Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2007

Καλλιεργήσιμη γη - Ελλάδα


Μειώθηκαν οι καλλιέργειες το 2006

Τάσεις μείωσης καταγράφονται σε ορισμένες καλλιέργειες. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος το 2006 καταγράφηκε μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων στα αροτραία και κυρίως στις εκτάσεις με σκληρό στάρι (μείωση 9,5%), στις καλλιέργειες με καπνά (55,2%), στα ζαχαρότευτλα (μείωση 21,7%) και στο καλαμπόκι (4,7%).

Αντίθετα, παρατηρείται σημαντική αύξηση των καλλιεργειών με ηλίανθο (65,4%) και στο μαλακό στάρι (αύξηση 16,4%).
http://financial.kathimerini.gr/?page=news_home_details&new_id=22573

Δεν υπάρχουν σχόλια: