Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Λιγότερα δάνεια έξι δισ. ευρώ δόθηκαν το 2011

Οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες (Alpha, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς) χορήγησαν το 2011 λιγότερα δάνεια κατά 6 δισ. ευρώ. Ο μέσος όρος μείωσης των χορηγήσεων για τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες διαμορφώθηκε το 2011 στο 4% περίπου, την ώρα που η μείωση των καταθέσεων άγγιξε το 24%, υπονομεύοντας κάθε δυνατότητα στήριξης της οικονομίας με ρευστότητα.
Την ίδια στιγμή, το κόστος χρηματοδότησης των προθεσμιακών καταθέσεων που αντιστοιχούν στα δύο τρίτα περίπου της συνολικής ρευστότητας από τις εγχώριες καταθέσεις ανήλθε στα υψηλότερα ευρωπαϊκά επίπεδα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου στα 4,93% έναντι 2,88% στην Ευρωζώνη.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_08/05/2012_481439Μειωμένες κατά 4% ήταν οι χορηγήσεις των μεγάλων πιστωτικών ιδρυμάτων


Λιγότερα δάνεια 6 δισ. ευρώ χορήγησαν οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες (Alpha, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς) το 2011, ενώ συνολικά η χαμένη ρευστότητα στην αγορά ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ. Η πολιτική απομόχλευσης του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών, μέσα από τη μείωση του δανειακού τους χαρτοφυλακίου, είναι αναπόφευκτη προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά και για να αντισταθμίσουν μέρος από τη μείωση των καταθέσεων, που στοίχισε στις τέσσερις μεγάλες τράπεζες απώλεια ρευστότητας της τάξης των 25 δισ. ευρώ κατά το 2011.
Το κόστος χρηματοδότησης των προθεσμιακών καταθέσεων που αντιστοιχούν στα δύο τρίτα περίπου της συνολικής ρευστότητας από τις εγχώριες καταθέσεις, ανήλθε στα υψηλότερα ευρωπαϊκά επίπεδα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου στα 4,93% έναντι 2,88% στην Ευρωζώνη. Την ίδια στιγμή σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκαν και τα επιτόκια χορηγήσεων, τα οποία ωστόσο με αιχμή τα καταναλωτικά και σταδιακά δάνεια, μειώνουν βαθμιαία την ψαλίδα που τα χωρίζει από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Η ερμηνεία για την εξέλιξη των επιτοκίων συνδέεται με τις αναδιαρθρώσεις που έγιναν ιδιαίτερα στα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, σε αντίθεση με τα επιχειρηματικά, στα οποία οι μειώσεις επιτοκίων ήταν πολύ μικρότερες, εξαιτίας του ότι το ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση είναι μικρότερο σε σχέση με αυτό στον τομέα των ιδιωτών.
Εκτακτη ρευστότητα Ο μέσος όρος μείωσης των χορηγήσεων για τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες διαμορφώθηκε το 2011 στο 4% περίπου, την ώρα που η μείωση των καταθέσεων στο εσωτερικό άγγιξε το 24%, υπονομεύοντας κάθε δυνατότητα στήριξης της οικονομίας με ρευστό χρήμα. Αν και μέρος της χαμένης ρευστότητας αντισταθμίζεται βραχυπρόθεσμα από τον μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance) ELA, η πολιτική απομόχλευσης του χαρτοφυλακίου αναμένεται να συνεχιστεί και το 2012 και ακολουθήθηκε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, που το τραπεζικό σύστημα αντιμετώπισε προβλήματα. Οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες έχουν αντλήσει από το ευρωσύστημα περί τα 107 δισ., από τα οποία 36 δισ. ευρώ μέσω του ELA.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η πιστωτική επέκταση θα επιβραδυνθεί περαιτέρω το 2012, ξεπερνώντας το 5%, με αντίστοιχη μείωση των δανείων που κατευθύνονται στην αγορά. Ανασταλτικός παράγοντας για μια πιο ραγδαία μείωση του χαρτοφυλακίου των δανείων στο τραπεζικό σύστημα, αποτελούν οι ρυθμίσεις που καλύπτουν σήμερα το 30% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου, ύψους 246,8 δισ. ευρώ. Μέσα από τις αναχρηματοδοτήσεις, οι τράπεζες ανακυκλώνουν ουσιαστικά τα υφιστάμενα δάνεια, καθώς οι δανειολήπτες πληρώνουν κατά κύριο λόγο τόκους και πολύ λιγότερο κεφάλαιο, συντηρώντας τα υπόλοιπα των δανείων στα ίδια επίπεδα.
Παρά τις ρυθμίσεις οι επισφάλειες επιδεινώνονται ραγδαία, αποτέλεσμα της αύξησης της ανεργίας, που κινείται στα επίπεδα του 19%. Το ποσοστό των επισφαλειών για τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες διαμορφώθηκε στο τέλος του 2011 στο 13,8%, ενώ στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος άγγιξε το 16% περίπου. Το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, δηλαδή αυτών που καθυστερούν να αποπληρωθούν για διάστημα άνω των τριών μηνών, ξεπέρασε τα 40 δισ. ευρώ, ενώ περαιτέρω αύξηση εκτιμάται ότι σημειώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2012. Η ραγδαία επιδείνωση των επισφαλειών υποχρεώνει τις τράπεζες σε υψηλές προβλέψεις, που σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011, ανήλθαν για τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες στα 6,5 δισ. ευρώ. Τις υψηλότερες προβλέψεις ύψους 2,2 δισ. ευρώ πραγματοποίησε η Εθνική Τράπεζα, ενώ ακολούθησε η Τράπεζα Πειραιώς με 1,9 δισ. ευρώ, η Eurobank με 1,3 δισ. ευρώ και η Alpha Bank με 1,1 δισ. ευρώ.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_100057_08/05/2012_481423

Δεν υπάρχουν σχόλια: