Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Διπλάσιες οι επιχειρήσεις που κλείνουν από αυτές που ανοίγουν

Σχεδόν διπλάσιος είναι ο αριθμός των βιοτεχνικών επιχειρήσεων που κλείνουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής σε σχέση με τον αριθμό αυτών που ανοίγουν, γεγονός που δείχνει ότι η βιοτεχνία στην Ελλάδα -αποτελούμενη κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις- αργοσβήνει. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ), το α΄ τρίμηνο του 2011 διέκοψαν τη δραστηριότητά τους 864 επιχειρήσεις, ενώ το ίδιο διάστημα ιδρύθηκαν μόλις 463. Ετσι, η αναλογία εγγραφών προς διαγραφές είναι 1/1,86 από 1/1,6 και 1/1,4 το α΄ τρίμηνο του 2010 και του 2009 αντιστοίχως.
Μάλιστα, ενώ οι διαγραφές επιχειρήσεων το α΄ τρίμηνο του 2010 ήταν αυξημένες κατά 4,6% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2009, το α΄ τρίμηνο του 2011 η αύξηση των διαγραφών σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2010 ήταν τετραπλάσια, της τάξης του 16,5%, γεγονός που όπως επισημαίνει το ΒΕΑ αποδεικνύει πως τα αδιέξοδα στα οποία έχει οδηγηθεί η βιοτεχνία καταλήγουν σε διακοπές επιχειρηματικής δραστηριότητας με αυξανόμενους ρυθμούς. Ιδιαίτερα ανησυχητικό, σύμφωνα με το ΒΕΑ, είναι το φαινόμενο της απώλειας βιοτεχνικών επιχειρήσεων που ενσωματώνουν τεχνογνωσία και είχαν ιστορική πορεία στον χώρο τους.
Από την άλλη, η έστω και μικρή αύξηση των επιχειρήσεων που ιδρύονται το α΄ τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2010 (463 έναντι 441) οφείλεται -σύμφωνα με ΒΕΑ- σε τέσσερις λόγους: α) στην αύξηση της επιχειρηματικότητας, ανάγκης που προκαλεί η ανεργία, γεγονός που εξηγεί την αύξηση κυρίως επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, β) στις πωλήσεις επιχειρήσεων λόγω συνταξιοδότησης, γ) στην ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας και δ) στην επιχειρηματικότητα των αλλοδαπών.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_21/04/2011_439674

Δεν υπάρχουν σχόλια: