Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2007

Πυρκαϊες


Εκατό (100) πυρκαϊες την ημέρα κατά μέσο όρο είναι ένα καλό σκορ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: