Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

ICAP: οικονομικό κλίμα

Στις 81 μονάδες ο σχετικό δείκτης, το γ’ τρίμηνο.
Νέα πτώση στις 81 μονάδες σημείωσε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος το τρίτο τρίμηνο του 2011, όπως καταγράφηκε από την τριμηνιαία έρευνα που διεξάγεται στους Διευθύνοντες Συμβούλους/Γενικούς Διευθυντές των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 06/10/2011 έως 17/10/2011.
Ο γενικός δείκτης επηρεάστηκε αρνητικά από την συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την επιλογή βιώσιμου σχεδίου επίλυσης της ελληνικής κρίσης χρέους, καθώς και τις δυσοίωνες προβλέψεις για την πορεία της Ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης παρουσίασε μικρή μείωση έναντι του προηγούμενου τριμήνου στις 71 μονάδες, αλλά αρκετά υψηλότερη ήταν η πτώση του δείκτη προσδοκιών στις 91 μονάδες.
Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης σημείωσε νέα πτώση στις 93 μονάδες. Μόνο το 2% των CEOs πιστεύουν ότι οι τρέχουσες συνθήκες είναι καλύτερες σε σχέση με ένα έτος πριν. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι δυσμενέστερη αυξήθηκε σε 98% έναντι 93% το προηγούμενο τρίμηνο.
Ανάλογες είναι οι προσδοκίες των CEOs για την οικονομική κατάσταση της χώρας ένα έτος μετά, γεγονός που αποτυπώνεται στη σημαντική μείωση του δείκτη στις 103 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα επιδεινωθεί μέσα στο επόμενο έτος αυξήθηκε σε 71% έναντι 51% το προηγούμενο τρίμηνο.
Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε άνοδο και επανήλθε στα επίπεδα του πρώτου τριμήνου του 2011.
Υψηλότερη ήταν η μεταβολή του δείκτη στη βιομηχανία έναντι των εμπορικών επιχειρήσεων, ενώ στις υπηρεσίες παρουσίασε οριακή άνοδο. Επιδείνωση καταγράφηκε στις προσδοκίες των CEOs για την πορεία του κλάδου τους ένα έτος μετά, με νέα πτώση του δείκτη στις 100 μονάδες. Περισσότερο απαισιόδοξοι για τον κλάδο τους εμφανίζονται οι CEOs των βιομηχανιών και υπηρεσιών έναντι των εμπορικών επιχειρήσεων.
Μετά από τρία συνεχόμενα τρίμηνα αισιόδοξου κλίματος για την τρέχουσα πορεία των επιχειρήσεων που διοικούν, οι CEOs δεν αξιολογούν θετικά την οικονομική κατάσταση στο τρίτο τρίμηνο του 2011, γεγονός που αποτυπώνεται στην πτώση του δείκτη στις 52 μονάδες έναντι 54 του προηγούμενου τριμήνου.
Επιδείνωση σημείωσαν οι προσδοκίες των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος. Ο δείκτης σημείωσε νέα πτώση στις 92 μονάδες έναντι 103 του προηγούμενου τριμήνου.
Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε μείωση και διαμορφώθηκε στις 47 μονάδες έναντι 53 το προηγούμενο τρίμηνο.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους σχετικά με την κατάργηση ή όχι της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και επιπλέον για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα.
Σχετικά με την κατάργηση της ΕΓΣΣΕ και την άρση του κατώτερου ορίου μισθών στον ιδιωτικό τομέα, το 50% των CEOs θεωρεί ότι δεν πρέπει να καταργηθεί, το αντίθετο πιστεύει το 45%, ενώ 5% δεν εξέφρασαν γνώμη.
Αξιόλογη είναι η διαφοροποίηση στις απαντήσεις ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης.
Το ποσοστό των CEOs που πιστεύουν ότι η ΕΓΣΣΕ πρέπει να καταργηθεί διαμορφώνεται σε 60% για τη βιομηχανία, 44% για το εμπόριο και 38% για τις υπηρεσίες. Το 50% των CEOs πιστεύει ότι η χώρα θα αναγκαστεί να πτωχεύσει, ενώ το 33% ότι η κρίση θα ξεπεραστεί χωρίς πτώχευση. Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των CEOs που δεν εξέφρασε γνώμη και ανήλθε σε 17%.

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_21/10/2011_411306

Δεν υπάρχουν σχόλια: