Τρίτη, 29 Μαΐου 2007

Μέγιστη περίοδος αναμονής δείγματος ΑΧΚ - Ελλάδα


Με καθυστέρηση δύο ετών γνωμοδότησε το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο ότι αποξηραμένα εισαγόμενα βερίκοκα, που κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά, είναι ακατάλληλα και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.
Όπως καταγγέλλει η Νομαρχία Πειραιά, το γεγονός επιβεβαιώνει την αναποτελεσματικότητα και αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να προστατεύσει τους πολίτες από τους διατροφικούς κινδύνους.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας, στις 15/3/2005, οι ελεγκτές της πραγματοποίησαν δειγματοληψία από αποξηραμένα εισαγόμενα βερίκοκα που πωλούνταν σε κατάστημα στον Πειραιά.
Στις 21/3/2005 τα δείγματα εστάλησαν στη Δ' Χημική Υπηρεσία Τμήμα Β’ του Γενικού Χημείου του Κράτους, προκειμένου να ελεγχθεί η καταλληλότητά τους, και η υπηρεσία με το από 5/4/2005 έγγραφό της παρέπεμψε την υπόθεση στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο.
Ωστόσο, έπρεπε να περάσουν δύο χρόνια για να συνεδριάσει το Συμβούλιο. Έτσι, στις 12 Μαρτίου 2007 έκρινε ότι το δείγμα είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, καθώς βρέθηκε να περιέχει το συντηρητικό θειώδες οξύ σε ποσοστό που υπερέβαινε κατά πολύ το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο (3052 mg/kg έναντι μέγιστου επιτρεπόμενου 2000 mg/kg).
Η απόφαση του Συμβουλίου κοινοποιήθηκε στη Νομαρχία Πειραιά στις 9-5-2007.

Πρέπει να σημειωθεί ότι όπως καταγγέλλει η Νομαρχία, δεκατρείς ακόμη δειγματοληψίες με την παλαιότερη να χρονολογείται από τις 23-11-2004 αναμένουν την απόφαση του Συμβουλίου ή άλλης χημικής υπηρεσίας σχετικά με την επικινδυνότητα των υπό εξέταση προϊόντων.

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=805350&lngDtrID=244

Δεν υπάρχουν σχόλια: