Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2010

Σε ακίνητα ο πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών

Ο πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών υπολογίζεται σε περίπου 1,8 τρισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 700% του ΑΕΠ. Η ακίνητη περιουσία αποτελεί το 80% με 90% του συνολικού πλούτου. Η αξία των ακινήτων που ανήκουν σε ιδιώτες υπολογίζεται γύρω στα 1,4 τρισ. ευρώ και του Δημοσίου σε 300 δισ. ευρώ. Το υπόλοιπο αφορά κυρίως καταθέσεις, σύμφωνα με μελέτες ελληνικών και διεθνών ινστιτούτων.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_06/02/2010_389744

Δεν υπάρχουν σχόλια: