Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

Ουραγός η Ελλάδα στη χρήση του Διαδικτύου

Ξεπέρασαν την Ελλάδα τα Σκόπια στη χρήση του Ιντερνετ. Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά της Eurostat για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών (ΤΠΕ) η Ελλάδα βρίσκεται στην 30ή θέση μεταξύ 33 χωρών στην πρόσβαση του Internet και στη διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής υπηρεσίας, το 38% των ελληνικών νοικοκυριών διαθέτει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, έναντι 42% που μετρήθηκε στα Σκόπια και 65% που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Παράλληλα, με βάση τη διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στο Ιντερνετ, η Ελλάδα εμφανίζεται με διείσδυση 33% στα νοικοκυριά, έναντι 34% στα Σκόπια και 56% στην Ευρώπη των «27». Τέλος, όπως καταδεικνύει η έρευνα, περίπου το 37% του πληθυσμού ηλικίας 16-64 ετών στα Σκόπια και περίπου το 27% στην Ελλάδα κάνει χρήση του Ιντερνετ σε καθημερινή βάση.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν προδημοσίευση της ετήσιας έρευνας που διεξάγει η Eurostat με τίτλο «Χρήση ΤΠΕ (ICT Usage)» και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σύντομα. Η έρευνα διεξήχθη στις 27 χώρες-μέλη της Ε.Ε., τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Τουρκία, ΠΓΔΜ, Κροατία), την Ισλανδία, τη Νορβηγία και τη Σερβία. Η έρευνα έδειξε ότι σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία και τα Σκόπια γίνεται ευρύτερη χρήση του Ιντερνετ απ’ ό,τι στην Ελλάδα και βεβαίως δεν υπάρχει σύγκριση με τις βορειοευρωπαϊκές χώρες. Κατά μέσο όρο στην Ε.Ε., το 50% του πληθυσμού (16-74 ετών) χρησιμοποιεί καθημερινά το Ιντερνετ, ενώ στις ηλικίες 16-24 το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 75%.

Στο μεταξύ σημαντική αύξηση της διείσδυσης των συνδυαστικών πακέτων τηλεπικοινωνιών (Double/Triple Play) αποτυπώνει η έρευνα της Focus-Bari. Η έρευνα που αφορά την περίοδο 7/7/2009 - 12/10/2009 καταδεικνύει χρήση συνδυαστικών πακέτων από το 33,9% του δείγματος, σε σύγκριση με 29,8% το προηγούμενο τρίμηνο και 17,8% ένα χρόνο πριν. Η εταιρεία αναφέρει αύξηση 107% των συνδυαστικών πακέτων σε ορισμένες περιφέρειες στην Ελλάδα, παρόλο που τα αστικά κέντρα διατηρούν την πρωτοκαθεδρία των χρηστών συνδυαστικών πακέτων.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_09/12/2009_382632

Δεν υπάρχουν σχόλια: