστροφικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Προσθέτει δε ότι εν τέλει πρόκειται για θετική διάκριση υπέρ των γυναικών, που επιτρέπεται από το ίδιο αυτό άρθρο 141, πέραν του ότι οι ισχύουσες ρυθμίσεις έχουν μεταβατικό χαρακτήρα με τελικό στόχο την εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης. Το σημαντικότερο ίσως, επισημαίνει τις σοβαρότατες κοινωνικές αλλά και οικονομικές, αν μη τι άλλο για τον προϋπολογισμό, συνέπειες που θα είχε στην Ελλάδα η «εσπευσμένη» επιβολή ίσων ορίων συνταξιοδότησης. Η Επιτροπή, αποφασίζοντας να οδηγήσει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απορρίπτει στο σύνολό της την ελληνική επιχειρηματολογία. Μεταξύ άλλων, οι Βρυξέλλες παρατηρούν ότι το περί «θετικών διακρίσεων» υπέρ των γυναικών δεν ευσταθεί, καθώς θετική διάκριση θα ήταν κάτι που ευνοεί τις γυναίκες κατά τη σταδιοδρομία τους και όχι απλώς η πρόνοια να πάρουν σύνταξη νωρίτερα.

Ευρώ & Πληθωρισμός - ΕΕ - Ελλάδα

Eurobank: Το ευρώ προκαλεί τον πληθωρισμό

Το ίδιο το ευρώ είναι η αιτία για την επιδείνωση των αντιλήψεων των νοικοκυριών για τον πληθωρισμό μετά την 1/1/2002 τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρωζώνη, αφού η απαισιοδοξία περιορίζεται μόνο στις χώρες αυτές και δεν εμφανίζεται στις χώρες που διατήρησαν τα εθνικά τους νομίσματα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Eurobank

Η ΣΥΓΧΥΣΗ των νοικοκυριών, που φαίνεται να προκάλεσε το ευρώ, πιθανόν να έχει αντίκτυπο στον οικονομικό προγραμματισμό τους, σύμφωνα με τη μελέτη. Η λανθασμένη αντίληψη των νοικοκυριών για τις μεταβολές των τιμών είναι δυνατό να οδηγεί σε λανθασμένη κατανομή των δαπανών τους, καθώς και σε αυξημένη αβεβαιότητα ως προς την επάρκεια του εισοδήματός τους, όπως αναφέρεται στη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων της Eurobank με τίτλο «Οι αντιλήψεις για τον πληθωρισμό και η επίδραση του ευρώ.
Κίνητρο για τη μελέτη, σύμφωνα με την τράπεζα, ήταν η διάχυτη δυσφορία του κόσμου ότι το ευρώ είναι υπεύθυνο για την «ακρίβεια» που τον ταλαιπωρεί και πλήττει το εισόδημά του. Οι αντιλήψεις των νοικοκυριών για τον πληθωρισμό προέρχονται από μηνιαίο ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα νοικοκυριά των επιμέρους κρατών-μελών της, το οποίο έχει παραμείνει αναλλοίωτο από το 1985 έως σήμερα.
Η απαισιοδοξία των νοικοκυριών σχετικά με τον πληθωρισμό γίνεται ιδιαίτερα έντονη από το 2002 και μετά, με την είσοδο δηλαδή του ευρώ σε φυσική μορφή. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει ο δείκτης των αντιλήψεων των νοικοκυριών για τον πληθωρισμό μετά την εισαγωγή του ευρώ και στην ευρωζώνη. Τα νοικοκυριά που αντιλαμβάνονται αύξηση των τιμών, αυξάνονται απότομα μετά το 2002. Αντίθετα, η πλειονοψηφία των νοικοκυριών στις χώρες της ΕΕ-15 εκτός ευρωζώνης θεωρεί ότι οι τιμές κινούνται σταθεροποιητικά ή πτωτικά.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_35_27/06/2007_195415

Προεκλογική περίοδος (ΙΟΒΕ) - Ελλάδα

Ανάπτυξη άνω του 4%, αλλά...
Η προεκλογική περίοδος απειλεί -και ενίοτε πλήττει- την οικονομία, λέει ο ΙΟΒΕ

Η προεκλογική περίοδος, η οποία συνοδεύεται από κάμψη των αντιστάσεων στα αιτήματα για αυξημένες παροχές προκαλεί αυξημένη αβεβαιότητα για την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού και των μεταρρυθμίσεων, επισημαίνει ο ΙΟΒΕ στην τριμηνιαία έκθεσή του για την ελληνική οικονομία.
Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στην έκθεση, «το τρέχον έτος είναι προεκλογικό, ενδεχομένως και εκλογικό, γεγονός που εγείρει ανησυχίες όσον αφορά τις επιπτώσεις του πολιτικού κύκλου, στο ρυθμό πραγματοποίησης των μεταρρυθμίσεων, κυρίως όμως στις προγραμματισμένες δημόσιες δαπάνες, οι οποίες ενδέχεται να υπερβούν τους στόχους του προϋπολογισμού».
Ήδη, προστίθεται, «από το α' τρίμηνο του 2007 εντοπίζονται ενδείξεις ανόδου των δημοσίων δαπανών με ρυθμούς ταχύτερους από τον αναμενόμενο. Η απόκλιση αυτή δημιουργεί αυξημένη αβεβαιότητα για την επίτευξη των ετήσιων στόχων του προϋπολογισμού, στη διάρκεια του έτους, όταν η αντίσταση στα αιτήματα για αυξημένες παροχές εμφανίζεται μειούμενη».
Υψηλή ανάπτυξη το 2007, αλλά παραμένουν οι αδυναμίες
Γενικά ο ΙΟΒΕ εμφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και το ρυθμό ανάπτυξης της το 2007, που εκτιμά οτι θα υπερβεί το 4%. Ωστόσο, τονίζει, οτι παρά την πρόοδο έχει ακόμη διαρθρωτικές αδυναμίες και αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά τις μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές της.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι πρώτες ενδείξεις για το 2007 συνηγορούν στην πρόβλεψη ότι και φέτος η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί ταχύτερα απ' ότι έχει προβλεφθεί, με ρυθμό υψηλότερο του 4% συμπληρώνοντας 14 χρόνια αδιατάρακτης μεγέθυνσης.
«Κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης παραμένει και αυτό το χρόνο η εγχώρια ζήτηση και ιδιαίτερα η ιδιωτική κατανάλωση, η οποία, παρά την πίεση από την άνοδο των επιτοκίων, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Οι επενδύσεις έχουν ανακάμψει, ενώ σημειώνεται και η ταχεία άνοδος των εξαγωγών, οριακά ταχύτερη μάλιστα από την αντίστοιχη άνοδο των εισαγωγών» προστίθεται.
«Οι επιδόσεις της οικονομίας τα τελευταία χρόνια, οφείλονται εν μέρει και στην εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική, η επίδραση της οποίας εκτιμάται συνολικά θετική», τονίζει το Ινστιτούτο.
Όμως, προσθέτει, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά τις μέσο- μακροπρόθεσμες προοπτικές της.
Ως βασικές, ξεχωρίζουν η απόκλιση του πληθωρισμού από το μέσο επίπεδο της Ευρωζώνης, η υψηλή ακόμα ανεργία, το συνεχώς διογκούμενο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και τα εμπόδια στην επιχειρηματική δραστηριότητα, που εμμένουν παρά την πρόοδο που έχει συντελεσθεί. Σύμφωνα με την έκθεση, πρόκειται για συμπτώματα χρόνιων διαρθρωτικών μακροοικονομικών αδυναμιών στις αγορές εργασίας και προϊόντων και στη λειτουργία του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που πρέπει να αντιμετωπιστούν το συντομότερο για να διασφαλιστούν οι αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας.
Το ΙΟΒΕ τονίζει ότι «είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να προωθηθούν αποτελεσματικές διαρθρωτικές πολιτικές που θα αντιμετωπίσουν τις χρόνιες αδυναμίες, θα περιορίσουν τα υφιστάμενα προσκόμματα στην επιχειρηματικότητα και θα συμβάλουν στον αναπροσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας σε μια μορφή ανάπτυξης που θα στηρίζεται περισσότερο στην παραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών και λιγότερο στον δυναμισμό της εγχώριας ζήτησης, ο οποίος υπόκειται στις διακυμάνσεις της συγκυρίας».Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο εισηγείται ταχύτερη και πιο αποφασιστική προώθηση των μεταρρυθμίσεων (που έχουν ούτως ή άλλως εξαγγελθεί), συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του μηδενισμού των ελλειμμάτων και, τρίτον, πολιτικές που θα στοχεύουν στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού Κράτους.
Χαμηλη ανταγωνιστικότητα
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση ναι μεν το 2006 η εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας ενισχύθηκε σημαντικά (τάση που συνεχίζεται και το 2007), ενώ την τριετία 2004-2006 η σωρευτική αύξηση των εξαγωγών ήταν ταχύτερη της αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ, όμως το έλλειμμα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, διατηρείται σε υψηλά επίπεδα την τελευταία εξαετία, αντανακλώντας τα χαμηλά επίπεδα της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας.
Πληθωρισμός
Σχετικά με τον πληθωρισμό, αναφέρεται ότι εμφανίζει τάσεις επιβράδυνσης το 2007 λόγω της ηπιότερης πορείας των τιμών του πετρελαίου, ωστόσο ο πυρήνας του ακολουθεί αντίθετη πορεία και επιταχύνεται.
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί κυρίως στο διεθνές περιβάλλον, επιτρέπουν με σχετική ασφάλεια την εκτίμηση για επίπεδο του ΓΔΤΚ στην περιοχή του 2,7% το 2007 και του Εναρμονισμένου λίγο κάτω από το 3%, σημαντικά υψηλότερα πάντως από τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2007

Τουρίστες (Ιαν.-Μάιος 07)- Ελ.Βενιζέλος - Ελλάδα

Εντυπωσιακή αύξηση αφίξεων τουριστών 25% μέσω Αθηνών
Οι αφίξεις των ξένων τουριστών στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος το πρώτο πεντάμηνο ξεπέρασαν τις 610.000 από 490.000 που ήταν το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ήτοι παρουσίασαν αύξηση 25%, δημιουργώντας μεγάλη αισιοδοξία για τη συνέχεια της προσέλευσης τουριστών στην Ελλάδα. Αξιoσημείvτο γεγονός είναι και η μεγάλη αύξηση των κρατήσεων μέσω Internet. Το πρώτο τρίμηνο, οι αφίξεις ξένων τουριστών στην Ελλάδα παρουσίασαν αύξηση 6%.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_27/06/2007_232165


Ανοδικά οι αφίξεις τουριστών στο πεντάμηνο – Πρώτη ως προορισμός η Αθήνα
Του Σταθη Κουσουνη
Τετραπλάσιο ποσοστό αύξησης ξένων τουριστών παρουσίασε η Αθήνα στο διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2007 σε σχέση με το ποσοστό αύξησης της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης που καταγράφηκε πέρυσι την ίδια περίοδο στο σύνολο της χώρας.
Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στο πεντάμηνο φθάνει σε ποσοστό 25% σε σχέση με το ίδιο διάστημα, πέρυσι, γεγονός που αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι και τη φετινή σεζόν θα διατηρηθεί το ανοδικό κύμα των τουριστών στη χώρα μας με «πρωταγωνίστρια» την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.
Οι αφίξεις ξένων για τουριστικό σκοπό στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στο πεντάμηνο ξεπέρασαν τις 610.000 από περίπου 490.000 το ίδιο διάστημα πέρυσι. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων οι συνολικές αφίξεις ξένων τουριστών στο διάστημα Ιανουαρίου-Mαΐου παρουσίασαν αύξηση κατά 6%.
Εξάλλου, αύξηση κατά 12% παρουσίασαν στο πεντάμηνο οι αφίξεις ξένων στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για διάφορους λόγους φθάνοντας σε 1,16 εκατομμύρια. Αύξηση, όμως, εμφανίζει και η εσωτερική κίνηση με αφίξεις οι οποίες ξεπέρασαν στο πεντάμηνο το 1 εκατ. γεγονός που σημαίνει άνοδο κατά 10% συγκριτικά με το ίδιο διάστημα του 2006.
Στην υπόλοιπη χώρα παρατηρούνται αυξομειώσεις στις αφίξεις με τα Ιόνια νησιά να υστερούν σε σχέση με άλλους προορισμούς. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για αρκετούς προορισμούς παίζουν οι κρατήσεις μέσω Ιnternet, καθώς κερδίζουν συνεχώς μερίδιο στη συνολική πίτα των κρατήσεων, ανατρέποντας πολλές φορές αρχικά αρνητικές εκτιμήσεις για την πορεία της τουριστικής κίνησης.
Οπως εκτιμούν τουριστικοί παράγοντες η πρακτική αυτή των κρατήσεων μέσω Ιnternet θα ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια, γεγονός που θα καθιστά αδύνατη την εξαγωγή ασφαλών προβλέψεων για την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης από τον Απρίλιο ή τον Μάιο οπότε υπάρχει μεγάλο ποσοστό συγκέντρωσης των κρατήσεων μέσω των τουριστικών οργανισμών
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100006_27/06/2007_232159

Φορολογική επιβάρυνση - ΕΕ - Ελλάδα


Η Eurostat συγκρίνει τη φορολογική επιβάρυνση στην Ε.Ε.

Ελαφρά αυξημένα καταγράφονται τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, περνώντας από το 32,6% του ΑΕΠ το 1995 στο 34,4% ενός σαφώς μεγαλύτερου ΑΕΠ το 2005, τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν πλήρη στοιχεία, σύμφωνα με το τακτικό δελτίο της στατιστικής υπηρεσίας της Ενωσης, Eurostat, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.
Αναλύοντας την πραγματική φορολογική επιβάρυνση στα κράτη-μέλη, η Eurostat διαπιστώνει για την Ελλάδα ουσιαστική στασιμότητα στην έμμεση φορολογία, η οποία πέρασε από το 17,6% του ΑΕΠ το 1995 στο 17% το 2005, ενώ αντιθέτως αυξημένη είναι η συνεισφορά των φόρων επί της εργασίας, από 34,1% σε 38%, ενώ οι φόροι επί κεφαλαίων πέρασαν από το 11,8% στο 15,4% το 2004, τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν στοιχεία.
Σε ό,τι αφορά τους ανώτατους συντελεστές, η Ελλάδα κατατάσσεται κοντά στον μέσο όρο της Ευρώπης των 27, αλλά σαφώς κάτω του μέσου όρου της Ζώνης του Ευρώ, τόσο στη φορολογία φυσικών προσώπων όσο και στην εταιρική φορολογία. Ετσι, το 2006 ο ανώτατος συντελεστής για τα φυσικά πρόσωπα ήταν, κατά μέσο όρο, 38,7% στην Ενωση των 27, 44,8% στη Ζώνη του Ευρώ και 40% στην Ελλάδα. Πανευρωπαϊκά τον υψηλότερο συντελεστή είχε η Δανία με 59%, ακολουθούμενη από τη Σουηδία με 56,6% και την Ολλανδία με 52%, ενώ στο άλλο άκρο, τον χαμηλότερο συντελεστή είχαν η Ρουμανία (16%), η Σλοβακία (19%) και η Εσθονία (23%).
Στην εταιρική φορολογία και πάντα σε ό,τι αφορά τους ανώτατους συντελεστές, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν το 2006 24,5%, εκείνος της Ζώνης του Ευρώ 28,5%, της δε Ελλάδας 25%, με βαρύτερη την επιβάρυνση στη Γερμανία (38,7%) και την Ιταλία (37,3%) και μικρότερη στη Βουλγαρία και την Κύπρο, αμφότερες μόλις 10%.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_27/06/2007_232160

Πωλήσεις καλλυντικών - Ελλάδα


Οι Έλληνες ξόδεψαν 149 εκατ. ευρώ σε καλλυντικά το 2005

Μειούμενος βαίνει τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς φαρμάκων, που ωστόσο εξακολουθεί να κινείται με διψήφιο ποσοστό αύξησης σύμφωνα με έρευνα της Stat Bank
Σε ανοδική τροχιά κινήθηκε το συντριπτικό τμήμα των εγχώριων εμπορικών επιχειρήσεων φαρμάκων, καλλυντικών και ειδών ατομικής υγιεινής το 2005 και το 2006. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας της Stat Bank, οι συνολικές πωλήσεις 238 παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων του χώρου αυξήθηκαν από 9,36 δισ. ευρώ το 2005 σε 10,39 δισ. ευρώ το 2006 (άνοδος 11%). Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν από 494,4 εκατομμύρια ευρώ το 2005 σε 586,6 εκατομμύρια ευρώ το 2006. Η αύξηση της συνολικής κερδοφορίας ήταν 18,6%.
Ειδικότερα, οι 71 βιομηχανικές επιχειρήσεις φαρμάκων, καλλυντικών και ειδών ατομικής υγιεινής αύξησαν τις συνολικές πωλήσεις τους κατά 10,5%, για να φτάσουν τα 4,47 δισ. ευρώ, Επίσης τα συνολικά τους κέρδη κατά 30,76%, για να φτάσουν τα 352,2 εκατ. ευρώ.
Αντιστοίχως, οι 167 εισαγωγικές και εμπορικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς, αύξησαν τις συνολικές τους πωλήσεις κατά 11%, για να φτάσουν τα 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιστοίχως τα συνολικά κέρδη προ φόρων των εισαγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκαν κατά 4,1%.
Μειούμενος βαίνει τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς φαρμάκων, που ωστόσο εξακολουθεί να κινείται με διψήφιο ποσοστό αύξησης. Το 2006, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΦ, οι πωλήσεις σε νοσοκομεία, φαρμακεία και φαρμακαποθήκες (περιλαμβανομένων των παράλληλων εξαγωγών) έφτασαν τα 6,168 δισ. ευρώ, κατά 11,11% υψηλότερα έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Είχε προηγηθεί ανάλογη πορεία και το 2005. Τότε ο τζίρος είχε φτάσει τα 5,548 δισ. ευρώ, διευρυμένος κατά 10,78% έναντι του 2005.
Σύμφωνα με την έρευνα της Stat Bank οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία φαρμάκων (που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας), οι ανισότητες στη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα, οι συχνές ελλείψεις φαρμάκων -λόγω παράλληλων εξαγωγών-, το διαρκώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο και τα χρέη των νοσοκομείων αποτελούν βασικά προβλήματα της εγχώριας αγοράς.
Σε πτωτική τροχιά βρίσκεται ο ρυθμός αύξησης και της αγοράς καλλυντικών. Σε τιμές καταναλωτή η αξία της διαμορφώθηκε το 2005 σε 1,31 δισ. ευρώ, μόλις 2,6% υψηλότερα έναντι της αμέσως προηγούμενης χρονιάς.
Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει το σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων ομίλων της χώρας, που έχει ως αποτέλεσμα τη συγκράτηση των τιμών, αλλά και την μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Οι τελευταίοι στρέφονται προς προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, που έχουν χαμηλότερη τιμή, προκειμένου να συγκρατήσουν τις δαπάνες τους.
Το 2004 η αγορά είχε τρέξει με ρυθμό αύξησης 4,1%, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα, το 2003, με 5,4%. Με δεδομένη αυτή τη πτωτική πορεία δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι σύντομα ο κλάδος θα δει και αρνητικό πρόσημο μπροστά από το ποσοστό που αντιπροσωπεύει την ετήσια μεταβολή του τζίρου. Την μερίδα του λέοντος στα προϊόντα καλλυντικών έχουν αυτά που σχετίζονται με την περιποίηση προσώπου και μαλλιών. Συγκεκριμένα:
- Τα είδη περιποίησης μαλλιών έκαναν το 2005 τζίρο 433 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 2,1% έναντι του 2004.
- Καλλυντικά για το πρόσωπο προσέφεραν στις εταιρείες έσοδα 254 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα ικανοποιητικό ρυθμό ανόδου (6,7%).
- Στην κατηγορία των Toiletries παρουσιάστηκε κάμψη, καθώς οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 214 εκατ. ευρώ.
- Για είδη μακιγιάζ ξοδεύτηκαν 149 εκατ. ευρώ ή 12,2% των δαπανών σε καλλυντικά.
- Στα αρωματικά διατέθηκαν 142 εκατ. ευρώ έναντι 138,5 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.
- Έλληνιδες και Έλληνες πλήρωσαν 63 εκατ. ευρώ για είδη περιποίησης σώματος και 57 εκατ. ευρώ.
www.kathimerini.gr http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_26/06/2007_195262

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2007

Στο 62,5% η απορρόφηση του Γ'ΚΠΣ


Στο 62,5% η απορρόφηση του Γ'ΚΠΣ, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας

Στο 62,5% έφθασε η απορρόφηση του Γ'ΚΠΣ, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας, ο οποίος μίλησε στη 10η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Γ΄ΚΠΣ. Ο Γ.Αλογοσκούφης είπε ότι στο παρελθόν υπήρξαν δυσκολίες, ενώ η όλη πορεία του Γ'ΚΠΣ διέψευσε όσους προέβλεπαν απώλειες.
Ο ίδιος επανέλαβε τον στόχο για απορρόφηση σε ποσοστό 100% έως το 2008.
Υπενθύμισε επίσης ότι ήδη έχει εγκριθεί το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και ότι πρέπει η Ελλάδα μετά το 2013 να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις και να μη χρειάζεται πλέον ή να χρειάζεται σε πολύ χαμηλό βαθμό την κοινοτική συνδρομή.
Από την πλευρά του ο υφυπουργός Οικονομίας Χρήστος Φώλιας τόνισε ότι οι πόροι που διατίθενται μέσω του Γ΄ΚΠΣ δεν είναι πια δαπάνες, αλλά επενδύσεις.
Επίσης, αναφέρθηκε στο νέο κύκλο προκήρυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ειδικά για εκείνες του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης 404 εκατ. ευρώ, που μπορεί να φθάσει και τα 500 εκατ. ευρώ.Στη συνεδρίαση μίλησε και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Ρόνι Χoλ.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ

Χρήση ναρκωτικών - Ελλάδα

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών
Στα 15,5 έτη τοποθετείται η έναρξη χρήσης ουσιών, σύμφωνα με έρευνα του ΚΕΘΕΑ

Αυξάνεται από έτος σε έτος η μέση ηλικία των ατόμων που ζητούν βοήθεια από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), ενώ ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης της χρήσης ουσιών για το σύνολο του πληθυσμού δεν έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το Κέντρο κατά την επταετία 2000-2006.
Όπως τόνισε ο υπεύθυνος του τομέα έρευνας του ΚΕΘΕΑ Γ.Παπαναστασάτος, η μέση ηλικία των ατόμων που ζητούν θεραπεία έφτασε το 2006 στα 27 χρόνια για τους άντρες και στα 25,2 χρόνια για τις γυναίκες.
Σε ό,τι αφορά στο μέσο όρο ηλικίας έναρξης χρήσης, υπολογίζεται ότι είναι τα 15,5 χρόνια, ωστόσο ποσοστό μεγαλύτερο από το ένα τρίτο όσων προσέγγισαν τα κέντρα του ΚΕΘΕΑ κατά τη διάρκεια της επταετίας άρχισε τη χρήση πριν από τα 15.
Σημαντικός παράγοντας για την έναρξη της χρήσης ουσιών, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είναι η διακοπή του σχολείου.
Η πρώτη ουσία που χρησιμοποίησε η συντριπτική πλειονότητα όσων συμμετείχαν στην έρευνα είναι η κάνναβη, που από 73,2% που ήταν το 2000 έφτασε στο 83,2% το 2006, ενώ όπως επισημαίνεται στην έρευνα φαίνεται να υπάρχει σύνδεση μεταξύ της χρήσης κάνναβης και ηρωίνης.
Στη διάρκεια της επταετίας η ηρωίνη παραμένει η κύρια ουσία κατάχρησης με την υψηλότερη επικράτηση στα άτομα που ζητούν βοήθεια από το ΚΕΘΕΑ, που φτάνει το 80%, η κάνναβη ως κύρια ουσία κατάχρησης αναφέρεται από το 12% του πληθυσμού, ενώ η κοκαΐνη ως κύρια ουσία κατάχρησης αναφέρεται από το 5%.
Συνηθισμένο φαινόμενο αποτελεί η παράλληλη χρήση ουσιών, καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι το 70% που συμμετείχαν στην έρευνα έκανε παράλληλη χρήση και άλλων ουσιών, ενώ πρώτη δευτερεύουσα ουσία κατάχρησης είναι η κάνναβη σε ποσοστό 41,3% το 2006 από 38,2% το 2000.
Από την πλευρά του ο διευθυντής του ΚΕΘΕΑ Χ.Πουλόπουλος αναφέρθηκε στα στοιχεία της έρευνα λέγοντας ότι στη μελέτη συμμετείχαν 12.938 άτομα, ενώ η αναλογία ανδρών - γυναικών παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της επταετίας σταθερή στο τέσσερα προς ένα.
Παράλληλα είπε ότι από τη μελέτη καταδεικνύεται η σχέση της εξάρτησης από ουσίες με την παραβατικότητα, καθώς τρία στα τέσσερα άτομα που απευθύνονται στο ΚΕΘΕΑ έχουν κάποια εμπλοκή με το νόμο, ενώ οκτώ στα δέκα άτομα ζουν με τις οικογένειές τους που είναι και σημαντικός παράγοντας για την αναζήτηση θεραπείας.
Επίσης από τη μελέτη φάνηκε ότι στην οικογένεια εμφανίζεται χρήση ναρκωτικών στα αδέλφια σε ποσοστό 17,9% (το 2006), χρήση - κατάχρηση αλκοόλ από τον πατέρα 13% για το ίδιο έτος και χρήση - κατάχρηση ψυχοφαρμάκων, κυρίως από τη μητέρα, ποσοστό 6,2%.
Αναφορικά με την εργασιακή κατάσταση των εξαρτημένων ατόμων προέκυψε ότι έξι στους δέκα είναι άεργοι.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ Γ.Νοταράς, στα συμβουλευτικά κέντρα δόθηκαν υπηρεσίες σε 2.944 άτομα, στις μονάδες άμεσης πρόσβασης σε 948, στις μονάδες απεξάρτησης σε 1.113, στα κέντρα κοινωνικής επανένταξης σε 489, στα κέντρα οικογενειακής στήριξης σε 4.502 και στα προγράμματα συμβουλευτικής θεραπείας και επανένταξης κρατουμένων και αποφυλακισμένων σε 1.263 άτομα.
Η τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ δέχτηκε 2.667 κλήσεις, ενώ λειτούργησαν το 2006 και στις αρχές του 2007 συνολικά έξι συμβουλευτικά κέντρα.
Aναφερόμενος στα προβλήματα του κέντρου είπε ότι σχετίζονται με την έλλειψη εθνικού συντονισμού, την έλλειψη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα επιμορφωτών στα θεραπευτικά προγράμματα, η γραφειοκρατία σε καίριες διαδικασίες, οι μονοδιάστατες πολιτικές αντιμετώπισης του προβλήματος της εξάρτησης, η αύξηση του αριθμού των κρατούμενων και το νέο σύστημα προμηθειών στα κέντρα απεξάρτησης.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2007

Πανελλήνιες εξετάσεις - Ελλάδα


Και να φανταστείτε ότι τα θέματα θεωρήθηκαν εύκολα!!!

31.000 υποψήφιοι κάτω από τη βάση
Δεν μπαίνουν στη σχολή της πρώτης προτίμησής τους 2.000 αριστούχοι- 8.000 κενές θέσεις


Περίπου 31.000 υποψήφιοι θα βρεθούν φέτος κάτω από τη βάση του 10, ενώ η επόμενη μέρα της ανακοίνωσης των βαθμολογιών φέρνει 8.000 κενές θέσεις, 2.000 αριστούχους που δεν μπαίνουν στη σχολή της πρώτης προτίμησής τους και περίπου 18.000 υποψήφιους που θα εισαχθούν εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας.
Η βάση του 10 δεν θα επιτρέψει και φέτος να καλυφθούν οι προσφερόμενες θέσεις εισακτέων στο σύνολό τους. Σύμφωνα με τις βαθμολογικές επιδόσεις των φετινών υποψηφίων και περιμένοντας την ανακοίνωση των βαθμών πρόσβασης, υπολογίζουμε ότι οι υποψήφιοι με βαθμολογίες κάτω από τη βάση θα ανέλθουν φέτος στις 31.000, ενώ παράλληλα άλλες 2-3.000 υποψηφίων με βαθμολογία λίγο πάνω από τα 10.000 μόρια δεν θα πετύχουν της εισαγωγή τους στα ΑΕΙ- ΤΕΙ λόγω της αναμενόμενης ανόδου των βάσεων εισαγωγής. Συνολικά εκτιμάται ότι το 36-38% των υποψηφίων θα αποκλειστεί από την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ελάχιστοι φοιτητές σε ΤΕΙ
Στα πλαίσια αυτά είναι φανερό ότι από τις 67.102 θέσεις εισακτέων θα μείνουν ακάλυπτες πάνω από το 12% αυτών, δηλαδή περίπου 8.000 θέσεις. Οι θέσεις αυτές που θα μείνουν κενές θα αφορούν στη συντριπτική τους πλειονότητα τμήματα των ΤΕΙ του 2ου, 4ου και 5ου Επιστημονικού πεδίου τα οποία εδρεύουν σε Καλαμάτα, Κοζάνη, Μεσολόγγι, Καβάλα, Λάρισα, Ηράκλειο, Φλώρινα, Άρτα, Καστοριά και Κεφαλονιά. Στα πλαίσια αυτά να θυμίσουμε ότι τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα υπάρχουν όχι ένα και δυο αλλά μερικές δεκάδες ΤΕΙ τα οποία θα έχουν στο Α΄ και Β΄ έτος σπουδών τους ελάχιστους φοιτητές. Είναι φανερό ότι για αρκετά ΤΕΙ επιφυλάσσεται χρόνο με τον χρόνο μια προοπτική που μοιάζει πολύ με την πολιτική του «ώριμου φρούτου»: «κλειστόν λόγω ελλείψεως σπουδαστών». Παράλληλα, θα μείνουν κενές θέσεις στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων και Μηχανικών) του 2ου και 4ου Επιστημονικού Πεδίου καθώς και στα τμήματα ξένων Φιλολογιών, δηλαδή της Ιταλικής, Ισπανικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Μαζικές ανακατανομές
Οι μαζικές ανακατανομές που έκανε το ΥΠΕΠΘ τα τελευταία δύο χρόνια, τόσο στα ΑΕΙ όσο και κυρίως στα ΤΕΙ, με τη μεταφορά δεκάδων εκατοντάδων θέσεων από τις σχολές της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης σε σχολές της περιφέρειας, μεγιστοποίησαν τον αριθμό των υποψηφίων που αναμένεται να μπουν σε κάποιο τμήμα ΑΕΙΤΕΙ εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας. Το γεγονός αυτό, που συνεπάγεται αυξημένες ιδιωτικές δαπάνες από τη μεριά των οικογενειών των υποψηφίων (περίπου 10.000 ευρώ ετησίως), σε συνδυασμό με το γεγονός της εισόδου σε τμήμα έξω από τις προτιμήσεις των υποψηφίων, έχει αυξήσει τα τελευταία 2 χρόνια τον αριθμό των νέων που επιλέγουν κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Κουβελιώτη, διευθυντή του εκπαιδευτικού οργανισμού Center for Ιnternational Εducation, «τον τελευταίο μήνα έχει παρατηρηθεί έντονο ενδιαφέρον για προπτυχιακές σπουδές σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια,γεγονός που οφείλεται στην ενδεχόμενη μεγάλη άνοδο των βάσεων που θα έχει ως συνέπεια ο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων να μην εισαχθεί σε πανεπιστημιακό τμήμα της απολύτου επιλογής του».

Οι αριστούχοι
Η αύξηση του αριθμού των αριστούχων φέτος (πάνω από 6.100) σε συνδυασμό με τη στασιμότητα των θέσεων εισακτέων στις περιζήτητες σχολές σπρώχνει ανοδικά τις βάσεις τους, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα να μην πετύχουν την είσοδό τους σε σχολή της πρώτης προτίμησής τους περίπου 2.000 αριστούχοι υποψήφιοι.
http://www.tanea.gr//Article.aspx?d=20070625&nid=5068933&sn=ΕΛΛΑΔΑ&spid=876

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2007

Προφίλ μετανάστη - Ελλάδα


Το προφίλ του μετανάστη

Ψυχο-κοινωνικό προφίλ του μετανάστη
Σύμφωνα με τη μελέτη των Δημήτρη Παρσάνογλου και Ηλέκτρας Πετράκου, που έγινε για λογαριασμό της εταιρείας μελετών και συμβούλων European Profiles S.A., οι μετανάστες ήρθαν στη χώρα μας για οικονομικούς λόγους και στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι προσδοκίες τους διαψεύσθηκαν. Τα πράγματα αποδείχθηκαν δυσκολότερα απ' ό,τι τα περίμεναν.
Το πρόβλημα που αναφέρεται συχνότερα απ' όλους αφορά τη διαδικασία «νομιμοποίησης». Είναι χαρακτηριστικό ότι μετανάστες που κατοικούν στη χώρα μας για περισσότερο από μια 10ετία αναφέρονται στη διαδικασία ανανέωσης της άδειας παραμονής ως διαδικασία νομιμοποίησης. Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι, λόγω γραφειοκρατίας και οικονομικών δυσκολιών, μπορεί να βρεθούν από το νόμιμο καθεστώς παραμονής σε παράνομο. Η έλλειψη δυνατότητας αναγνώρισης των τίτλων σπουδών και της προγενέστερης επαγγελματικής εμπειρίας στις χώρες προέλευσης έχει ως αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να κάνουν εργασίες κατά πολύ κατώτερες των προσόντων τους.
Αν και οι περισσότεροι θα επιθυμούσαν να παραμείνουν στην Ελλάδα, το καθεστώς αβεβαιότητας, η γραφειοκρατία και η ρατσιστική συμπεριφορά υπαλλήλων έχει ως αποτέλεσμα πολλοί να προβληματίζονται για τη μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία είναι υπέρ της παροχής δικαιώματος ψήφου στις τοπικές εκλογές, δεδομένου ότι επιθυμούν να έχουν λόγο για τα τεκταινόμενα στις κοινωνίες που ζουν. Η απόκτηση ιθαγένειας δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητές τους.
Τέλος, οι κοινωνικές σχέσεις μεταναστών και μεταναστριών αφορούν κυρίως άτομα της ίδιας εθνικότητας ή ομόγλωσσους. Οι συναναστροφές με Έλληνες ή άτομα άλλης εθνικότητας είναι περιορισμένες και αναπτύσσονται στους χώρους δουλειάς.

Οικονομικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ
Σύμφωνα με τη μελέτη των Αντώνη Κόντου, Σταύρου Ζωγραφάκη και Θόδωρου Μητράκου, για το Εργαστήριο Μελέτης Μετανάστευσης και Διασποράς του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι μετανάστες έχουν μόνο θετική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Γι αυτό προτείνεται νέα, τρίτη νομιμοποίηση, ενθάρρυνση αποτελεσματικής ενσωμάτωσης και κοινωνικής ένταξης, αλλά και ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις θετικές επιδράσεις της έλευσης μεταναστών.
Ως ποσοστό του ΑΕΠ οι μετανάστες συμβάλλουν κατά 2,7% στη συνολική δαπάνη (2,2% οι νόμιμοι και 0,5% οι παράνομοι), δημιουργούν το 2,8% του εισοδήματος (2,0% οι νόμιμοι, 0,8% οι παράνομοι) και συνιστούν το 2,6% της απασχόλησης (1,9% οι νόμιμοι, 0,7% οι παράνομοι).
Η πλειοψηφία τους είναι μεταξύ 25-34 ετών. Το 31,7% απασχολείται στις κατασκευές και το 29% περίπου ως οικιακοί βοηθοί. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι παράνομοι στη χώρα ανέρχονται σε 300.000 περίπου (230.000-310.000) και ότι περίπου 40.000 από αυτούς «ανανεώνονται» (δηλ. εγκαταλείπουν τη χώρα και νέοι έρχονται).

Τα τρία σενάρια
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τρία υποθετικά σενάρια που εξέτασαν οι ερευνητές, προκειμένου να αποτιμήσουν την οικονομική συμβολή των μεταναστών.
Εάν οι μετανάστες σταματούσαν να καταναλώνουν, το ΑΕΠ θα μειωνόταν κατά 1,3%-1,5%. Θα χάνονταν περίπου 100.000 θέσεις εργασίας για Έλληνες και θα μειώνονταν τα πραγματικά εισοδήματα των ελληνικών νοικοκυριών και κυρίως των φτωχότερων. Άρα, συμπεραίνουν οι ερευνητές, ο «μύθος» ότι οι μετανάστες αυξάνουν την ανεργία μάλλον είναι προβληματικός.
Μελλοντική αύξηση των μεταναστών στη χώρα μας κατά 200.000 περίπου ανθρώπους, συνεπάγεται επιπλέον αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,7%, μείωση των τιμών κατά 2%, μικρή βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών, δημιουργία 25.000 θέσεων εργασίας για τους Έλληνες και 100.000 για τους μετανάστες (οι υπόλοιποι 100.000 μένουν άνεργοι). Οι πραγματικοί μισθοί θα μειωθούν κατά 2,5% για τους Έλληνες με λίγες δεξιότητες και κατά 30%-50% για τους μετανάστες. Συνεπώς, η ελληνική οικονομία μπορεί να κερδίσει σε ευημερία, περισσότεροι μετανάστες να βρουν εργασία, όμως θα μειωθεί η ευημερία μέσα στους μετανάστες. Οι νέοι μετανάστες θα δυσκολέψουν τη θέση των παλαιοτέρων, οι οποίοι θα αναγκασθούν να αποδεχθούν χαμηλότερους μισθούς.
Εάν υποθέσουμε ότι αποχωρούν οι μετανάστες από την Ελλάδα, θα μειωθεί το ΑΕΠ, θα αυξηθούν οι τιμές και θα επιδεινωθεί το ισοζύγιο πληρωμών. Οι θέσεις απασχόλησης που αφήνουν οι μετανάστες δεν θα καλυφθούν σε αναλογία ένα προς ένα. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις θα καταγραφούν στους μισθούς των Ελλήνων με λιγότερες δεξιότητες. Τα μεσαία και πλούσια νοικοκυριά θα έχουν μικρές αυξήσεις ή και μειώσεις των πραγματικών εισοδημάτων τους.
Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, η μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να αναγνωρίσει τη θετική συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία. Επειδή, όμως, δημιουργούνται και σημαντικές αναδιανεμητικές επιδράσεις, θα πρέπει οι ασκούντες την οικονομική πολιτική να λαμβάνουν πρόνοια για τις ομάδες που πλήττονται. Οι ομάδες αυτές εντοπίζονται κυρίως στα φτωχά νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων έχουν παρόμοιες χαμηλές δεξιότητες.

Επιπτώσεις της μετανάστευσης στην Κοινωνική Ασφάλιση
Σύμφωνα με την έρευνα των Ηλέκτρα Πετράκου, Μαρίας Οικονόμου, Αντώνη Κόντη, Παναγιώτη Ζαμπέλα, Παναγιώτη Νικολόπουλου και Αθηνάς Κεχαγιά από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που αφορά «Αναλυτική Μελέτη για τις επιπτώσεις του μεταναστευτικού φαινομένου στην κοινωνική ασφάλιση», οι μετανάστες θα τροφοδοτούν για 20-25 χρόνια τους ασφαλιστικούς φορείς.
Από εκεί και πέρα, επειδή θα αρχίσουν να διεκδικούν συνταξιοδοτικά δικαιώματα που δικαιούνται, θα παύσουν να «στηρίζουν» το ασφαλιστικό σύστημα με την υπάρχουσα μορφή του. Σύμφωνα με την έρευνα, εάν ο πληθυσμός των μεταναστών που υπάρχουν ήδη στη χώρα δεν αυξηθεί, το 2013 θα επιστρέφεται με τη μορφή παροχών στους μετανάστες το 2,11% των εισφορών τους. Το ποσοστό αυτό θα εκτιναχθεί στο 23,21% το 2022 και στο 70,14% το 2028. Εάν ο πληθυσμός των μεταναστών αυξηθεί, το 2011 θα επιστρέφεται με τη μορφή παροχών στους μετανάστες το 1,21% των εισφορών τους και το 2020 το 56,08% των εισφορών τους.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_21/06/2007_194757

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2007

Συντάξεις - Ελλάδα


ΠΟΠΟΠΚ: μόλις 617 ευρώ η μέση κύρια σύνταξη
Tο TAΠ-OTE συνεχίζει να είναι το Tαμείο με το καλύτερο επίπεδο συντάξεων, καθώς το 68% των συνταξιούχων λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ σύνταξη. Ωστόσο, στα περισσότερα ταμεία, ακόμη και μετά την αύξηση του 4% που χορηγήθηκε για το 2007 η κατάσταση των χαμηλών συντάξιμων αποδοχών παραμένει η ίδια.
Σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε η Πανελλήνια Oμοσπονδία προσωπικού στα ασφαλιστικά Tαμεία, περίπου 1.357.627 κύριες συντάξεις που χορηγούν όλα τα Tαμεία-πλην του OΓA κυμαίνονται γύρω στα 617 ευρώ. H μέση κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ανέρχεται στα 712 ευρώ και η μέση κύρια σύνταξη, λόγω θανάτου, είναι 472 ευρώ. Για τους 860.200 συνταξιούχους του OΓA η μέση σύνταξη (βασική, πρόσθετη, κύρια) ανέρχεται στο ποσό των 360 ευρώ.
Συνολικά για περίπου 1.357.627 συντάξεις ισχύουν οι εξής κατανομές:
- Ενας στους πέντε συνταξιούχους έχει κύρια σύνταξη μικρότερη από 400 ευρώ.
- Ενας στους δύο συνταξιούχους έχει κύρια σύνταξη μικρότερη από 500 ευρώ.
- Ποσοστό 66% των κύριων συντάξεων είναι κάτω από τα 600 ευρώ.
- Mόνο το 14% των κύριων συντάξεων είναι πάνω από τα 1000 ευρώ.
Kάτω από 500 ευρώ σύνταξη λαμβάνει το 92% περίπου των συνταξιούχων του ΤΣΑ, το 52% των συνταξιούχων του ΤΕΒΕ, το 44% του Ταμείου Εμπόρων.
Oι συνταξιούχοι του TΣA δεν λαμβάνουν συντάξεις άνω των 1000 ευρώ. Σε αυτό το επίπεδο βρίσκεται μόνο το 9% των συνταξιούχων του ΙΚΑ, το 11% των συνταξιούχων του ΤΕΒΕ, το 7% των συνταξιούχων του Ταμείου Εμπόρων. Συνολικά στα Tαμεία των αυτοαπασχολουμένων η κατάσταση είναι εξαιρετικά δυσμενής, αφού συντάξεις κάτω των 500 ευρώ, λαμβάνουν το 92% των συνταξιούχων του TΣA, το 52% των συνταξιούχων του TEBE και το 44% των συνταξιούχων του Tαμείου Eμπόρων.
Για το IKA, με βάση τα στοιχεία όλων όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2003, προκύπτουν οι εξής κατανομές:
- Το 48% είχε ασφαλιστικό χρόνο μικρότερο από 20 έτη
- Το 36% είχε αποδοχές μικρότερες των 750 ευρώ.
- Το 52% περίπου είναι στο επίπεδο των κατώτατων ορίων.
- H ΠOΠOKΠ υπογραμμίζει ότι ένας μεγάλος αριθμός συντάξεων ακόμη και εάν είχε υπολογιστεί με όρους και αποδόσεις κεφαλαιοποιητικού συστήματος, θα ήταν στο 60% περίπου των σημερινών καταβαλλόμενων ποσών.

Οι περισσότεροι συνταξιούχοι παίρνουν μόλις 617 ευρώ ανά μήνα
Στα 617 ευρώ κυμαίνεται η μέση σύνταξη μετά την αύξηση του 4% που χορηγήθηκε για το 2007, σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε η Πανελλήνια Oμοσπονδία προσωπικού στα ασφαλιστικά Tαμεία. Οι πιο υψηλές συντάξιμες αποδοχές χορηγούνται από τον TAΠ-OTE, καθώς το 68% των συνταξιούχων λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ σύνταξη. Επίσης, η μέση σύνταξη του ΟΓΑ ανέρχεται σε 360 ευρώ. Σε συνολικά περίπου 1.357.627 συντάξεις προκύπτει ότι ένας στους πέντε συνταξιούχους έχει κύρια σύνταξη μικρότερη από 400 ευρώ, ενώ ποσοστό 66% των κύριων συντάξεων είναι κάτω από τα 600 ευρώ.

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2007

Λειτουργικά κέρδη - Ελλάδα


Έρευνα της Kantor σε 220 εισηγμένες επιχειρήσεις

Τα λειτουργικά κέρδη και τα ίδια κεφάλαια εξηγούν κυρίως την κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων εταιρειών το 2006, διαπιστώνει μεταξύ άλλων η Kantor Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. στην ετήσια επισκόπηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στόχος της έρευνας της Kantor, η οποία πραγματοποιήθηκε για ένατη συνεχή χρονιά, ήταν να διαπιστώσει κατά πόσο η Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά διαμορφώνει τιμές που συνάδουν με την οικονομική λογική και αντιπροσωπεύουν την οικονομική αξία των εταιρειών. Η Kantor προέβει στην ανάλυση της εξηγησιμότητας της κεφαλαιοποίησης 220 εισηγμένων εταιρειών κατά το 2006, με βάση τα στοιχεία των ενοποιημένων οικονομικών τους καταστάσεων. Γενικά, τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών εξηγούν σε μεγάλο βαθμό τη κεφαλαιοποίησή τους. Τα λειτουργικά κέρδη παρέμειναν διαχρονικά ισχυρός παράγοντας για την ερμηνεία της κεφαλαιοποίησης των εταιρειών, ενώ η επιρροή των ιδίων κεφαλαίων στη χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών το 2006 αυξήθηκε κατά 38%. "Η ισχυροποίηση των ιδίων κεφαλαίων ως ‘ερμηνευτικής μεταβλητής’ αποδίδεται στην εισαγωγή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS) το 2004, η οποία μετέβαλε την κερδοφορία και την καθαρή θέση των εταιρειών, χωρίς αυτό να επηρεάσει την αξία τους", διαπιστώνουν οι αναλυτές της Kantor.Στην έρευνα επισημαίνεται ακόμη ότι "η σταθερή σημασία που αποδίδεται στα λειτουργικά κέρδη ως παράγοντα καθορισμού της αξίας των εισηγμένων εταιρειών, καθώς και η αυξημένη έμφαση στα ίδια κεφάλαια αποτελούν σαφείς ενδείξεις ότι η οικονομική λογική είναι ισχυρή στις αποτιμήσεις του Χ.Α". Η ανάλυση ερμηνευσιμότητας για τον τραπεζικό κλάδο, αναδυκνύει την μειωμένη επίδραση των κερδών στην κεφαλαιοποίηση των εταιρειών του κλάδου. "Το γεγονός αυτό", κατά τη μελέτη της Kantor, "μπορεί να εξηγηθεί από την έντονη δραστηριότητα των τραπεζών σε εξαγορές και νέες και αναπτυσσόμενες αγορές, με συνέπεια η τιμή των μετοχών τους να επηρεάζεται λιγότερο από τα σημερινά οικονομικά τους μεγέθη και περισσότερο από την αντίληψη των επενδυτών για τη μελλοντική τους ανάπτυξη και κερδοφορία". Όσον αφορά ειδικότερα στις εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης (άνω των 100 εκατ. ευρώ), η μελέτη της Kantor διαπίστωσε σημαντική συμβολή των οικονομικών τους μεγεθών στην ερμηνεία της κεφαλαιοποίησής τους (94%). Αντίθετα, το αντίστοιχο ποσοστό για τις εταιρείες χαμηλής κεφαλαιοποίησης (κάτω των 100 εκ. ευρώ) είναι μόνο 20% -στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας εξαετίας- "γεγονός που αναδεικνύει εμφατικά ότι οι αποφάσεις αγοράς και πώλησης μετοχών χαμηλής κεφαλαιοποίησης δε στηρίζονται συστηματικά σε σαφή οικονομικά κριτήρια", όπως τονίζεται στη μελέτη της Kantor.Μετά από τρία χρόνια εμφανίστηκαν πάλι ενδείξεις "αέρα" στις αποτιμήσεις των εταιρειών. Ο "αέρας" μοιάζει συγκεντρωμένος στις υπηρεσίες και τις μικρές βιομηχανίες και αποδίδεται κατά κύριο λόγο στις εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης. Αποτελεί ένα ερώτημα αν η παρουσία του θα διευρυνθεί, αποσυσχετίζοντας την τιμή των μετοχων από τις βασικές οικονομικές μεταβλητές όπως συνέβη και το 2005.Τέλος, η Kantor σημειώνει τη σταθερά ανοδική πορεία του Γενικού Δείκτη της Σοφοκλέους. Παρά το υπάρχον πολιτικό κλίμα και την αναμενόμενη προκήρυξη εκλογών, προβλέπεται συνέχιση της ανοδικής πορείας του Γενικού Δείκτη με πιθανότητα υπέρβασης του ορίου των 5.000 μονάδων, εκτίμηση που προκύπτει από τα θετικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007, αλλά και την πορεία των διεθνών κεφαλαιαγορών. Δείτε την επισκόπηση στη δεξιά στήλη
http://www.capital.gr/news.asp?Details=315178

“Σχετικά Αρχεία” http://www.capital.gr/related_files/rad5F6FB.doc

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2007

Ακριβές πόλεις - Κόσμος - ΕΕ

Η Μόσχα είναι η πιό ακριβή πόλη στο κόστος διαβίωσης για τους ξένους
Η Αθήνα στην 29η θέση

Η ΜΟΣΧΑ παραμένει και το 2007 για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο η πιό ακριβή πόλη σε ότι αφορά το κόστος διαβίωσης για τους ξένους, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του βρετανικού ινστιτούτου Συμβουλών για τους Ανθρώπινους Πόρους Μέρσερ.
Η έρευνα που έγινε σε 143 πόλεις με την εξέταση 200 τομέων του κόστους διαβίωσης,όπως η κατοικία,οι μεταφορές,η σίτιση,η ένδυση,ο οικιακός εξοπλισμός και η διασκέδαση,έδειξε ότι η ρωσική πρωτεύουσα είναι η πιό ακριβή,μπροστά από το Λονδίνο-που ανέβηκε τρεις θέσεις-τη Σεούλ και το Τόκιο,που ήταν πρώτο το 2005.«Η αλλαγή της ισοτιμίας του ρουβλιού σε σχέση με το δολάριο» και «η συνεχής αύξηση των τιμών των κατοικιών,πολλαπλασίασαν το κόστος ζωής για τους ξένους στη Μόσχα» αναφέρει η έκθεση.
Η ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου είχε ως συνέπεια επίσης την αύξηση του κόστους διαβίωσης σε πολλές ευρωπαικές πόλεις. Η Αθήνα ανέβηκε μάλιστα 30 θέσεις και έφτασε στην 29η θέση στον κόσμο. Το Παρίσι ανέβηκε δυό θέσεις και βρέθηκε εφέτος στην 13η θέση. Αντίθετα,η Νέα Υόρκη υποχώρησε πέντε θέσεις και βρίσκεται στην 15η στην παγκόσμια κατάταξη,αν και παραμένει η πλέον ακριβή για τους ξένους στη Βόρεια Αμερική. Το Λος Αντζελες βρίσκεται στην 42η θέση
Από τις ευρωπαϊκές πόλεις, εκτός του Λονδίνου,στην πρώτη δεκάδα είναι η Κοπεγχάγη (6η), η Γενεύη (7η),η Ζυρίχη (9η) και το Οσλο (10ο).Στην Ασία,τέσσερις πόλεις (Σεούλ,Τόκιο,Χονγκ κονγκ και Οζάκα) φιγουράρουν μεταξύ των 10 πιο ακριβών πόλεων στον κόσμο.Το Πεκίνο είναι στην 20η θέση και η Σανγκάη στην 26η.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_9_18/06/2007_194219

Μισθοί και MAΔ - ΕΕ - Ελλάδα

«Πλούσιος» ο Έλληνας χαμηλόμισθος, έναντι κάποιων «συναδέλφων» του στην ΕΕ

O Eλληνας χαμηλόμισθος είναι μάλλον «μεγαλομεσαίος» σε σχέση με τους χαμηλόμισθους των άλλων χωρών μελών της ΕΕ, στις οποίες υπάρχει νομική ρύθμιση ως προς το κατώτατο επιτρεπόμενο όριο μισθολογικών απολαβών.
Αυτό προκύπτει από ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για τους κατώτατους επιτρεπτούς μισθούς στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Τουρκία, η οποία δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες.Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της ανακοίνωσης, ο κατώτατος ονομαστικός μισθός (της μη χειρωνακτικής εργασίας) στην Ελλάδα ήταν το 2006 στα 668 ευρώ.

Μικρός σε σχέση με τον αντίστοιχο στο Λουξεμβούργο (1.570 ευρώ), στην Ιρλανδία (1.403 ευρώ) και στη Βρετανία (1.361 ευρώ), αλλά μεγάλος σε σχέση με τον κατώτατο μισθό στη Βουλγαρία (92 ευρώ), στη Ρουμανία (114 ευρώ) και στη Λετονία (174 ευρώ).

Ελάχιστα μεγαλύτερος από τον ελληνικό είναι -σε απόλυτες τιμές- ο κατώτατος επιτρεπτός μισθός στις ΗΠΑ (676 ευρώ, το 2007), ενώ πολύ μικρότερος είναι ο αντίστοιχος μισθός στην Τουρκία (298 ευρώ). Θέσπιση κατώτατου επιτρεπτού μισθού υφίσταται στις 20 από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ, ενώ ειδικά στην Ελλάδα υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στον κατώτατο μισθό για τη χειρωνακτική και την μη χειρωνακτική εργασία.Τρεις οι κατηγορίες των χωρών-μελών

Σε γενικές γραμμές οι είκοσι χώρες-μέλη της ΕΕ στις οποίες υφίσταται καθορισμός του κατώτατου επιτρεπτού (ονομαστικού) μισθού, μπορούν να χωρισθούν σε τρεις κατηγορίες:
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι χώρες στις οποίες ο κατώτατος επιτρεπτός μισθός υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Πρόκειται για το Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία, τη Βρετανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και το Βέλγιο.
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι χώρες στις οποίες ο κατώτατος μισθός κινείται μεταξύ 400 και 700 ευρώ. Πρόκειται για την Ελλάδα (668 ευρώ), την Ισπανία (666 ευρώ), τη Μάλτα (585 ευρώ), τη Σλοβενία (522 ευρώ) και την Πορτογαλία (470 ευρώ).
Στην τρίτη κατηγορία, ανήκουν εννέα χώρες της ανατολικής Ευρώπης με κατώτατους επιτρεπτούς μισθούς οι οποίοι δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ.Τι μπορεί να αγοράσει ο χαμηλόμισθος

Ο ανωτέρω διαχωρισμός εξακολουθεί λίγο - πολύ να ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία οι κατώτατοι μισθοί εκφρασθούν σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), δηλαδή στην περίπτωση απεικόνισης των μισθών κατά τρόπον ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τις διαφορές τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών ανάμεσα στις χώρες μέλη της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η απεικόνιση των μισθών σε ΜΑΔ την διατηρεί στην ίδια (μεσαία) κατηγορία. Ωστόσο ο χαμηλόμισθος Μαλτέζος (των 585 ευρώ) εμφανίζεται να έχει στη διάθεσή του 805 ΜΑΔ μηνιαίως, έναντι 768 του αντίστοιχου Έλληνα (των 668 ευρώ) και 724 ΜΑΔ του αντίστοιχου Ισπανού (των 666 ευρώ).
Κατά τα άλλα, με τους μισθούς εκπεφρασμένους σε ΜΑΔ, ο Λουξεμβούργιος χαμηλόμισθος εξακολουθεί να είναι ο πλέον εύπορος χαμηλόμισθος στην Ευρώπη (1503 ΜΑΔ) και ο Βούλγαρος ο πλέον ενδεής (216 ΜΑΔ).Σε ό,τι αφορά τη σχέση του κατώτατου επιτρεπτού μισθού προς τον μέσο μισθό στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, η εικόνα που δημιουργείται από τη σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής είναι ότι, σε γενικές γραμμές, στις χώρες μέλη της ΕΕ ο δεύτερος είναι είτε διπλάσιος, είτε τριπλάσιος από τον πρώτο.
Για παράδειγμα, στο Λουξεμβούργο, στη Βουλγαρία, στην Ιρλανδία, στη Μάλτα και στην Ολλανδία ο κατώτατος μισθός αναλογεί λίγο - πολύ στο 50% του μέσου μισθού στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Στην Εσθονία, την Λετονία , την Πολωνία, την Ρουμανία, την Σλοβακία και την Βρετανία ο κατώτατος επιτρεπτός μισθός αναλογεί λίγο-πολύ στο 35% του μέσου μισθού στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν έχει στοιχεία για τη σχέση κατώτατου και μέσου μισθού.Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, με τον κατώτατο επιτρεπτό μισθό αμείβεται ένα μάλλον μικρό ποσοστό των μισθωτών στις χώρες μέλη της ΕΕ.
Το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στη Γαλλία, όπου το 16,8% των μισθωτών λαμβάνει τον κατώτατο επιτρεπτό μισθό. Ακολουθούν η Βουλγαρία (16%), η Λετονία ( 12%), το Λουξεμβούργο (11%) και η Λιθουανία (10,3%).
Στις υπόλοιπες χώρες τα ποσοστά είναι μικρότερα από 10%, στις ΗΠΑ είναι στο 1,3%, ενώ για την Ελλάδα δεν υπάρχουν στοιχεία.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

18/6/07: Στο 9,5% αυξήθηκε η ανεργία τον Μάρτιο


Η ανεργία αυξήθηκε στο 9,5% τον Μάρτιο μετά από αύξηση στο 9% τον Φεβρουάριο, είπε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία τη Δευτέρα, καθώς μειώθηκε η εποχική εργασία στον αγροτικό και κατασκευαστικό τομέα με το τέλος της χειμερινής περιόδου.
Η Ελλάδα, η οποία παρείχε έως τώρα στοιχεία σε τριμηνιαία βάση, ξεκίνησε τον Απρίλιο να παρέχει και μηνιαία στοιχεία για την ανεργία.
H ανεργία, που είχε διαμορφωθεί στο 9,2% τον Μάρτιο του 2006, αποτελεί μαζί με τον πληθωρισμό τη βασική ανησυχία των πολιτών ενόψει των πρόωρων εκλογών, όπως καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις.
Παρά την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, η ανεργία παραμένει υψηλότερα σε σχέση με την ευρωζώνη, όπου η ανεργία υποχώρησε στο 7,1% τον Απρίλιο από 7,2% τον προηγούμενο μήνα.
Η ΕΣΥΕ είπε ότι οι -επίσημα- άνεργοι στην Ελλάδα ανήλθαν σε 462.042 άτομα, έναντι 4,42 εκατ. απασχολούμενων.
Το ποσοστό στις γυναίκες διαμορφώθηκε στο 14,2% και στους άνδρες στο 6,2%, ενώ το Nότιο Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας από τις περιφέρειες της χώρας.
Σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ
Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της ΕΣΥΕ η Μαρία Δαμανάκη από το ΠΑΣΟΚ έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η ανεργία στην Ελλάδα βρίσκεται πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα σε ανέργους πτυχιούχους. Υπάρχουν νομοί όπου 1 στους 4 ή 5 πολίτες είναι άνεργος. Αυτήν την αναμφισβήτητη πραγματικότητα, η κυβέρνηση με διάφορες αλχημείες και απόκρυψη στοιχείων επιχειρεί όλο το τελευταίο διάστημα συστηματικά να αλλοιώσει.
» [...] Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να επαίρεται. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Γιακουμάτος, που λάβροι έσπευσαν να διαψεύσουν το ΠΑΣΟΚ για την αύξηση της ανεργίας, είναι καλύτερο να σιωπήσουν.»
Newsroom ΔΟΛ

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2007

Χονδρεμπόριο καυσίμων - Ελλάδα

Hellastat: Συνεχίζεται η αναδιοργάνωση στο χονδρεμπόριο καυσίμων

Αυξημένος κατά 15,8% εμφανίζεται ο κύκλος εργασιών στο χονδρικό εμπόριο καυσίμων για το 2006, όπως επισημαίνει σε έκθεσή της για τον τομέα η Hellastat, με τα κέρδη του κλάδου, ωστόσο, να καταγράφουν κάμψη. Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει στην έκθεσή της η Hellastat, η στρατηγική επέκταση και αναδιοργάνωση των δικτύων των εταιρειών χονδρικής εμπορίας καυσίμων - τακτική που συναντάται κυρίως σε εταιρείες του μεσαίου τμήματος της αγοράς (όπως ΕΛΙΝΟΙΛ, REVOIL κλπ), καθώς οι κορυφαίες του κλάδου (ΕΚΟ, ΒΡ, SHELL) έχουν ήδη εκτεταμένα δίκτυα - συνεχίστηκε και το 2006.Παράλληλα, επισημαίνεται η στροφή ορισμένων εταιρειών στην καθετοποίηση στο χώρο της λιανικής μέσω ανάπτυξης ιδιόκτητων δικτύων πρατηρίων, στοχεύοντας μεταξύ άλλων:
- στην προσφορά ευρύτερης γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών,
- στην καθιέρωση και προβολή νέας εταιρικής εικόνας και φιλοσοφίας λειτουργίας, σε αμεσότερη επαφή με τον καταναλωτή,
- στον άμεσο έλεγχο των τιμών λιανικής πώλησης,
- στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των δικτύων λιανικής πώλησης.
Παράλληλα με την ανάπτυξη των δικτύων τους, οι εταιρείες του κλάδου δίνουν προτεραιότητα σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων τους μέσω ελέγχου της ποσότητας και της σύνθεσης των καυσίμων, ώστε να βελτιώσουν την αξιοπιστία τους στο καταναλωτικό κοινό και να προστατευτούν, κατά το δυνατό, από τα κρούσματα νοθείας και λαθρεμπορίας που παρατηρούνται στην αγορά.

Διαφοροποίηση με εναλλακτικές μορφές ενέργειας
Η προώθηση των βιοκαυσίμων στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προσπάθειά της για καθιέρωση "πράσινων" ενεργειακών πηγών. Η στοχοθέτηση της πολιτικής για τα βιοκαύσιμα οριοθετείται στη συμμετοχή τους κατά 5,75% στο σύνολο των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές έως το 2010, στόχος που έχει υιοθετηθεί από πολλά κράτη-μέλη (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα).Ορισμένες εγχώριες επιχειρήσεις ήδη επιχειρούν να μετατρέψουν αυτή την –ιδιαίτερα μακροπρόθεσμη- απειλή για τα συμβατικά καύσιμα σε ευκαιρία, ιδρύοντας θυγατρικές και αναλαμβάνοντας τις αναγκαίες επενδύσεις για τη δημιουργία των ανάλογων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και παραγωγής, με σημαντικό κίνητρο προς αυτήν την κατεύθυνση να είναι και η διαφορά στον ΕΦΚ.

Πρόγραμμα Κατανομής: πρώτο στάδιο για την ανάπτυξη της αγοράς
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, σαν πρώτο στάδιο εφαρμογής των στόχων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, απεύθυνε πρόσκληση στις ενδιαφερόμενες εταιρείες να συμμετάσχουν στην κατανομή 91.000 χιλιολίτρων αφορολόγητου βιοντίζελ για το 2006 και 114.000 χιλιολίτρων για το 2007.Το 2006 τελικά κατανεμήθηκαν τα 2/3 περίπου της ποσότητας που είχε προκηρυχτεί, ενώ το 2007 το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε ήταν σαφώς μεγαλύτερο, καθώς ήδη οριστικοποιήθηκαν οι κατανεμηθείσες ποσότητες μεταξύ 13 εταιρειών (12 εγχώριων και μίας ιταλικής), αποτελώντας προοπτική για την παραγωγή του 100% της ποσότητας.

Τα αποτελέσματα του 2006
Η εγχώρια αγορά χονδρικής εμπορίας καυσίμων συνέχισε και το 2006 την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, με τον αθροιστικό κύκλο εργασιών 19 επιχειρήσεων του κλάδου να διαμορφώνεται σε €9,05 δισ., εμφανίζοντας αύξηση 15,8% σε σχέση με το 2005. Η άνοδος της αγοράς προέρχεται από τη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων, καθώς ο μέσος ρυθμός αύξησης εκτιμάται στο 12,8%, με μόλις 3 επιχειρήσεις να εμφανίζουν χαμηλότερο του 2005 κύκλο εργασιών.Τα λειτουργικά αποτελέσματα κινούνται αρνητικά, με τα ΚΠΤΦΑ να διαμορφώνεται σε € 170 εκ. περίπου, μειωμένα κατά 19% από το 2005. Η μείωση αυτή προκύπτει εξολοκλήρου από τις 3 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του χώρου. Μεταξύ των 5 πρώτων, μόνο η Aegean κινείται έντονα ανοδικά σε επίπεδο ΚΠΤΦΑ (15,1%), ενώ μικρή βελτίωση κατά 1% εμφανίζει και η AVINOIL. Αντίστοιχα πτωτικά κινούνται και τα συνολικά καθαρά προ φόρων αποτελέσματα, εμφανίζοντας μείωση κατά -47,5%, στα €92,4 εκ., με 3 μόνο ζημιογόνες επιχειρήσεις. Το μέσο καθαρό προ φόρων περιθώριο κέρδους κινείται ανοδικά το 2006, στο 1,3% (0,9% το 2005), αντανακλώντας τη "αδυναμία" των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου καθώς την ίδια περίοδο το σταθμισμένο βάσει μεγέθους περιθώριο ΚΠΦ κινείται πτωτικά, στο 1,2% από 2,3%.
Οι εμπορικές σχέσεις στον κλάδο είναι παγιωμένες, καθώς το ύψος των αποθεμάτων καθορίζεται διοικητικά (ελάχιστο το 5/365), ενώ οι όροι συναλλαγών με τα διυλιστήρια (προμηθευτές) και τα πρατήρια (πελάτες) φαίνεται να μη διαταράσσονται διαχρονικά, στις περίπου 40 και 50 ημέρες πίστωσης αντίστοιχα.

http://www.capital.gr/news.asp?Details=312018

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2007

trafficking - Ελλάδα

Χώρα του trafficking παραμένει η Ελλάδα, σύμφωνα με τις ΗΠΑ

Ως χώρα διέλευσης και προορισμού παράνομης διακίνησης γυναικών και παιδιών, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και εξαναγκαστική εργασία, σημειώνεται η Ελλάδα στην έβδομη ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την παράνομη διακίνηση προσώπων (trafficking).
Η έκθεση, που παρουσιάστηκε από την Αμερικανίδα υπουργό Εξωτερικών Κοντολίζα Ράις, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα, αν και δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα ελάχιστα όρια που προβλέπονται για την εξαφάνιση του φαινομένου της διακίνησης, επιδεικνύει σημαντική πρόοδο προς αυτήν την κατεύθυνση, δίνοντας έμφαση στις συνολικές προσπάθειες προστασίας των θυμάτων, ενώ η ελληνική κυβέρνηση αύξησε σημαντικά τις έρευνες και καταδίκες υπευθύνων για παράνομη διακίνηση ατόμων.Τονίζεται ότι οι περισσότερες γυναίκες διακινούνται προς την Ελλάδα κυρίως από τη Ρωσία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Νιγηρία και κατά δεύτερο λόγο από την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Λευκορωσία. Σημειώνεται επίσης και διακίνηση ανδρών κυρίως από την Αλβανία για εξαναγκαστική εργασία στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή βελτίωση στο σχετικό κατάλογο με τις χώρες όλου του κόσμου, και αναβαθμίζεται, στο πλαίσιο των τεσσάρων κατηγοριών που περιλαμβάνει ο σχετικός πίνακας. Μεταξύ 164 χωρών, φέτος η Ελλάδα περιλαμβάνεται στην «κατηγορία 2» (Tier 2), όπου τοποθετούνται οι χώρες στις οποίες εκτιμάται απλά ότι υπάρχουν προβλήματα στον τομέα της διακίνησης.
Η χώρα μας αναβιβάσθηκε σε αυτή την κατηγορία από πέρυσι. Στις εκθέσεις του 2005 και 2004 βρισκόταν στην «κατηγορία 2 - προς επόπτευση» (Tier 2 - Watch List). Στην έκθεση δε, του 2003, είχε τοποθετηθεί στην τελευταία, τρίτη κατηγορία (Tier 3), όπου είχε υπαχθεί από το 2001.Στην «κατηγορία 2», μαζί με την Ελλάδα, βρίσκονται οι περισσότερες χώρες της περιοχής μας, όπως η Τουρκία, η Σερβία, η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η ΠΓΔΜ, αλλά και οι Σλοβακία, Πορτογαλία, Πακιστάν, Λίβανος, Ισραήλ κ.ά.
Στην ίδια κατηγορία και η ΚύπροςΣτην «κατηγορία 2 - προς επόπτευση», τοποθετείται, μεταξύ άλλων χωρών, η Κύπρος.
«Οι ΗΠΑ προσβλέπουν στη συνέχιση της συνεργασίας με τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διακίνησης ατόμων» δήλωσε ο αρμόδιος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, πρέσβης Μαρκ Λέιγκον, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις.Ο Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι η υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία κατά της διακίνησης είναι επαρκής, αλλά υπάρχουν αδυναμίες στον εντοπισμό των θυμάτων του φαινομένου, ενώ παρατηρείται περιορισμένη χρήση των υφιστάμενων χώρων υποδοχής και προστασίας των θυμάτων.
Σημείωσε επίσης την ανάγκη τα θύματα να μην αντιμετωπίζονται ως παράνομοι εγκληματίες και επισήμανε την πρόθεση των ΗΠΑ να βοηθήσουν την Ελλάδα στην προσπάθεια εντοπισμού, σύλληψης και καταδίκης των υπευθύνων του εμπορίου λευκής σαρκός.
Για την Κύπρο, ο κ. Λέιγκον ανέφερε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα με το μεγάλο αριθμό γυναικών από την Ανατολική Ευρώπη που διακινούνται στη χώρα αυτή και υπογράμμισε την αναγκαιότητα του τερματισμού της έκδοσης «καλλιτεχνικής βίζας», μέσω της οποίας πολλές γυναίκες πηγαίνουν στην Κύπρο, για να εργαστούν ως χορεύτριες και καταλήγουν στην πορνεία.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2007

Απόψη για το Χρηματιστήριο Αξιών - Ελλάδα

Το 58% των Ελλήνων παραμένουν επιφυλακτικοί προς το ΧΑ λόγω ...πρότερου βίου

Η πλειονότητα των Ελλήνων, το 58%, εξακολουθούν να έχουν αρνητική άποψη για το Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως προκύπτει από έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΧΑΕ.
Ωστόσο, η κατάσταση φαίνεται να έχει βελτιωθεί σε σχέση με δύο χρόνια πριν, αφού συνολικά θετική γνώμη για το Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζεται να έχει το 42% των ερωτηθέντων, έναντι 33% σε αντίστοιχη έρευνα που είχε γίνει από την ΕΧΑΕ στο 2005. Το 76% πιστεύει ότι η συμβολή του ΧΑ στις εξελίξεις που διαμορφώνουν το οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας είναι σημαντική, ενώ το 68% πιστεύει ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες στη βελτίωση της λειτουργίας και του ρόλου του ΧΑ.
Σύμφωνα με την έρευνα το 48% είναι αρνητικό στο να επενδύσει σήμερα στο χρηματιστήριο, ποσοστό μικρότερο σε σχέση με δύο χρόνια πριν, όταν ήταν στο 54%.
Κύριοι λόγοι για την άρνηση του κοινού να επενδύσει στο ΧΑ, είναι οχι το οτι δεν «έχουν χρήματα» (μόλις το 2%), αλλά το οτι επηρεάζονται από την αναξιοπιστία του παρελθόντος (20%) ή επειδή το ΧΑ έχασε κεφάλαια στο παρελθόν (19%).
Στην ερώτηση «τι θα σας έκανε να επενδύσετε τα χρήματά σας στο ΧΑ», το 30% απάντησε η άνοδος του Γενικού Δείκτη, αλλά παράλληλα και η λήψη αυστηρότερων μέτρων προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της διαφάνειας και της αξιοπιστίας, καθώς και η εισαγωγή μεγάλων εταιρειών στο Χρηματιστήριο.
Αναφορικά με το τι έφταιξε στο παρελθόν σε σχέση με το ΧΑ, το 66% αναφέρεται σε έλλειψη ελέγχου από πλευράς κράτους και στην είσοδο πολλών εταιρειών στο ΧΑ που δεν είχαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Το 85% επιμένει ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση από πλευράς ΧΑ προς τους επενδυτές, ενώ η αναξιοπιστία του παρελθόντος, καθώς και το γεγονός ότι μέρος των ερωτηθέντων είχε επενδύσει στο παρελθόν και έχασε, είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την αρνητική στάση του κοινού απέναντι στο ΧΑ.
Σε οτι αφορά την ταυτότητα της έρευνας σημειώνεται οτι πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Tradelink την περίοδο Απριλίου - Μαΐου 2007, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε δείγμα 800 ατόμων.
Στο σύνολο των ερωτηθέντων 340 άτομα δήλωσαν ότι έχουν επενδύσει στο ΧΑ στο παρελθόν ή και τώρα και στις απαντήσεις αυτών βασίζονται τα συμπεράσματα. Το 57% ήταν άνδρες και το 43% ήταν γυναίκες, με τις ηλικίες 40-49 ετών να αποτελούν το 37% των επενδυτών και 30-39 ετών το 33%,.

Το σχέδιο για τη δημιουργία της ΧΝΕΤ
Προς τη δημιουργία ενός μεγάλου ενιαίου συστήματος συναλλαγών υπό την επωνυμία «XΝΕΤ», με την οποία θα επιδιωχθεί η διασύνδεση της πλατφόρμας διαφόρων χρηματιστηρίων στη ΝΑ Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, κινείται η διοίκηση της ΕΧΑΕ.
Το όραμα της ΕΧΑΕ για την περιοχή είναι η δημιουργία μιας μεγάλης εικονικά ενιαίας αγοράς για την ευρύτερη περιοχή.Το υπουργείο Οικονομίας χρηματοδοτεί μέρους του νέου έργου, το οποίο είναι συνολικού ύψους 3,7 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο αφορά τη συμμετοχή στην κοινή πλατφόρμα των αγορών της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Βουλγαρίας, της Ουκρανίας, της Αλβανίας, της Βοσνίας, της Αιγύπτου, της ΠΓΔΜ, της Ιορδανίας και της Σερβίας.Οι κεντρικές υπηρεσίες αφορούν σε χρηματοοικονομική πληροφόρηση μέσω ιντερνετ, ενιαία πρόσβαση στις αγορές, ενιαία πληροφόρηση και διόδευση εντολών εκκαθάρισης.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007

Ανταγωνιστικότητα - Ελλάδα

ICAP: Ανταγωνιστικότητα 2006
Η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά στις εισροές ξένων επενδύσεων, αλλά και στην πάταξη της διαφθοράς, όπως επεσήμανε ο διευθυντής Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP AE, Κωνσταντίνος Αϊβαλής, παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας 2006.

Ωστόσο, το άνοιγμα της «ψαλίδας» μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ, περιορίζεται όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, καθώς (με μέσο ρυθμό ανάπτυξης 4,2% στην περίοδο 2002-2006) η χώρα βρέθηκε στο «κλαμπ» των κρατών, που πλησιάζουν τη σύγκλιση με τον μέσο κοινοτικό όρο (οι τελευταίες προβλέψεις για την ανάπτυξη του ελληνικού ΑΕΠ το 2007 και το 2008 αναφέρονται σε ρυθμούς 3,9% και 4% αντίστοιχα).Η παρουσίαση έγινε ενώπιον του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα και του υφυπουργού Γιάννη Παπαθανασίου. «Η έκθεση θα μελετηθεί», είπε ο κ. Σιούφας, προσθέτοντας όμως ότι αυτή «εκφράζει απόψεις. Δεν εκφράζει ούτε την κυβέρνηση, ούτε το υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά αποτελεί χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης». Αύξηση παραγωγικότητας-απασχόλησης
Βάσει της έκθεσης, οι ρυθμοί αύξησης της παραγωγικότητας στην Ελλάδα είναι υψηλότεροι σε σχέση με τους κοινοτικούς (η παραγωγικότητα έχει φτάσει πλέον στο 99,3% του μέσου όρου της ΕΕ-25 και η χώρα κατατάσσεται 13η μεταξύ των 25).Η απασχόληση του πληθυσμού αυξήθηκε πέρυσι στο 60,1%, από 59,4% το 2005 (με προοπτική να αυξάνεται κατά 1,8% ετησίως την επόμενη διετία, βάσει εκτιμήσεων του υπουργείου Οικονομικών).
Σύμφωνα με την έκθεση, ο στόχος για ποσοστό απασχόλησης 62,5% το 2008 κρίνεται απόλυτα εφικτός, ενώ ρεαλιστικό είναι το 64,1% για το 2010.

Πρώτη μεταξύ ΕΕ-15 στη διαφθορά
Αντίθετα, η «βαθμολογία» της Ελλάδας στον τομέα της διαφάνειας-διαφθοράς το 2006 την τοποθετεί στην τελευταία θέση στην ΕΕ-15.
Ανάμεσα στους «25», ξεπερνά μόνο την Πολωνία, σύμφωνα με τη «Διεθνή Διαφάνεια». Εξάλλου, ο δείκτης ελέγχου διαφθοράς της Διεθνούς Τράπεζας «δίνει» τιμή 0,4 στην Ελλάδα, έναντι 1,2 (μ.ο) για την ΕΕ - 25.Σε επίπεδο διεθνούς κατάταξης στο οικονομικό- επιχειρηματικό περιβάλλον, οι περισσότεροι δείκτες εμφανίζουν την Ελλάδα ουραγό στην ΕΕ των 15, ακόμη και των 25: πχ, είναι 17η μεταξύ των 25, από άποψη αντιμονοπωλιακής πολιτικής, ενώ κατατάσσεται 23η στον δείκτη αποτελεσματικότητας του κράτους. Καλύτερη είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις (3η στην ΕΕ-15).
Πολύ καλά τα «πηγαίνει» η Ελλάδα στις δημόσιες επενδύσεις (2η μεταξύ των 15 και 4η ανάμεσα στους 25), που διαμορφώθηκαν στο 4,1% του ΑΕΠ το 2006 (η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα μόλις 0,8% πίσω από την πρωτοπόρο Τσεχία).Σε ό,τι αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις, «η ασθενική εξέλιξη των εισροών παραπέμπει άμεσα στο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας -ελκυστικότητας της ελληνικής οικονομίας».
Αυτό δεν οφείλεται μόνο στη στροφή των παραδοσιακών επενδυτών της Ελλάδας σε ανταγωνιστικούς προορισμούς, αλλά και στο ότι «η κλασική δομή των παγκόσμιων ροών επενδύσεων έχει αλλάξει, σε βάρος των κλάδων όπου η Ελλάδα παραδοσιακά λειτουργούσε ως πόλος έλξης επενδύσεων».

Ζητούνται μείωση γραφειοκρατίας και φορολογικών συντελεστών
Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης στην ΕΕ των 15 βρίσκεται η Ελλάδα και σε ό,τι αφορά τις διοικητικές διαδικασίες και τον αριθμό ημερών που απαιτούνται για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, το διοικητικό κόστος και το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, μία από τις κυριότερες προτάσεις που κατέθεσε στη συνεδρίαση ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμώνων του ΕΣΑΑ, Σπύρος Μακρυδάκης, ήταν ακριβώς η πάταξη της γραφειοκρατίας, αλλά και της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση. «Αυτό που έγινε στην Πάντειο, να γίνει και αλλού», είπε χαρακτηριστικά.Οι υπόλοιπες προτάσεις του κ. Μακρυδάκη ήταν:
Περιορισμός της παραοικονομίας (πχ, με μείωση φορολογικών συντελεστών ως κίνητρο για λιγότερη φοροδιαφυγή και φυλάκιση όσων «κλέβουν» φόρους).
Ενίσχυση της αξιοπιστίας της δημόσιας διοίκησης. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων επιχειρήσεων.
Αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών σχημάτων (π.χ, venture capital), ώστε να υλοποιούνται καινοτόμες επενδύσεις, χωρίς επαχθείς εμπράγματες εγγυήσεις.
Ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας-αύξηση των διαθέσιμων πόρων (πρόταση στην οποία συναίνεσαν και οι πρυτάνεις των δύο πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης).
Μείωση της νεανικής ανεργίας.
Τόνωση έρευνας-καινοτομίας.
Απελευθέρωση αγορών - αντιμετώπιση του ζητήματος των «κλειστών» επαγγελμάτων.

Ελληνικές Επιχειρήσεις
Στασιμότητα στην ανταγωνιστικότητά τους διαπιστώνουν σχεδόν τρεις στις τέσσερις ελληνικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε η ICAP ΑΕ, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 400 εταιριών (στην πλειοψηφία τους μικρές που απασχολούν μέχρι δέκα άτομα), στο διάστημα Δεκεμβρίου 2006-Ιανουαρίου 2007. Η ίδια έρευνα δείχνει ακόμη ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν αυξημένη αυτοπεποίθηση, αφού -σε μεγάλο ποσοστό- θεωρούν ότι υπερέχουν έναντι του ανταγωνισμού σε επιχειρηματική ικανότητα, ποιότητα κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και φυσικούς πόρους.

Αρνητική κριτική στο φορολογικό σύστημα
Σχετικά με τις σχέσεις με το κράτος, το 66% θεωρεί ότι παρέμειναν «περίπου ίδιες» και το 2006, έναντι ποσοστού 16,3%, που τις χαρακτηρίζει χειρότερες και 14% που τις θεωρεί καλύτερες.
Οι επιχειρηματίες εκφράζουν αρνητική άποψη για τα κίνητρα και τα αντικίνητρα που σχετίζονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο και το φορολογικό σύστημα, ενώ αντίθετα, παρά τις κατά καιρούς καταγγελίες, δεν φαίνεται να ενοχλούνται ιδιαίτερα από τα μεταφορικά και επικοινωνιακά δίκτυα ή την κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος.Όσον αφορά, τέλος, την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις (ποσοστό 75%) θεωρούν ότι το 2006 υπήρξε στασιμότητα, έναντι ποσοστού 13% που πιστεύει ότι σημειώθηκε πρόοδος και 8,8% που κάνει λόγο για οπισθοδρόμηση.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ