Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

αμοιβές - γυναίκες - Ε.Ε.

Κατά 17,5% χαμηλότερα από τους άνδρες αμείβονται, κατά μέσο όρο, οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ενωση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, γεγονός το οποίο θα αποτελέσει το επίκεντρο των συζητήσεων αύριο, την πρώτη ευρωπαϊκή ημέρα ισότητας των μισθών.
Η ημέρα αυτή - 5 Μαρτίου - υπενθυμίζει τον αριθμό των επιπλέον ημερών που πρέπει να εργαστούν οι γυναίκες το 2011 για να κερδίσουν αντίστοιχο ποσό με αυτό που κέρδισαν οι άνδρες το 2010. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να κλείσει την ψαλίδα όσον αφορά τις διαφορές των μισθών μεταξύ των δύο φύλων και, τον Σεπτέμβριο του 2010, δημοσίευσε γενική στρατηγική για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Λίγες ημέρες πριν από την 8η Μαρτίου, την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, η εφετινή ημέρα ισότητας των μισθών επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών.
«97 εκατομμύρια γυναίκες στην Ευρώπη που εργάζονται από την 1η Ιανουαρίου, θα αρχίσουν να πληρώνονται στην πράξη μόνο από αυτή την εβδομάδα,» δήλωσε η Αντιπρόεδρος της ΕΕ κα Reding, Επίτροπος αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης. «Η ευρωπαϊκή ημέρα ισότητας των μισθών μας υπενθυμίζει πόσες προσπάθειες πρέπει ακόμη να καταβάλουμε για να γεφυρώσουμε το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Μαζί με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε ουσιαστικά τη διαφορά των αμοιβών ανδρών και γυναικών στην ΕΕ, έτσι ώστε στο μέλλον να μην χρειαζόμαστε πλέον ημέρα ισότητας των μισθών για να υπενθυμίζουμε τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών».
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κομισιόν ίση αμοιβή για ίση εργασία είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ. Η αρχή αυτή αποτελούσε ήδη μέρος της συνθήκης της Ρώμης, το 1957. Ωστόσο, η μείωση της διαφοράς των αμοιβών ανδρών και γυναικών προχωρεί με αργό ρυθμό: σύμφωνα με τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία για το 2008, ο ρυθμός αυτός κυμαίνεται από 5% στην Ιταλία έως 30% στην Εσθονία. Το φαινόμενο αυτό αντανακλά τον πολύπλοκο και διαρκή χαρακτήρα των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας.

Για να αντιμετωπιστεί η διαφορά των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, η Επιτροπή:

- θα στηρίξει πρωτοβουλίες ίσης αμοιβής στον χώρο εργασίας με σήματα ισότητας, «καταστατικούς χάρτες» και βραβεία, όπως οι πρωτοβουλίες που ορίζονται στην πρόσφατη μελέτη της ΕΕ για τις μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που προτείνονται στις επιχειρήσεις για την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στον χώρο εργασίας,
- θα στηρίξει την επεξεργασία εργαλείων που θα βοηθήσουν τους εργοδότες να διορθώσουν τις αδικαιολόγητες διαφορές αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, όπως το Logib tool, το οποίο χρησιμοποιείται στη Γερμανία και το Λουξεμβούργο και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να υπολογίζουν τις διαφορές στις αμοιβές ανδρών και γυναικών στο πλαίσιό τους,
- θα διερευνήσει τρόπους για να βελτιώσει τη μισθολογική διαφάνεια, καθώς και τον αντίκτυπο στην ίση αμοιβή άτυπων ρυθμίσεων εργασίας, όπως της μερικής απασχόλησης και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου,
- θα επιδιώξει να κατευθύνει τις γυναίκες και τους άνδρες προς μη παραδοσιακά επαγγέλματα και θα διευκολύνει τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες να βρουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1940340

Δεν υπάρχουν σχόλια: