Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Οικοδομική Δραστηριότητα

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2009, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε σε 41.645 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 9.548,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 36.391,8 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μείωση κατά 15,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 26,1% στην επιφάνεια και κατά 27,6% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2009, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει μείωση κατά 15,5% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 27,6% στην επιφάνεια και κατά 29,5% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2008.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο του 2009, είναι 4,3%.

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1754019

Δεν υπάρχουν σχόλια: