Κυριακή, 5 Ιουλίου 2009

άποψη για τους μετανάστες

Η συντηρητική - αρνητική στροφή στη στάση των πολιτών έναντι της μετανάστευσης αποτυπώνεται από τις απαντήσεις στο ερώτημα τι τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούνε τη λέξη μετανάστευση. Το 29% απαντά με αναφορά στις συνθήκες ζωής των μεταναστών και το 17% στις αιτίες του φαινομένου. Οι απαντήσεις αυτές εμφανίζουν μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα που έγινε πριν από ένα χρόνο, όταν το 35% είχε αναφερθεί στις συνθήκες ζωής των μεταναστών και το 26% στις αιτίες του φαινομένου. Αντίθετα, αύξηση παρουσιάζουν οι απαντήσεις που συνδέουν τη μετανάστευση με τα προβλήματα που προκαλεί (22% έναντι 14% πριν από ένα χρόνο), αλλά και με αρνητικά συναισθήματα (14% έναντι 8%). Ταυτόχρονα, όμως, αυξημένος είναι ο αριθμός των πολιτών που απαντούν ότι τους δημιουργούνται θετικά συναισθήματα (7% έναντι 3%).

Μεταστροφή

Καλούμενοι να αξιολογήσουν γενικά τις επιπτώσεις της μετανάστευσης, οι πολίτες σε ποσοστό 62% θεωρούν ότι μάλλον βλάπτει τη χώρα, έναντι 19% που θεωρούν ότι μάλλον την ωφελεί. Και σε αυτή την απάντηση καταγράφεται αρνητική μεταστροφή, καθώς πριν από ένα χρόνο το 54% θεωρούσε βλαπτική τη μετανάστευση και το 23% απαντούσε ότι ωφελεί. Αντίστοιχη αρνητική μεταστροφή καταγράφεται και στην εξειδίκευση των επιπτώσεων. Ετσι, το 52% θεωρεί ότι η μετανάστευση μάλλον βλάπτει την οικονομία, έναντι 32% που απαντά ότι μάλλον την ωφελεί. Τα αντίστοιχα ποσοστά του 2008 ήταν 47% και 40%. Το 76% των πολιτών πιστεύει ότι η μετανάστευση προκαλεί αύξηση της εγκληματικότητας, έναντι 71% πριν ένα χρόνο, ενώ το 17% θεωρεί ότι η εγκληματικότητα δεν αυξάνεται από τη μετανάστευση (έναντι 20% το 2008). Διαφοροποίηση, μικρότερη ωστόσο, καταγράφεται και στις απαντήσεις ως προς την επίδραση της μετανάστευσης στην απασχόληση. Το 48% θεωρεί ότι οι μετανάστες εργάζονται σε δουλειές που δεν θέλουν οι Ελληνες (έναντι 49% πέρυσι), ενώ το 39% θεωρεί ότι η μετανάστευση αυξάνει την ανεργία (έναντι 38% πέρυσι).

Να μπουν όρια

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται το ποσοστό των πολιτών που θα ήθελε αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, καθώς το 72% τη θεωρεί λιγότερο αυστηρή από όσο πρέπει (65% πέρυσι), ενώ έχει μειωθεί από 9% σε 6% το ποσοστό εκείνων που τη βρίσκει περισσότερο αυστηρή από όσο πρέπει. Ανάλογη είναι η εικόνα και για τη μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε., με το ποσοστό εκείνων που πιστεύουν ότι είναι λιγότερο αυστηρή από όσο πρέπει να ανεβαίνει στο 47% από 33%, ενώ το ποσοστό εκείνων που τη θεωρούν περισσότερο αυστηρή από όσο πρέπει παραμένει στο ίδιο ακριβώς επίπεδο, 11%.

Στη μεγάλη πλειοψηφία τους, ποσοστό 76%, οι πολίτες τάσσονται υπέρ της θέσπισης ορίου στον αριθμό μεταναστών που μπορεί να δεχθεί η χώρα. Από αυτούς, το 93% εκτιμά ότι η Ελλάδα έχει φθάσει το όριο των μεταναστών που μπορεί να δεχθεί. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2008 ήταν 84%. Αύξηση από 64% σε 69% καταγράφεται στο ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι είναι πολλοί οι μετανάστες στην Ελλάδα. Οσον αφορά τη νομιμοποίηση, αυξάνεται το ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι πρέπει να γίνει υπό όρους. Το 35% απαντά ότι θα πρέπει να νομιμοποιηθούν όσοι έχουν εργασία και το 33% όσοι έχουν οικογένεια και παιδιά. Το 11% απαντά ότι πρέπει να νομιμοποιηθούν όλοι (από 18% πέρυσι), ενώ σταθερό παραμένει το ποσοστό εκείνων που λένε ότι δεν πρέπει να νομιμοποιηθεί κανείς (15%).

Πάντως, στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι πολίτες πιστεύουν σε ποσοστό 65% ότι οι συνθήκες ζωής των μεταναστών είναι κακές (47% πέρυσι) και σε ποσοστό 87% θεωρούν ότι από τη στιγμή που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας θα πρέπει να έχουν τις ίδιες παροχές σε υγεία και εκπαίδευση με τους Ελληνες. Αυξημένο (56% έναντι 52%) είναι το ποσοστό εκείνων που συμφωνούν με την ανέγερση τζαμιού στην Αθήνα, ενώ το 71% συμφωνεί με την πρόταση για μουσουλμανικό νεκροταφείο.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100039_05/07/2009_321146

Δεν υπάρχουν σχόλια: