Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

στοιχεία ΑΕΠ - Ελλάδα 2007

Το 63,5% του ελληνικού ΑΕΠ παράγεται μόνο από δύο περιφέρειες της χώρας, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), στην Αττική παράγεται το 49,7% του συνολικού ΑΕΠ και στην Κ. Μακεδονία το 13,8%. Παράλληλα, καταγράφεται επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η φτωχότερη περιφέρεια είναι το Β. Αιγαίο και ο τριτογενείς τομέας συμβάλλει κατά 75,9% στη διαμόρφωση του συνολικού ΑΕΠ.
Από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για τη διετία 2005 - 2007, προκύπτει ότι το 2007 το ΑΕΠ ανήλθε στα 228,18 δισ. ευρώ, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να φτάνει στα 20.386 ευρώ. Από τα 228,18 δισ. ευρώ, τα 113,499 δισ. ευρώ προήλθαν από την Αττική, τα 31,431 δισ. ευρώ από την Κ. Μακεδονία, τα 11,059 από τη Στερεά Ελλάδα και τα 11,054 από την Κρήτη. Επίσης, τα 173,188 δισ. ευρώ αφορούσαν το προϊόν που παρήγαγε ο τριτογενής τομέας. Η κατάσταση αυτή αποδεικνύει τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, που εξαρτάται από δύο περιφέρειες και μόνο έναν από τους τρεις τομείς της οικονομίας. Μάλιστα, από τις 13 περιφέρειες της χώρας, το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση του ΑΕΠ μειώθηκε σε πέντε (Κ. Μακεδονία, Θεσσαλία, Δ. Ελλάδα, Στ. Ελλάδα και Πελοπόννησος), αυξήθηκε μόνο στην Αττική και παρέμεινε αμετάβλητη στις υπόλοιπες επτά περιφέρειες.
Οι τρεις περιφέρειες με το υψηλότερο μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2007 ήταν η Αττική με 28.046 ευρώ, το Ν. Αιγαίο με 21.135 ευρώ και η Στ. Ελλάδα με 19.899 ευρώ. Συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ διαμορφώθηκε το 2007 στα 20.386 ευρώ από 19.124 ευρώ που ήταν το 2006 καταγράφοντας αύξηση 6,6%. Ωστόσο, ο ρυθμός ανόδου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε το 2007 σε σχέση με το 2006, που ήταν στο 7,4%. Οι φτωχότερες περιφέρειες είναι η Δ. Ελλάδα με κατά κεφαλήν ΑΕΠ στα 12.785 ευρώ, η Αν. Μακεδονία και Θράκη με 13.009 ευρώ και η Θεσσαλία με 14.609 ευρώ.
Το 2007 η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον πρωτογενή τομέα υποχώρησε κατά 0,2% στο σύνολο της χώρας, ενώ μικρή αύξηση 3,6% παρουσίασε η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον δευτερογενή τομέα και στον τριτογενή τομέα (8,1%). Συνολικά αυξήθηκε κατά 6,8% σε σύγκριση με το 2006.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_31/03/2009_309367

Δεν υπάρχουν σχόλια: