Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Καθίζηση της βιομηχανίας το 2011

Μόλις τρεις από τους 24 κλάδους της βιομηχανίας διασώθηκαν από το ναυάγιο της βιομηχανικής παραγωγής το 2011.

Παρά τη μείωση του εργατικού κόστους, η παραγωγή της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας τον χρόνο που πέρασε μειώθηκε, ως γνωστόν, κατά 9,5%, έναντι μείωσης κατά 5,1% που είχε καταγραφεί το 2010, σε σύγκριση με το 2009. Η συνολική μεταποιητική παραγωγή στην Ελλάδα το 2011 ήταν μικρότερη από εκείνη του έτους 2005 κατά 24,2%.
Οι τρεις κλάδοι που αύξησαν την παραγωγή τους το 2011 αντιπροσωπεύουν περί το 11% της συνολικής μεταποιητικής παραγωγής και οφείλουν τη βελτιωμένη παραγωγική τους επίδοση σε διεύρυνση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, αφού η εγχώρια ζήτηση των προϊόντων τους συνέχισε να υποχωρεί. Πρόκειται για τους κλάδους παραγωγής καπνού, ξυλείας και βασικών μετάλλων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 1,9%, το 1,2% και το 8% της συνολικής μεταποιητικής παραγωγής, αντιστοίχως. Συγκεκριμένα, η ποσοστιαία αύξηση παραγωγής σε αυτούς τους κλάδους ανέρχεται στον καπνό στο 10,5%, στα είδη ξυλείας στο 2,8% και στα βασικά μέταλλα στο 6,5%.
Στους υπόλοιπους 21 κλάδους ο όγκος της παραγωγής παρουσίασε καθοδική πορεία και, μάλιστα, σε δώδεκα από αυτούς η ποσοστιαία πτώση ήταν διψήφια. Τη μεγαλύτερη «πανωλεθρία», με πτώση παραγωγής άνω του 10%, εμφάνισαν οι κλάδοι λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (πτώση 37,1%), μη μεταλλικών ορυκτών (35,9%), μηχανοκίνητων οχημάτων (28,8%), ειδών ενδυμασίας (25,4%), εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων (24,6%),κλωστοϋφαντουργικών υλών (22,0%), επίπλων (20,9%), ηλεκτρονικών (17,1%), πετρελαιοειδών (14,5%), δέρματος και υπόδησης (14,2%),ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (13,6%) και άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων (13,0%).

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_10/02/2012_427184

Δεν υπάρχουν σχόλια: