Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

Μείωση κερδών 25,5% για τις βιομηχανικές και 21% για τις εμπορικές επιχειρήσεις το 2009

Νέα μεγάλη μείωση εμφάνισε η κερδοφορία των σημαντικότερων (βάσει πωλήσεων) παραγωγικών επιχειρήσεων της χώρας κατά το 2009, όπως προκύπτει από μεγάλη πανελλαδική έρευνα της Stat Bank σε δείγμα των 618 μεγαλύτερων βιομηχανικών επιχειρήσεων που δημοσίευσαν ισολογισμό ως 18 Μαΐου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα συνολικά κέρδη των εν λόγω επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 25,5% (από 1,46 δισ. ευρώ το 2008 σε 1,09 δισ. ευρώ ). Ας σημειωθεί ότι και κατά το 2008 τα συνολικά κέρδη των παραγωγικών επιχειρήσεων είχαν παρουσιάσει αντίστοιχη μείωση, γεγονός που πιστοποιεί την περαιτέρω υποχώρηση των οικονομικών επιδόσεων στη μεταποίηση.

Η υποχώρηση της κερδοφορίας το 2009 αντικατοπτρίζει μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του δείγματος, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 22,46 δισ. ευρώ το 2009, έναντι 26,88 δισ. ευρώ το 2008. Σημειώθηκε, δηλαδή, μείωση πωλήσεων 16,4%

Aπό τη σύγκριση των στοιχείων εξαιρέθηκαν δύο επιχειρήσεις -τα Ελληνικά Πετρέλαια και τη ΔΕΗ- αφού τα αποτελέσματα των δύο αυτών επιχειρήσεων δίνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα στα συνολικά αποτελέσματα της μεταποίησης.

Έτσι, αν συμπεριλάβει κανείς τα κέρδη των δύο επιχειρήσεων, τα συνολικά κέρδη του δείγματος εμφανίζουν αύξηση 131% (από 994 εκατ. ευρώ το 2008 σε 2,3 δισ. ευρώ το 2009). Η εικόνα, όμως, αυτή δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική πορεία των επιδόσεων της μεταποίησης κατά το 2009.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας και με βάση πάντα τα αποτελέσματα των εταιριών με συγκρίσιμα στοιχεία:

- Οι μεγάλες παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας λειτούργησαν με μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους 4,9%. Εάν δει κανείς την εξέλιξη του μέσου καθαρού περιθωρίου κέρδους, θα παρατηρήσει ότι αυτό εμφάνισε μια ελαφρά βελτίωση σε σχέση με το 2008. Έτσι, οι εν λόγω επιχειρήσεις το 2009 εργάστηκαν με ένα περιθώριο κέρδους 5%, αυτό όμως αφορούσε έναν αισθητά χαμηλότερο κύκλο εργασιών, κάτι που δεν είχε συμβεί το 2008.

- Η δυστοκία του παρελθόντος έτους δεν εκφράστηκε μόνον στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων αλλά και στην ελαφρά επιδείνωση της σχέσης ιδίων προς ξένα κεφάλαια. Έτσι, ενώ τα ίδια κεφάλαια εμφάνισαν ελαφρά μείωση 1,6% (σε 16,17 δισ. ευρώ), οι συνολικές τους υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 4,5% στα 20 δισ. ευρώ.

- Από τις 618 επιχειρήσεις του δείγματος, το 73,5% εμφάνισε κέρδη ενώ το 26,5% παρουσίασε ζημιές. Το ποσοστό των ζημιογόνων επιχειρήσεων συνεχίζει να κινείται ανοδικά. Πρακτικά για κάθε 2,8 κερδοφόρες παραγωγικές επιχειρήσεις αναλογούσε 1 ζημιογόνος.

- Οι 452 κερδοφόρες παραγωγικές επιχειρήσεις του δείγματος (με συγκρίσιμα στοιχεία για το 2008-2009) αν και μείωσαν τις συνολικές πωλήσεις τους κατά 12,4% (ήταν συνολικά 17,3 δισ. ευρώ) παρουσίασαν βελτίωση της συνολικής τους κερδοφορίας κατά 2,8% εμφανίζοντας κέρδη 1,6 δισ. ευρώ.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στο σύνολό τους οι 452 κερδοφόρες επιχειρήσεις του δείγματος λειτούργησαν με μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους 9,3%. Αν στο παραπάνω δείγμα συνυπολογίσει κανείς και τις επιχειρήσεις ΕΛΠΕ και ΔΕΗ, η εικόνα εμφανίζεται πολύ καλύτερη, αφού τα συνολικά κέρδη εμφανίζουν αύξηση 157% (στα 2,8 δισ. ευρώ).

Την ίδια, όμως, χρονική περίοδο, οι 452 κερδοφόρες εταιρίες παρουσίασαν αύξηση των συνολικών τους υποχρεώσεων κατά 8% έναντι αύξησης 1,3% των ιδίων κεφαλαίων τους.

- Από την άλλη πλευρά, οι επιδόσεις των 164 ζημιογόνων εταιριών με συγκρίσιμα στοιχεία εμφανίζουν ραγδαία επιδείνωση: οι συγκεκριμένες εταιρίες αύξησαν τις ζημιές τους από 98,4 εκατομμύρια ευρώ το 2008 σε 513,8 εκατ. ευρώ το 2009 (+422%).

- Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι στην ελληνική βιομηχανία η κρίση διευρύνει το χάσμα μεταξύ των παραγωγικών επιχειρήσεων της χώρας. Από τη μία πλευρά ενισχύεται ο σκληρός πυρήνας των επιχειρήσεων που ανθίστανται στην ύφεση, «χτίζοντας θέσεις για την επόμενη ημέρα], ενώ από την άλλη δημιουργείται ένας θύλακας ζημιογόνων επιχειρήσεων από τις οποίες θα προκύψει ένας νέος κύκλος προβληματικών εταιρειών.

- Σε επίπεδο κλάδων τα σημαντικότερα κέρδη λόγω κυρίως της ΔΕΗ εμφάνισε ο τομέας της ενέργειας, που από ζημιές το 2008 παρουσίασε κέρδη το 2009. Ο δεύτερος σημαντικότερος σε κέρδη κλάδος ήταν αυτός των πετρελαίων με πρωταγωνιστές τα Ελληνικά Πετρέλαια και τη Μότορ Όιλ.

Η τρίτη πλέον κερδοφόρος δραστηριότητα ήταν αυτή των φαρμάκων που μάλιστα κατόρθωσε να βελτιώσει και τα κέρδη της σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τρεις άλλοι τομείς που εμφάνισαν υψηλότερη κερδοφορία ήταν αυτοί της παραγωγής ποτών, των εκδόσεων - εκτυπώσεων (εκτός εφημερίδων) καθώς επίσης και της παραγωγή πλαστικών και ελαστικών.

Οι υπόλοιποι κλάδοι -στη συντριπτική τους πλειονότητα - είτε εμφάνισαν ζημιές είτε μείωση κερδοφορίας. Ενδεικτικά, ο τομέας των μη μεταλλικών ορυκτών εμφάνισε μείωση κερδών 33%, ο κλάδος των τροφίμων μείωση 29% και των μεταλλικών προϊόντων 66%.

Εξάλλου, μειωμένος κατά 10,6% εμφανίζεται ο συνολικός κύκλος εργασιών των 720 μεγαλύτερων (βάσει τζίρου) εισαγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας κατά το 2009 σε σχέση με το 2008.

Όπως προκύπτει από την έρευνα της Stat Bank, οι συνολικές πωλήσεις των εν λόγω εταιριών διαμορφώθηκαν στα 28,6 δισ. ευρώ το 2009, έναντι σχεδόν 32 δισ. ευρώ το 2009. Οι εν λόγω επιχειρήσεις εμφάνισαν μείωση κερδοφορίας 21%. Έτσι τα συνολικά τους προ φόρων κέρδη από 842 εκατ. ευρώ το 2008 έπεσαν στα 666 εκατ. ευρώ το 2009.

Οι επιχειρήσεις αυτές, που αποτελούν ένα αξιόλογο δείγμα του συνόλου των εισαγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας εργάστηκαν με περιθώριο καθαρού κέρδους 2,3%.

Ενδιαφέρον ωστόσο εμφανίζει και η πορεία της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων. Τα συνολικά ίδια κεφάλαιά τους αυξήθηκαν από 5,7 δισ. ευρώ το 2008 σε 5,9 δισ. ευρώ το 2009 εμφανίζοντας μία βελτίωση 3,5%.

Αντίστοιχη (3,6%) ήταν η αύξηση των συνολικών τους υποχρεώσεων από 14 δισ. ευρώ το 2008 σε 14,57 δισ. ευρώ το 2009. Έτσι, η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια παρέμεινε σταθερή στα επίπεδα του 1 προς 2,47.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: