Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2007

Ακίνητη περιουσία μεγαλοϊδιοκτητών - Ελλάδα


Βάσει των αντικειμενικών του 2001
Ακίνητη περιουσία 53,3 δισ. ευρώ δήλωσαν 80.689 ιδιοκτήτες

Οι μεγαλοϊδιοκτήτες με ακίνητη περιουσία άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν στους 7.845, ενώ πάνω ακίνητα αξίας άνω του εκατομμυρίου δηλώνουν και 3.577 επιχειρήσεις, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των φετινών δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.
Όπως επισημαίνει η «Ημερησία», 627 μεγαλοϊδιοκτήτες «ξέχασαν» να υποβάλουν δήλωση και θα κληθούν από την Εφορία να υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις. Η αξία της περιουσίας που δεν δηλώθηκε υπολογίζεται σε 289 εκατ. ευρώ και ο φόρος που αναλογεί σε 270.000 ευρώ.
Από την επεξεργασία των δηλώσεων ΦΜΑΠ προκύπτει ακόμα:
1) Φόρος 204,4 εκατ. Από τους 38.181 μεγαλοϊδιοκτήτες που υπέβαλαν κανονικά τη δήλωση ΦΜΑΠ το συνολικό ύψος του φόρου ήταν στα περυσινά επίπεδα των 89 εκατ. ευρώ, ενώ το Δημόσιο μαζί με το φόρο των νομικών προσώπων θα εισπράξει 212,71 εκατ. ευρώ, έναντι 204,44 εκατ. πέρυσι.
2) Οι εκατομμυριούχοι. Από τους 7.845 εκατομμυριούχους οι 1.420 δηλώνουν ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 2 εκατ. ευρώ.
3) Φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που δήλωσαν οι 80.689 μεγαλοϊδιοκτήτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανέρχεται σε 53,29 δισ. ευρώ που ισοδυναμεί με το 25,6% του ΑΕΠ και ο συνολικός φόρος που αναλογεί ανέρχεται σε 212,7 εκατ. ευρώ.
4) Οι περισσότεροι μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων - φυσικά πρόσωπα, 3.722 υπάγονται στην Εφορία της Κηφισιάς. Δηλώνουν περιουσία αξίας 3,53 δισ. ευρώ ή κατά μέσο όρο 949.119,89 ευρώ και ο συνολικός φόρος που πλήρωσαν ανήλθε σε 12,71 εκατ. ευρώ ή κατά μέσο όρο 3.414,27 ευρώ έκαστος.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η αξία της ακίνητης περιουσίας που δηλώνεται υπολογίστηκε με βάση τις αντικειμενικές αξίες του 2001, που σημαίνει ότι η πραγματική αξία υπερβαίνει κατά πολύ τις ανωτέρω αξίες.
Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: