Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

κατά κεφαλήν ΑΕΠ - 2007 - Ελλάδα (προσωρινά στοιχεία)

Κατά το 2007, το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανήλθε σε 20.386 €, σημειώνοντας αύξηση 6,6%, έναντι αύξησης 7,4% που είχε σημειώσει το προηγούμενο έτος. Το υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής, για να ακολουθήσουν οι περιφέρειες του Ν. Αιγαίου και της Στερεάς Ελλάδας. Αντιθέτως το χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφεται στις περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδος και της Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Τους υψηλότερους ρυθμούς μεταβολής του κατά κεφαλή ΑΕΠ έχουν οι περιφέρειες της Κρήτης, του Νοτίου Αιγαίου και του Βορείου Αιγαίου. Το μεγαλύτερο μέρος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος παράγεται κυρίως στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/487012/Article.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια: