Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

Μείωση παραγωγής ψυχαγωγικών εκπομπών

Τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για το β΄ τρίμηνο του 2009 δείχνουν μεγάλη κάμψη της δραστηριότητας στον τομέα επικοινωνίας της χώρας. Ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού ψυχαγωγίας (ταινιών, μουσικής, τηλεοπτικών σειρών κ.λπ.) υποχώρησε κατά 30% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008 και κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (α΄ τρίμηνο του 2009). Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η στατιστική υπηρεσία, ο δείκτης κύκλου εργασιών στον συγκεκριμένο τομέα διαμορφώθηκε στο 91,3 - τιμή χαμηλότερη από οποιοδήποτε αντίστοιχο τρίμηνο προηγούμενου έτους, από το 2005 και μετά που ξεκίνησε η συγκεκριμένη μέτρηση. Το β΄ τρίμηνο του 2008, ο συγκεκριμένος δείκτης είχε λάβει τιμή 131,5 και το α΄ τρίμηνο του 2009, έλαβε τιμή 103,4.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_14/10/2009_333205

Δεν υπάρχουν σχόλια: