Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Στη Βουλγαρία παράγονται το 57% των ενδυμάτων για την Ελλάδα!

Η Βουλγαρία αποτελεί τη σημαντικότερη χώρα παραγωγής ενδυμάτων για την Ελλάδα, καθώς στη Βουλγαρία κατασκευάζεται το 57% της παραγωγής, που γίνεται εκτός Ελλάδος, ενώ ακολουθούν η ΠΓΔΜ με 20% και η Κίνα με 10%.

Τα παράπανω στοιχεία αναφέρθηκαν σε ημερίδα, που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) και ο Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών και Επιστημόνων Δράμας (ΣΝΕΕΔ), με θέμα «Ο κλάδος ένδυσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας. Εξελίξεις, προοπτικές και νέες ευκαιρίες». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο του έργου Skills in Fashion του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007 - 2013.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, που υλοποίησε ο ΣΕΠΕΕ και παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής, Θεόφιλος Ασλανίδης, στο τέλος του 2012, μόνο το 23% της παραγωγής ενδυμάτων γινόταν στην Ελλάδα, ενώ το 77% πραγματοποιείτο εκτός Ελλάδος.

«Στη νοτιοανατολική Ευρώπη, δραστηριοποιούνται περίπου 250 ελληνικές επιχειρήσεις ένδυσης, οι οποίες απασχολούν 22.000 εργαζόμενους.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία σε ποσοστό 82% αξιολογούν θετικά τη συνεργασία τους και σε ποσοστό 18% μέτρια.

Τα κυριότερα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, είναι η δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού, τα ποιοτικά προβλήματα και οι χρονικές καθυστερήσεις, ενώ τα κυριότερα πλεονεκτήματα είναι το χαμηλό κόστος εργασίας, η μικρή απόσταση, η παραγωγική δυνατότητα, η ύπαρξη μεγάλων εργαστηρίων ραφής και το επιχειρηματικό περιβάλλον», όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Για τη νότια Βουλγαρία, όπου είναι συγκεντρωμένος ο μεγαλύτερος αριθμός βουλγαρικών επιχειρήσεων ένδυσης, η Ελλάδα αποτελεί με διαφορά το σημαντικότερο εταίρο. Το 65% της παραγωγής ενδυμάτων στη νότια Βουλγαρία γίνεται για λογαριασμό ελληνικών επιχειρήσεων.

Η οικονομική κρίση της Ελλάδος δεν έχει πλήξει μόνο τις ελληνικές εταιρείες, αλλά και τις βουλγαρικές. Σχεδόν 1 στις 2 βουλγαρικές εταιρείες έχει επηρεαστεί αρνητικά.

Το έργο Skills in Fashion έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδος - Βουλγαρίας. Μεταξύ των δράσεών του, περιλαμβάνονται δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης, δημιουργία γραφείων στήριξης της απασχόλησης και μία βάση προσφοράς και ζήτησης εργασίας στον κλάδο της ένδυσης», σύμφωνα με την ανακοίνωση.


http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1908507&nt=103

Δεν υπάρχουν σχόλια: