Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2009

ανεμενόμενα έσοδα - κράτος - 2008

Σημαντική υστέρηση παρουσιάζουν τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού για το 2008. Σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2008 τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 5,1% έναντι του 2007, παρουσιάζοντας υστέρηση έναντι του εκτιμώμενου στόχου για αύξηση 10,1%.

Στους παράγοντες που συνετέλεσαν στην υστέρηση των εσόδων, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, περιλαμβάνονται: η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, η συγκρότηση του μηχανισμού για το φόρο ακίνητης περιουσίας που ήταν δυσκολότερη από ότι αναμενόταν αρχικά, αν και το σύστημα αναμένεται να λειτουργήσει ομαλά από το τρέχον έτος, η ανταπόκριση του επιχειρηματικού κόσμου στο πρόγραμμα που προώθησε η κυβέρνηση για την περαίωση φορολογικών εκκρεμοτήτων, που δεν ήταν η αναμενόμενη, κυρίως λόγω της περιορισμένης ρευστότητας στην αγορά εξαιτίας της διεθνούς κρίσης, όσο και λόγω των μικρών προθεσμιών για υποβολή των αιτήσεων (οι οποίες, πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι έχουν παραταθεί μέσα στο 2009).

Τέλος, οι διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους δύο μήνες του 2008 επηρέασαν αρνητικά την κίνηση στη Χριστουγεννιάτικη αγορά και οδήγησαν για πρώτη φορά σε αρνητικό ρυθμό αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο.

Επίσης, αύξηση παρατηρήθηκε στις επιστροφές φόρου κατά 453 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης της επιστροφής ΦΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά.

Οι συνολικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 9,3%, σε σχέση με το 2007 έναντι του εκτιμώμενου στόχου αύξησής τους που ήταν 8,5%.

Οι πρωτογενείς δαπάνες αυξήθηκαν κατά 10,9%, ενώ οι δαπάνες για τόκους αυξήθηκαν κατά 14,4%. Η υπέρβαση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στη διάθεση αυξημένων κονδυλίων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, όπως στις συντάξεις, στη χρηματοδότηση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και στα επιδόματα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. διαμορφώθηκαν στα 9.624 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,2%, ενώ τα έσοδά του προγράμματος έφθασαν στα 4.978 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,1% σε σχέση με το 2007.

Το έλλειμμα, τέλος , του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 13.911 εκατ. ευρώ.

Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: