Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

Ελλάδα - εμπορικό ισοζύγιο - 2008

Αύξηση 14,4% παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2008 καθώς ανήλθε σε 41.032,0 εκατ. ευρώ (60.457,1 εκατ. δολάρια) έναντι 35.867,1 εκατ. ευρώ (48.895,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2007.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε αύξηση 1.376,8 εκατ. ευρώ ή 4,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2007.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2008 ανήλθε στο ποσό των 58.365,1 εκατ. ευρώ (86.051,2 εκατ. δολάρια) έναντι 53.006,6 εκατ. ευρώ (72.484,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 10,1%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών παρουσίασε αύξηση 1.778,7 εκατ. ευρώ ή 4,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2007.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2008 ανήλθε στο ποσό των 17.333,1 εκατ. ευρώ (25.594,1 εκατ. δολάρια) έναντι 17.139,5 εκατ. ευρώ (23.589,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 1,1%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών παρουσίασε αύξηση 401,9 εκατ. ευρώ ή 2,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2007.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Δεκέμβριο 2008 ανήλθε σε 2.240,0 εκατ. ευρώ (2.984,7 εκατ. δολάρια) έναντι 2.752,2 εκατ. ευρώ (3.986,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2007, παρουσιάζοντας μείωση 18,6%. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε μείωση 124,2 εκατ. ευρώ ή 5,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2007.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το μήνα Δεκέμβριο 2008 ανήλθε στο ποσό των 3.496,2 εκατ. ευρώ (4.674,0 εκατ. δολάρια) έναντι 4.078,6 εκατ. ευρώ (5.924,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2007, παρουσιάζοντας μείωση 14,3%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών παρουσίασε μείωση 176,8 εκατ. ευρώ ή 5,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του
έτους 2007.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το μήνα Δεκέμβριο 2008 ανήλθε στο ποσό των 1.256,2 εκατ. ευρώ (1.689,3 εκατ. δολάρια) έναντι 1.326,4 εκατ. ευρώ (1.938,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2007, παρουσιάζοντας μείωση 5,3%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών παρουσίασε μείωση 52,6 εκατ. ευρώ ή 4,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2007.

Επισημαίνεται ότι τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν μόνο τις εμπορευματικές συναλλαγές. Συνεπώς, δε συμπεριλαμβάνονται σε αυτά οι συναλλαγές υπηρεσιών και οι μη καταχωρημένες συναλλαγές, οι οποίες, όμως, μαζί με τις εμπορευματικές συναλλαγές, λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση των πινάκων Εθνικών Λογαριασμών.

http://www.capital.gr/news.asp?id=683851

Δεν υπάρχουν σχόλια: