Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

πιστωτική επέκταση - Μάρτιος 2009

Η συνολική πιστωτική επέκταση στη χώρα παρέμεινε αμετάβλητη στο 14,2% τον Μάρτιο, σε ετήσια βάση, έναντι 14,1% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) την Τρίτη.
Η χρηματοδότηση προς τη γενική κυβέρνηση αυξήθηκε 33,5% με τον δανεισμό των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών να ενισχύεται 10,8%.
Ειδικότερα, ο δανεισμός νοικοκυριών και επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 10,8% και ανέρχεται (μαζί με τα τιτλοποιημένα δάνεια) στα 250 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 100% του ΑΕΠ της χώρας.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, ο ρυθμός εκταμίευσης στεγαστικών δανείων υποχώρησε τον Μάρτιο στο 8,7% στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 ετών, από 9,6% το Φεβρουάριο και 19,3% τον περυσινό Μάρτιο.
Η επιβράδυνση αυτή δείχνει ότι υπάρχει σαφής περιορισμός στις χορηγήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης, παρά την αποκλιμάκωση των επιτοκίων του ευρώ στο 1%. Σ' αυτό συμβάλλει καταλυτικά και η αυστηροποίηση των κριτηρίων χορηγήσεων από την πλευρά των τραπεζών, καθώς τα επισφαλή δάνεια ξεπέρασαν πλέον το 5% του συνόλου. Τα χρέη των νοικοκυριών στις τράπεζες έφθασαν τον Μάρτιο 2009 τα 117,4 δισ. ευρώ (μαζί με τα τιτλοποιημένα δάνεια), και είναι αυξημένα κατά 9,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2008 (216 εκατ. ευρώ επιπλέον σε σχέση με το Δεκέμβριο).
Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: