Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

ναυτιλία - ελληνικός στόλος

Μειωμένος κατά 165 πλοία εμφανίζεται ο ελληνόκτητος στόλος τον Φεβρουάριο του 2010 σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2009, σύμφωνα με στοιχεία του Lloyds Register που επεξεργάσθηκε για λογαριασμό της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου (Committee). Συγκεκριμένα, στις αρχές Φεβρουαρίου του 2010 υπό τον έλεγχο ελληνικών συμφερόντων εταιρειών βρίσκονταν 3.996 πλοία διαφόρων κατηγοριών, συνολικής χωρητικότητας 258.121.898 dwt, συμπεριλαμβανομένων και 826 πλοίων υπό ναυπήγηση. Αυτό σημαίνει, όπως προκύπτει από τα υπάρχοντα στοιχεία ότι οι Ελληνες εφοπλιστές και διαχειριστές ελέγχουν το 8% του παγκόσμιου στόλου μετρούμενου σε πλοία και το 14,9% της παγκόσμιας χωρητικότητας σε dwt έναντι 8,2% και 15,2% αντιστοίχως για το 2009.

Μεγάλη μείωση εμφανίζει και ο υπό ελληνική σημαία εμπορικός στόλος. Ειδικότερα, τα υπό ελληνική σημαία πλοία ανέρχονται σε 969, συμπεριλαμβανομένων και 189 υπό παραγγελία έναντι 1.121 πλοίων το 2009. Δηλαδή το ελληνικό νηολόγιο εμφανίζει 152 πλοία λιγότερα από πέρυσι με αποτέλεσμα ο υπό ελληνική σημαία στόλος να αποτελεί λιγότερο από το 25% του συνόλου του υπό ελληνική διαχείριση στόλου. Εφοπλιστικοί κύκλοι ανέφεραν στην «Κ» ότι η μείωση της δύναμης του υπό ελληνική σημαία στόλου θα αποτελέσει σημείο συζήτησης ανάμεσα στους πλοιοκτήτες, καθώς εκτιμάται ότι «μπορεί να συνδέεται και με την απόφαση κατάργησης του πρώην υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας». Πάντως, από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτει ότι ο ελληνόκτητος στόλος διατηρεί ισχυρή παρουσία στα πλοία που πραγματοποιούν τον μεγαλύτερο όγκο του παγκοσμίου εμπορίου. Οι Ελληνες εφοπλιστές ελέγχουν το 23,1% των πλοίων και το 20,9% της χωρητικότητας σε Dwt του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων, έναντι 22,3% και 20,4% αντιστοίχως το 2009. Επίσης, ελέγχουν το 17,4% του στόλου των Ore & Bulk Carriers ή το 18,1% σε χωρητικότητα dwt έναντι 18,1% και 19,1% αντιστοίχως το 2009.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_14/02/2010_390775

Δεν υπάρχουν σχόλια: