Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2008

απορροφητικότητα κοινοτικών κονδυλίων - Ελλάδα

...η ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του οποίου συνολικά θα πρέπει έως το 2013 να απορροφηθούν 39,4 δισ. ευρώ ενώ σήμερα, δύο χρόνια, μετά την έναρξη του προγράμματος η απορροφητικότητά του παραμένει στο μηδέν, όπως αναφέρθηκε και προκειμένου να μη απολεστούν κονδύλια της χώρας θα πρέπει να απορροφά ετησίως για έργα 7,9 δισ. ευρώ τον χρόνο.
Η εμπειρία δείχνει ότι αυτό δεν είναι εύκολο καθώς στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, ύστερα από 9 χρόνια υλοποίησης, η χώρα μας έχει καταφέρει να απορροφήσει το 87% του συνολικού προϋπολογισμού (29,2 δισ. ευρώ περίπου), δηλαδή 3,24 δισ. τον χρόνο. Μάλιστα υπολογίζεται ότι μετά το τέλος της παράτασης που δόθηκε θα έχουμε απορροφήσει το 90% του προγράμματος σε περίοδο 10 χρόνων, δηλαδή 2,9 δισ. τον χρόνο, ενώ ποσοστό 10% των διαθέσιμων κονδυλίων δεν θα απορροφηθεί.
http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/408862/Article.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια: