Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Ο γάμος ωφελεί την τσέπη του άνδρα

Η μόρφωση και το εισόδημα πολλών γυναικών υπερβαίνει εκείνο των συζύγων τους

A. P.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Παραδοσιακά, ο γάμος αποτελούσε τον ασφαλέστερο τρόπο απόκτησης οικονομικής ασφάλειας για τις γυναίκες. Σήμερα, όμως, οι άνδρες είναι αυτοί που εξασφαλίζουν τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη από το θεσμό, σύμφωνα με νέα ανάλυση δημογραφικών στοιχείων.

Η αλλαγή αυτή, που κατέγραψε η εταιρεία Pew σε απογραφή πληθυσμού που δημοσιεύεται σήμερα, σημειώθηκε χάρη στην είσοδο ολοένα και περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας των τελευταίων 40 ετών, μια περίοδος κατά την οποία οι γυναίκες ξεπέρασαν κατά πολύ τους άνδρες στους τομείς της ανώτατης παιδείας, αλλά και της μισθολογικής εξέλιξης. Μεγάλο ποσοστό των σύγχρονων ανδρών, σε σχέση με εκείνους της δεκαετίας του 1970, παντρεύονται γυναίκες των οποίων το μορφωτικό επίπεδο και το εισόδημα υπερβαίνει το δικό τους. «Από οικονομική σκοπιά, η τάση αυτή συνέβαλε σε αντιστροφή των ωφελειών που απορρέουν από το γάμο. Στο παρελθόν, οι εργαζόμενες σύζυγοι ήταν λίγες και ο γάμος ενίσχυε την οικονομική θέση των γυναικών. Τις τελευταίες δεκαετίες, όμως, τα οικονομικά οφέλη που απορρέουν από το γάμο ευνοούν περισσότερο τους άνδρες», λένε οι συντάκτες της μελέτης, Ρίτσαρντ Φράι και Ντιβέρα Κον.

Ενας δείκτης που αποδεικνύει την παραπάνω τάση είναι αυτός του μέσου οικογενειακού εισοδήματος, που σημείωσε αύξηση της τάξης του 60% μεταξύ 1970 και 2007 για τους παντρεμένους άνδρες, τις παντρεμένες και τις ανύπαντρες γυναίκες, αλλά μόλις 16% για τους εργένηδες άνδρες. Η έρευνα του ινστιτούτου Pew εστιάστηκε σε γυναίκες και άνδρες που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ ηλικίας 30 με 44 ετών, ενώ αυτή η ηλικιακή ομάδα είναι η πρώτη στην αμερικανική ιστορία που περιλαμβάνει περισσότερες γυναίκες από ό, τι άνδρες με πανεπιστημιακά πτυχία.

Το 1970, μόλις 4% των γυναικών αμείβονταν καλύτερα από τους συζύγους τους, ενώ το ποσοστό αυτό το 2007 ήταν της τάξης του 22%. Τη χρονική αυτή περίοδο, οι αποδοχές των γυναικών αυξήθηκαν κατά 44%, ενώ των ανδρών κατά 6%, παρά τη διατήρηση της μισθολογικής ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής υπηρεσίας απογραφής (Census Bureau), οι γυναίκες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης έχουν αποδοχές μειωμένες κατά 22% σε σχέση με τους άνδρες, ενώ η διαφορά αυτή ήταν της τάξης του 48% το 1970.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση, όμως, σύμφωνα με την έρευνα, περιόρισε την ανισότητα, καθώς περισσότεροι άνδρες από ό, τι γυναίκες έχασαν τις δουλειές τους. Η έρευνα του Pew διαπίστωσε επίσης ότι οι ανύπαντρες γυναίκες το 2007 εξασφάλισαν καλύτερες αποδοχές από ό, τι οι ανύπαντρες εργαζόμενες του 1970, ενώ οι ανύπαντροι πτυχιούχοι άνδρες του 2007 αμείφθηκαν 15% περισσότερο από ό, τι οι «συνάδελφοί» τους το 1970.

Η μετατόπιση αυτή της μισθολογικής πλάστιγγας συνέπεσε με αισθητή υποχώρηση του ποσοστού των παντρεμένων Αμερικανών. Μεταξύ των πολιτών των ΗΠΑ, ηλικίας 30 με 44 ετών, το 60% είναι παντρεμένο σήμερα, ενώ το ποσοστό αυτό το 1970 ήταν 84%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: