Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Ιδρυση 777 εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης

Σε 777 ανέρχονται οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μέχρι σήμερα από την «Υπηρεσία Μιας Στάσης».
Σύμφωνα με τον απολογισμό (4.4.2011 έως 29.5.2011) που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ιδρύθηκαν συνολικά 777 επιχειρήσεις στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης όλης της χώρας, ενώ εγγράφηκαν 4.935 επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 3.759 είναι ατομικές) στο Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.)
Αναλυτικά, σε 54 από τα 59 Επιμελητήρια της χώρας και σε 138 από τους περισσότερους από 2.000 συμβολαιογράφους που έχουν πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα, (από τους 3.200 που υπάρχουν πανελλαδικά και πιστοποιούνται καθημερινά), έχουν ιδρυθεί οι παρακάτω εταιρικοί τύποι:
ΑΕ 59
ΕΠΕ 143
ΕΕ 218
ΟΕ 357
ΣΥΝΟΛΟ 777
Από αυτές τις 777 επιχειρήσεις, οι 568 ιδρύθηκαν από τα Επιμελητήρια και οι 209 από συμβολαιογράφους.
Αντίστοιχα, η μορφή των επιχειρήσεων που έχουν εγγραφεί στο Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.) πανελλαδικά, είναι η εξής:
ΑΕ: 89
ΟΕ: 597
ΕΕ: 310
ΠΑΕ: 1
ΕΠΕ: 172
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 4
Ευρωπαϊκός
Όμιλος
Οικονομικού
Σκοπού: 1
ΑΤΟΜΙΚΗ: 3759
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡ.: 2
ΣΥΝΟΛΟ: 4935

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1984085

Δεν υπάρχουν σχόλια: