Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Τα περισσότερα «κόκκινα» δάνεια εντοπίζονται στις πλουσιότερες περιοχές

Η Κρήτη εμφανίζει καθυστερήσεις στα στεγαστικά 15,3%, ενώ η «φτωχή» Θράκη μόλις 11,5%
Του Γιαννη Παπαδογιαννη
Το Ιόνιο και η Κρήτη είναι οι περιοχές που παρουσιάζουν τις υψηλότερες καθυστερήσεις στις αποπληρωμές στεγαστικών δανείων, με τον δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων να ξεπερνά το 15%, ενώ στην καταναλωτική πίστη τις υψηλότερες καθυστερήσεις εμφανίζουν η Θράκη με 28,4%, η Θεσσαλία με 27,9% και η Πελοπόννησος με 27,1%.
Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η «Κ», αναφορικά με την πιστωτική συμπεριφορά των επιμέρους γεωγραφικών διαμερισμάτων στη στεγαστική πίστη, προκύπτει το παράδοξο ορισμένες πλούσιες γεωγραφικές περιοχές -βάσει του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος- να εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά καθυστερήσεων, ξεπερνώντας πολύ τις καθυστερήσεις των θεωρούμενων φτωχών περιφερειών. Είναι εντυπωσιακό ότι η Κρήτη με μέσο κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα 20.896 εμφανίζει καθυστερήσεις στα στεγαστικά 15,3% (η δεύτερη υψηλότερη στη χώρα), ενώ η «φτωχή» Θράκη με μέσο ετήσιο εισόδημα 14.945 ευρώ εμφανίζει καθυστερήσεις μόλις 11,5% - όσο είναι ο μέσος όρος της χώρας. Τα Ιόνια Νησιά με μέσο ετήσιο εισόδημα που αντιστοιχεί στο 95% του μέσου όρου της χώρας (20.830 ευρώ, στοιχεία 2009) εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό καθυστερήσεων στη χώρα με 15,8% που είναι περίπου 40% υψηλότερο από τον μέσο όρο καθυστερήσεων της χώρας. Από την άλλη πλευρά, οι κάτοικοι της Ηπείρου αν και βρίσκονται στην προτελευταία θέση από πλευράς εισοδήματος, με μέσο ετήσιο ΑΕΠ 16.232 ευρώ, εμφανίζονται πιο συνεπείς στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους (σε καθυστέρηση είναι μόλις το 11% των στεγαστικών που έχουν λάβει), από τον μέσο όρο. Οι παράδοξες αυτές αποκλίσεις μπορούν να αποδοθούν είτε σε αστοχίες των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών, είτε στο ότι οι πιο πλούσιες περιοχές υπερτίμησαν τις οικονομικές τους δυνατότητες και διαμόρφωσαν επίπεδο ζωής που δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν, είτε στο ότι οι παραπάνω περιοχές εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό παραβατικότητας και μερίδα πολιτών εκμεταλλευόμενη τις νομοθετικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, θεωρεί την κρίση ευκαιρία για να αποφύγει την αποπληρωμή των υποχρεώσεών της στις τράπεζες.
Σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις στελεχών εμπορικών τραπεζών, στο τέλος Ιανουαρίου το 11,5% των στεγαστικών δανείων που έχει χορηγήσει το τραπεζικό σύστημα δεν αποπληρώνεται, ενώ στα καταναλωτικά δάνεια οι καθυστερήσεις ανέρχονται στο 26,2%. Η κατακόρυφη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ειδικά στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, αντανακλά τη διαρκώς εντεινόμενη δυσκολία των νοικοκυριών να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ωστόσο, το υψηλό επίπεδο καθυστερήσεων στην καταναλωτική πίστη αντανακλά και την επιπόλαιη πιστοδοτική συμπεριφορά των τραπεζών, οι οποίες στις ημέρες της ευφορίας μοίραζαν καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες χωρίς ουσιαστικά να εφαρμόζουν κριτήρια πιστοδοτήσεων.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_15/04/2011_438940

Δεν υπάρχουν σχόλια: