Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

ανεργία - Ελλάδα - Ιαν.2011

Αύξηση της τάξεως του 5,51%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, εμφάνισε η ανεργία τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Οργανισμού φθάνουν τους 689.558.
Στην ηλικιακή ομάδα από 30 - 54 ετών αναλογεί το 62,31% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 28,29% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών το 9,40%.
Το 45,76% αυτών έχει δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το 38,83, στο επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 14,09% και στο επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,32%.
Οι αναγγελίες προσλήψεων μειώθηκαν κατά 16,71% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2010. Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 30.481 (αυξημένες κατά 2,62% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 25.530 (μειωμένες κατά 17,04% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 22.610 (μειωμένες κατά 0,19% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα).
Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 56.011, το 45,58% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 6,58% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2010 (52.552) και μειωμένο κατά 7,38% από τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο (60.476).

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1939845

Δεν υπάρχουν σχόλια: