Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2009

Μείωση πωλήσεων και λειτουργικών κερδών στον κλάδο ηλεκτρικών συσκευών το 2008

Η εξασθένηση των δαπανών των ιδιωτών, καθώς και των επιχειρήσεων για την ενίσχυση της προβολής των προϊόντων τους, πλήττει την ελληνική βιομηχανία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, η οποία ήδη, από το 2008, παρουσίασε μείωση των πωλήσεών της.
Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, ο κλάδος παρουσιάζει μείωση του όγκου της παραγωγής του κατά το 2009, γεγονός το οποίο αναμφίβολα συμπιέζει περαιτέρω τη λειτουργική κερδοφορία του. Παρ' όλο που η οικονομική αποδοτικότητα του κλάδου το 2008 εμφανίζεται βελτιωμένη, με τις επιχειρήσεις να εμφανίζουν, ως σύνολο, άνοδο των καθαρών κερδών κατά 61%, τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν πτώση, ενώ τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν.
Στην πλειονότητά τους (81,8%) οι εταιρείες ήταν κερδοφόρες. Επίσης, αυτές που βελτίωσαν τα καθαρά κέρδη τους ήταν περισσότερες από τις μισές (57,6%) και σε σχέση με το 2007 η αύξηση των καθαρών κερδών ανέρχεται στα 27,7 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η εν λόγω αύξηση προέκυψε από μερίσματα θυγατρικών και άλλα έκτακτα έσοδα. Παράλληλα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση του κλάδου επιδεινώθηκε. Στο σύνολό του ο κλάδος, λαμβανομένων υπόψη όλων των μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων, οι οποίες πραγματοποίησαν πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ, εμφανίζει καθαρά κέρδη ύψους 73 εκατ. ευρώ το 2008 έναντι καθαρών κερδών 45,3 εκατ. ευρώ το 2007, για τον λόγο που προαναφέρθηκε.
Οι εταιρείες που παρουσιάζουν επιδείνωση των καθαρών κερδών ανέρχονται στο 42,4% του συνόλου, ενώ οι ζημιογόνες δεν ξεπερνούν το 18,2% του συνολικού αριθμού. Οι κερδοφόρες κατέγραψαν καθαρά κέρδη ύψους 73,95 εκατ. ευρώ και οι ζημιογόνες ζημιές ύψους 0,94 εκατ. ευρώ. Η μείωση, όμως, των λειτουργικών κερδών προ τόκων και φόρων έφτασε το 36%. Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των 33 μεγαλύτερων βιομηχανικών και εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με συνολικές πωλήσεις 647,3 εκατ. ευρώ, οι οποίες γνωστοποίησαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα του προηγούμενου έτους ως τις 20 Ιουνίου 2009.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: