Τετάρτη, 30 Μαΐου 2007

Γαλάζιες Σημαίες - Ελλάδα


Σε 428 ελληνικές ακτές θα κυματίζει το καλοκαίρι η Γαλάζια Σημαία

Με 428 βραβευμένες ακτές, σε σχέση με 411 πέρυσι, η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 49 χώρες. Συνολικά η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 2.579 ακτές και 629 μαρίνες. Από τις τελευταίες οι εννέα είναι ελληνικές έχοντας πραγματοποιήσει σημαντική αύξηση.

Το Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες»Η «Γαλάζια Σημαία» είναι διεθνές σύμβολο ποιότητας, το πιο γνωστό, ίσως, περιβαλλοντικό σύμβολο στον κόσμο, και απονέμεται από το 1987 σε όσες ακτές και μαρίνες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις του.
Δεν αρκεί οι ακτές να διαθέτουν μόνο την επιθυμητή ποιότητα των νερών κολύμβησης. Πρέπει να τηρούνται τα 29 συνολικά κριτήρια, που αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών και προστασία του περιβάλλοντος της ακτής και του παράκτιου χώρου.

Ποσοστά:
σε γαλάζιες σημαίες: 428/2,579 = 16.6%
σε μαρίνες: 9/629 = 1.43%

Ποια είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ σε "γαλάζιες σημαίες";

Δεν υπάρχουν σχόλια: