Πέμπτη, 24 Μαΐου 2007

Οφειλέτες της Εφορίας - Ελλάδα

Δέκα χιλιάδες επιχειρήσεις και μεγαλοοφειλέτες χρωστούν στην Εφορία τα 15,5 δισ. ευρώ από 17,6 δισ. ευρώ που είναι τα συνολικά χρέη των περίπου 640.000 οφειλετών. Με άλλα λόγια το 80% των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την Εφορία αφορά το 1,5% των οφειλετών.
Ειδικότερα, από τα στοιχεία προκύπτει ότι:
● Χρέος έως 2.000 ευρώ έχουν 465.488 φορολογούμενοι. Οι φορολογούμενοι αυτοί αντιπροσωπεύουν το 72,3% του συνολικού αριθμού των οφειλετών και χρωστούν συνολικά 227,9 εκατ. ευρώ.
● Από 2.000 έως 20.000 ευρώ χρωστούν 144.552 φορολογούμενοι. Οι φορολογούμενοι αυτοί αντιπροσωπεύουν το 22,5% του συνόλου των οφειλετών και το συνολικό τους χρέος ανέρχεται στα 893,5 εκατ. ευρώ.
● Από 20.000 έως 100.000 ευρώ χρωστούν 23.937 φορολογούμενοι ή το 3,72% του συνολικού αριθμού των οφειλετών και το χρέος τους ανέρχεται σε 986,6 εκατ. ευρώ.
● Από 100.000 έως 200.000 ευρώ χρωστούν 3.649 φορολογούμενοι ή το 0,6% του συνολικού αριθμού των οφειλετών. Το συνολικό τους χρέους ανέρχεται σε 513,6 εκατ. ευρώ.
Από 200.000 ευρώ και άνω χρωστούν 6.274 οφειλέτες. Το συνολικό τους χρέος ανέρχεται σε 15 δισ. ευρώ.(τυπική συμπεριφορά μεγαλο-οφειλέτη προς την Εφορία και τους συμπολίτες του!)

Δεν υπάρχουν σχόλια: