Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Τρίτη ακριβότερη χώρα στα δάνεια η Ελλάδα

Ανοδική ήταν η πορεία των επιτοκίων για νέα δάνεια τον Απρίλιο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη, ακολουθώντας την αυξητική τάση του euribor, αλλά και την άνοδο του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο 1,25%, που τέθηκε σε ισχύ από τις 13 Απριλίου.
Αυξημένο ήταν και το κόστος χρήματος για την άντληση καταθέσεων, που επηρεάστηκε τόσο από την άνοδο των επιτοκίων αναφοράς, αλλά και την επιδείνωση των συνθηκών ρευστότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Το μέσο επιτόκιο για προθεσμιακές καταθέσεις έως ένα χρόνο αυξήθηκε από 3,76% τον Μάρτιο στο 3,87% τον Απρίλιο, κατατάσσοντας τη χώρα μας δεύτερη μετά την Κύπρο με τα υψηλότερα επιτόκια στις προθεσμιακές καταθέσεις, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,47%.
Σε ό,τι αφορά τις χορηγήσεις, η άνοδος που καταγράφεται στα ελληνικά επιτόκια είναι μεγαλύτερη αυτής που καταγράφουν τα μέσα ευρωπαϊκά, με αποτέλεσμα την περαιτέρω διεύρυνση της ψαλίδας. Τη μεγαλύτερη άνοδο παρουσιάζει το μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο για καταναλωτικά δάνεια, που αυξήθηκε τον Απρίλιο στο 10,65% από 9,74% τον Μάρτιο, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο στην Ευρωζώνη κινήθηκε πτωτικά και διαμορφώθηκε στο 5,17% από 5,44%. Μεγάλη άνοδο κατέγραψε και το μέσο σταθερό επιτόκιο για καταναλωτικά δάνεια, που αυξήθηκε στο 9,31% από 8,59%, ενώ σταθερό σχεδόν παρέμεινε το αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό επιτόκιο, που διαμορφώθηκε στο 6,23%.
Στη στεγαστική πίστη, το μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε τον Απρίλιο στο 4,25% από 4,04% τον Μάρτιο, ενώ το αντίστοιχο ευρωπαϊκό διαμορφώθηκε στο 3,12% από 3,01%. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα καταγράφεται πλέον ως τρίτη ακριβότερη χώρα στα δάνεια για την αγορά κατοικίας, όταν στο παρελθόν ήταν η φθηνότερη στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Στην επιχειρηματική πίστη, που αποτελεί τη βασικότερη κατηγορία δανείων για τη στήριξη της ανάπτυξης, οι αυξήσεις στα ελληνικά επιτόκια είναι μικρότερες σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες δανείων, καθώς οι τράπεζες φαίνεται ότι επέδειξαν αυτοσυγκράτηση, σε μια προσπάθεια να στηρίξουν την επιχειρηματικότητα.
Ετσι το επιτόκιο για δάνεια έως 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,46%, ενώ το επιτόκιο για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε τον Απρίλιο στο 5,55% από 5,39% τον Μάρτιο. Τα αντίστοιχα επιτόκια στην Ευρωζώνη κινήθηκαν ανοδικά και διαμορφώθηκαν στο 3,78% και 2,80% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο για δάνεια προς τις επιχειρήσεις χωρίς προκαθορισμένη διάρκεια, που περιλαμβάνει τους αλληλόχρεους λογαριασμούς και τις υπεραναλήψεις, αυξήθηκε στη χώρα μας στο 7,25% από 7,05%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 4,13%.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_04/06/2011_444563

Δεν υπάρχουν σχόλια: