Τρίτη, 26 Μαΐου 2009

αριθμός δημοσίων υπαλλήλων - Ελλάδα

Ελλιπή στοιχεία για τον αριθμό των υπαλλήλων που υπηρετεί στο Δημόσιο εμφανίζει η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού στο συνολικό αριθμό που παρουσιάζεται δεν προσμετρούνται οι υπηρετούντες με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου και οι εποχικοί υπάλληλοι.
Σύμφωνα με το Βήμα, ανέκαθεν η αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων υπήρξε ένας δυσεπίλυτος γρίφος.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως προκύπτει από επίσημη έρευνα του υπουργείου Εσωτερικών, ανέρχονται σήμερα σε 370.517. Στον αριθμό αυτό όμως δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπηρετούντες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίοι κατ' εκτίμηση υπερβαίνουν τις 550.000. Προσμετράται μόνον το τακτικό προσωπικό. Έτσι, από τους 370.517 υπαλλήλους οι 268.832 είναι μόνιμοι και οι 101.685 είναι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Από τους 370.517 υπαλλήλους οι 92.179 υπηρετούν στα υπουργεία, οι 117.000 στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι 83.529 στους ΟΤΑ και οι 77.830 στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Εξαιρετικά μεγάλος είναι ο αριθμός των τακτικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο υπουργείο Οικονομικών, καθώς φτάνουν τις 26.707. Στο υπουργείο Υγείας, που εποπτεύει και τις υγειονομικές μονάδες της χώρας, υπηρετούν 81.200 άτομα και στο υπουργείο Εσωτερικών (μαζί με τους δήμους και τις νομαρχίες χώρας) υπηρετούν 84.062 άτομα. Η πλειονότητα των υπαλλήλων (45.807) εξακολουθούν να είναι δημοτικής εκπαίδευσης, ενώ οι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ανέρχονται μόνο σε 28.636 άτομα. Αν στον αριθμό των υπαλλήλων δημοτικής εκπαίδευσης προστεθούν και οι υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι προφανές ότι οι τελειόφοιτοι των ΑΕΙ εξακολουθούν κατά κύριο λόγο να παραμένουν εκτός του Δημοσίου ή στην καλύτερη περίπτωση προσλαμβάνονται ως συμβασιούχοι.
Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: