Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Η μεγαλύτερη αναλογία μαθητών προς καθηγητές

Η Ελλάδα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ έχει, αναλογικά, τους περισσότερους καθηγητές λυκείου για κάθε μαθητή. Και όμως, όλοι οι μαθητές λυκείου... τρέχουν στο φροντιστήριο για να καλύψουν τη δουλειά του σχολείου. Το στοιχείο αυτό προκύπτει από την έκθεση για την Ελλάδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο γενικός γραμματέας του οποίου κ. Αγχελ Γκουρία επισκέφθηκε τη χώρα μας τις προηγούμενες ημέρες. Ο ΟΟΣΑ ζητεί να γίνουν μεταρρυθμίσεις στη βασική εκπαίδευση και προτείνει θεσμοθέτηση ιδιωτικών ΑΕΙ, δίδακτρα, αλλαγή στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μείωση του ρυθμού, αν όχι πάγωμα, των προσλήψεων.

Ειδικότερα, στην έκθεση που παρέδωσε ο κ. Γκουρία στην υπουργό Παιδείας κ. Αννα Διαμαντοπούλου, τονίζεται ότι «τα προβλήματα της εκπαίδευσης αντικατοπτρίζουν τα χαμηλά κίνητρα που δίνονται στους εκπαιδευτικούς και την έλλειψη αυστηρών προϋποθέσεων για την κατάρτισή τους. Τα προβλήματα αυτά επιτείνονται από τις ελλείψεις στα προγράμματα σπουδών, τα οποία δεν προετοιμάζουν τους μαθητές για τη μετασχολική ζωή». Και η έκθεση συμπληρώνει: «Θετική είναι η έμφαση που δίνει η νέα κυβέρνηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση και την προσχολική αγωγή. Το πανεπιστημιακό σύστημα δεν είναι ευέλικτο ενώ δεν υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός αξιολόγησης».

Προτάσεις

Μετά την επισήμανση των προβλημάτων, ο ΟΟΣΑ προτείνει:

- Υποχρεωτική εκπαίδευση: Η Ελλάδα θα πρέπει να αυξήσει την αυτονομία των σχολείων συνδυαστικά με τη λογοδοσία από τα σχολεία. Επίσης, πρέπει να δοθούν κίνητρα προς τους εκπαιδευτικούς με βάρος στην αριστεία. «Αυξάνοντας τη χαμηλή αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο, θα απελευθερώνονταν πόροι για την επιβράβευση των καλών εκπαιδευτικών», προτείνει ο ΟΟΣΑ υποδεικνύοντας, τουλάχιστον, μείωση του ρυθμού των προσλήψεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ η Ελλάδα έχει τη μικρότερη αναλογία μαθητών λυκείου ανά καθηγητή, αλλά σχεδόν ο ένας στους τρεις υποψηφίους στις κρίσιμες εξετάσεις για τα ΑΕΙ παίρνει βαθμό κάτω από τη βάση. Αντίθετα, η Φινλανδία με σημαντικές εκπαιδευτικές επιδόσεις έχει μια από τις υψηλότερες αναλογίες.

- ΑΕΙ: Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούσε να βελτιωθεί μέσω της ενίσχυσης του ανταγωνισμού με τη θεσμοθέτηση ιδιωτικών ΑΕΙ. Ταυτόχρονα, ζητεί το ύψος της χρηματοδότησης των ΑΕΙ να εξαρτάται από την αποδοτικότητά τους. «Σε μεταγενέστερο επίπεδο θα ήταν δυνατόν να γίνουν μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του τρόπου χρηματοδότησης των πανεπιστημίων», λέει η έκθεση και προτείνει ως παράδειγμα προς υιοθέτηση ότι «άλλες χώρες έχουν χαμηλά δίδακτρα στους προπτυχιακούς φοιτητές, τα οποία συνοδεύονται από ένα πρόγραμμα παροχής δανείων που εξαρτώνται από το εισόδημα».

- Προσχολική αγωγή: Ο ΟΟΣΑ ζητεί την ενίσχυση των δομών για παιδιά έως 3 ετών (αφορά τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας) και την επέκταση της προσχολικής αγωγής στα 4χρονα.

Η υιοθέτηση των προτάσεων του ΟΟΣΑ απαιτούν πολιτική τόλμη και ρήξεις. Διότι μέτρα όπως η θεσμοθέτηση ιδιωτικών ΑΕΙ, τα δίδακτρα, η χρηματοδότηση με βάση την αποδοτικότητα και ο περιορισμός των προσλήψεων αποτελούν αιτία πολέμου για την εκπαιδευτική κοινότητα.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_100023_20/03/2010_394879


Δεν υπάρχουν σχόλια: