Πέμπτη, 14 Μαΐου 2009

φόροι 2005 - 2009

Βόμβα φόρων χτύπησε τα εισοδήματα την πενταετία 2004-2008. Ο φόρος εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας αυξήθηκε κατά 50%, ενώ ακόμη μεγαλύτερο χτύπημα δέχτηκαν οι χαμηλόμισθοι, οι οποίοι είδαν τον φόρο εισοδήματος που καταβάλλουν ακόμη και να τετραπλασιάζεται!

Τα αποκαλυπτήρια των αποτελεσμάτων της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης αναφορικά με τη φορολογία εισοδήματος έκανε χθες ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε ειδική έκθεσή του με τίτλο «Φορολογώντας τους μισθούς». Σε αντίθεση με το πάγιο την τελευταία πενταετία επιχείρημα του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ότι μειώθηκε ο φόρος εισοδήματος μέσω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών, οι οικονομολόγοι του ΟΟΣΑ αναδεικνύουν τη μεγάλη αύξηση του φορολογικού βάρους που συντελέστηκε στους μισθωτούς. Κύριο μέσο αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης ήταν και παραμένει η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά:

● Ενώ το 2004 ένα ζευγάρι μισθωτών με δύο παιδιά όπου ο ένας σύζυγος λάμβανε τον μέσο μισθό στην οικονομία και ο άλλος σύζυγος το 67% του μέσου μισθού (πρόκειται ουσιαστικά για την τυπική ελληνική οικογένεια μισθωτών) κατέβαλαν ως φόρο εισοδήματος το 6,5% των ακαθάριστων αποδοχών τους, το 2008 έφθασαν να καταβάλουν το 9,2%!

● Ενώ το 2004 ένας άγαμος φορολογούμενος ο οποίος ελάμβανε το 67% του μέσου μισθού επιβαρυνόταν με φόρο εισοδήματος ίσο με το 1% των ακαθάριστων αποδοχών του, έφθασε το 2008 να «χάνει» λόγω του φόρου εισοδήματος το 4,1% των ακαθάριστων αποδοχών του.

● Το 2004 το ζευγάρι στο οποίο εργάζεται μόνο ο ένας σύζυγος (μισθωτός) και έχουν δύο παιδιά κατέβαλε ως φόρο εισοδήματος το 8,9% των ακαθάριστων αποδοχών του. Πέρυσι έφθασε να καταβάλει το 10,6%.

● Σημαντική ήταν η επιβάρυνση και των ζευγαριών που είναι μισθωτοί και λαμβάνουν και οι δύο τον μέσο μισθό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης του ΟΟΣΑ, ενώ το 2004 τα συγκεκριμένα ζευγάρια μισθωτών επιβαρύνονταν με φόρο εισοδήματος που ανερχόταν στο 7,1%, το 2008 το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 10,3%.

●Σε αντίθεση με τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, ο φορολογικός πέλεκυς δεν ήταν τόσο βαρύς στα υψηλά εισοδήματα την πενταετία 2004-2008. Οι μελετητές του ΟΟΣΑ σημειώνουν ότι το 2004 ο άγαμος φορολογούμενος που λάμβανε το 167% του μέσου μισθού επιβαρυνόταν με φόρο εισοδήματος 15,5% των ακαθάριστων αποδοχών του. Το 2008 κατέβαλε το 16,8%. Αξιοσημείωτο είναι ότι το αντίστοιχο ποσοστό το 2007 ήταν 18,2% που δείχνει ότι η μείωση των φορολογικών συντελεστών προς όφελος των υψηλών εισοδημάτων.

Το φορολογικό βάρος
Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν επίσης ότι όσον αφορά το 2008, το συνολικό φορολογικό βάρος των μισθωτών αυξήθηκε κατά 0,12%, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ, όπου το συνολικό φορολογικό βάρος μειώθηκε στα πλαίσια πακέτων τόνωσης της οικονομίας μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων. Στην Ελλάδα, οι συνολικές κρατήσεις από τις ακαθάριστες αποδοχές (φόρος εισοδήματος, εργοδοτικές εισφορές και εισφορές του εργαζόμενου), ενώ το 2007 ήταν 42,28%, το 2008 αυξήθηκαν στο 42,4% αποκλειστικά λόγω της αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης μέσω του φόρου εισοδήματος.

Πώς έκαναν την υπερφορολόγηση

Η ΑΥΞΗΣΗ του συνολικού φορολογικού βάρους για τη συντριπτική πλειονότητα των μισθωτών την τελευταία πενταετία ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών και αλλαγών που πραγματοποίησε το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στη άμεση φορολογία. Ειδικότερα:

● Οι επιβαρύνσεις άρχισαν από το 2005. Αντί να τιμαριθμοποιηθεί η φορολογική κλίμακα, έγινε ακριβώς το αντίστροφο. Τμήματα του φορολογούμενου εισοδήματος «μεταφέρθηκαν» σε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή, ενώ καταργήθηκε και η έκπτωση φόρου 75 ευρώ λόγω καταναλωτικών δαπανών που ίσχυε έως τότε στους μισθωτούς. Οι αλλαγές αυτές ακύρωσαν, για την πλειονότητα των μισθωτών, το όφελος από την αύξηση του αφορολόγητου ορίου από τα 10.000 στα 11.000 ευρώ.

● Οι επιβαρύνσεις συνεχίστηκαν και τα επόμενα τρία χρόνια. Το 2007 αυξήθηκε το αφορολόγητο όριο από τα 11.000 στα 12.000 ευρώ, αλλά το όφελος από αυτήν την αύξηση ακυρώθηκε λόγω της κατάργησης του κατώτερου φορολογικού συντελεστή 15% και αντικατάστασής του με συντελεστή 29%.

● Το αφορολόγητο όριο παρέμεινε παγωμένο στα 12.000 ευρώ το 2008 και το 2009, αυξάνοντας το φορολογικό βάρος για τους χαμηλόμισθους.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=4516478

Δεν υπάρχουν σχόλια: