Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

Ελλάδα - κερδοφόρες εταιρείες - ευπαθείς κοινωνικά ομάδες - μεγαλοιδιοκτήτες

στοιχεία από το πρώτο νομοσχέδιο της νεας κυβέρνησης

ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
Οι δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανέρχονται σε 444.500 άτομα και η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στα 348,2 εκατ. ευρώ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν ανώτατο όριο συνολικού οικογενειακού επιδόματος από 14.000 ευρώ - 21.500 ευρώ.
επιπλέον 2,5 εκατ. άτομα θα επωφεληθούν από ενισχύσεις εφόσον εντάσσονται στην κατηγορία ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Οπως επεσήμανε ο κ. Παπακωνσταντίνου, συνολικά επωφελούνται περίπου 2.500.000 άτομα, αριθμός που είναι πολύ κοντά στο όριο της φτώχειας (ποσοστό 22-23%)

300 μεγαλύτερες και πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις και τράπεζες
για κέρδη προ φόρων μέχρι 5.000.000 ευρώ δεν θα επιβάλλεται φόρος. Στο κλιμάκιο αυτό περιλαμβάνονται 212.000 επιχειρήσεις.

Για κέρδη από 5-10 εκατ. ευρώ ο συντελεστής της έκτακτης εισφοράς θα ανέλθει σε 5% και αφορά 140 επιχειρήσεις, για κέρδη από 10 - 25 εκατ. ο συντελεστής της έκτακτης εισφοράς θα ανέλθει σε 7% και αφορά 85 επιχειρήσεις ενώ για επιχειρήσεις με κέρδη πάνω από 25 εκατ. η έκτακτη εισφορά θα ανέλθει σε 10% και αφορά 75 μεγάλες εταιρίες.

Συνολικά θα επιβαρυνθούν 300 μεγάλες επιχειρήσεις (ποσοστό 0,14% του συνόλου και αναμένεται να εισπραχθούν 870 εκατ. ευρώ).

μεγάλη ακίνητη περιουσία

για ακίνητη περιουσία από 600.000 ευρώ έως 1.000.000 η έκτακτη εισφορά θα ανέλθει σε 0,20% και αφορά 42.000 υπόχρεους του ΕΤΑΚ.

Για περιουσία από 1.000.000 - 4.000.000 ευρώ ο συντελεστής της έκτακτης εισφοράς θα είναι 0,40% και αφορά 18.000 υπόχρεους του ΕΤΑΚ.

Για περιουσίες μεγαλύτερες των 4.000.000 ευρώ η έκτακτη εισφορά θα ανέλθει σε 0,60% και αφορά 285 υπόχρεους του ΕΤΑΚ.

Το σύνολο των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν από την έκτακτη φορολογία της μεγάλης ακίνητης περιουσίας θα ανέλθουν σε 180 εκατ. ευρώ ενώ οι υπόχρεοι του ΕΤΑΚ που θα επιβαρυνθούν από την έκτακτη εισφορά αντιστοιχούν στο 1,7% των ιδιοκτητών ακινήτων που καταβάλουν ΕΤΑΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: