Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Επιταχύνονται οι ρυθμοί στην ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων

Ραγδαία χαρακτηρίζεται η πρόοδος των εργασιών στην ανακύκλωση και διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας, σύμφωνα με μελέτη της Hellastat Α.Ε. Οπως τονίζεται στη μελέτη ο κινητήριος μοχλός του κλάδου είναι οι δεσμεύσεις που προέρχονται από το νομικό πλαίσιο, το οποίο βασίζεται κυρίως στις κοινοτικές Οδηγίες, παρά τις όποιες καθυστερήσεις παρατηρούνται.
Στα υλικά συσκευασίας το συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης το 2008 διαμορφώθηκε σε 50% έναντι 43% το 2006, με τους ποσοτικούς στόχους να επιτυγχάνονται στο χαρτί, τον χάλυβα και το ξύλο. Παράλληλα, τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών αυξήθηκαν από 12 σε 18, ενώ δημιουργήθηκε εργοστάσιο ανακύκλωσης γυαλιού.
Επίσης, το 2008 ανακυκλώθηκαν 63 χιλ. περίπου οχήματα τέλους κύκλου ζωής σε 66 κέντρα επεξεργασίας οχημάτων, ποσότητα υπερδιπλάσια από το 2006.
Βελτίωση έχει παρουσιάσει και η ανακύκλωση των ελαστικών, από 41,4 χιλ. τόνους το 2006 σε 52,2 χιλ. τόνους το 2008, ενώ σημαντική είναι και η αύξηση της ενεργειακής αξιοποίησης αυτών από 9,3% σε 15,4%.
Σύμφωνα με εκπρόσωπους των επιχειρήσεων του κλάδου με τους οποίους συνεργάστηκε η Hellastat για την εκπόνηση της μελέτης, τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούν κυρίως το υψηλό ποσοστό της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με εδαφική διάθεση (84% το 2007) και την αδυναμία στροφής προς εναλλακτικές μεθόδους επεξεργασίας, όπως η κομποστοποίηση και η καύση. Επιπλέον, παρατηρούνται επιμέρους δυσλειτουργίες, όπως η συσσώρευση μεταχειρισμένων ελαστικών (60 χιλ. τόνοι το 2008), η απουσία νομικού πλαισίου για τα απόβλητα εκσκαφών και η απόρριψη ανακυκλώσιμων υλικών στους χώρους ταφής.
Τέλος, το παράνομο εμπόριο των «scrap» μετάλλων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, διότι περιορίζει τον όγκο των ποσοτήτων που συλλέγεται και επεξεργάζεται (π.χ. συσσωρευτών, ηλεκτρικών συσκευών, οχημάτων) και προκαλεί αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Στη μελέτη της Hellastat αναφέρονται οι θετικές προοπτικές του κλάδου, οι οποίες βασίζονται σε παραμέτρους όπως η συνεχής θέσπιση ποσοτικών στόχων από την Ευρωπαϊκή Ενωση για όλα τα ρεύματα απορριμμάτων, δεσμεύοντας τα κράτη-μέλη για ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών και τα υψηλά κονδύλια που προβλέπεται να διατεθούν για την υλοποίηση έργων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Στα πλαίσια αυτά, εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν τόσο οι εταιρείες του κλάδου, αυξάνοντας τις εργασίες τους, όσο και εταιρείες που είναι έμμεσα συνδεδεμένες με τον κλάδο, όπως οι κατασκευαστικές και οι μεταφορικές εταιρείες, οι συλλέκτες απορριμμάτων, η βιομηχανία μηχανημάτων κ.ά.
Θα πρέπει να σημειωθεί ειδικά για τις εταιρείες που ασχολούνται με τα μεταλλικά απορρίμματα ότι η πορεία τους είναι άμεσα εξαρτημένη από τις μεταβολές των τιμών των μετάλλων στις διεθνείς αγορές.
Τέλος, θετική εξέλιξη για τον κλάδο αποτελούν η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά ζητήματα και η ανάληψη από επιχειρήσεις πρωτοβουλιών που έχουν ως στόχο είτε την ενημέρωση και την κινητοποίηση των πολιτών, είτε την ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών ανακύκλωσης.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_13/10/2009_333052

Δεν υπάρχουν σχόλια: