Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

νοσοκομειακά χρέη για φάρμακα

Το συνολικό ύψος των χρεών του ΕΣΥ προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις - μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων της Ελλάδας (ΣΦΕΕ), ανερχόταν σε 2,68 δισεκατομμύρια ευρώ, στο τέλος στο 2008. Εντυπωσιακό είναι ότι μέσα σε ένα χρόνο, τα χρέη αυξήθηκαν με ρυθμό 39,3%!

Τα παραπάνω προκύπτουν από την πρόσφατη καταγραφή του ΣΦΕΕ, την οποία παρουσιάζει σήμερα το ΙΑΤΡΟΝΕΤ. Ο ΣΦΕΕ προέβη στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν στα χρέη των νοσοκομείων προς τις εταιρείες - μέλη του, έως την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Από τη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε, προέκυψαν αναλυτικά στοιχεία για τα οφειλόμενα ποσά και το συνολικό χρόνο καθυστέρησης αποπληρωμής αυτών ανά νοσοκομείο, μόνο για τον κλάδο των φαρμάκων.

Τα κύρια σημεία της ανάλυσης είναι τα ακόλουθα:

Το συνολικό ύψος των χρεών των δημόσιων νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις – μέλη του ΣΦΕΕ ανερχόταν στα 2,68 δισ. ευρώ έως το τέλος του προηγούμενου χρόνου.

Είναι αξιοσημείωτο ότι μέσα σε ένα έτος, από το Δεκέμβριο του 2007 έως Δεκέμβριο του 2008, τα χρέη των νοσοκομείων προς τις εταιρείες έχουν αυξηθεί κατά 39,3%, (Διάγραμμα 1), ενώ η αύξηση, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008 ανέρχεται στο 14%.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, από το ΣΦΕΕ εκτιμάται ότι – εφόσον τα χρέη συνεχίσουν να αυξάνονται με το ρυθμό αυτό – μέχρι το τέλος του δεύτερου εξαμήνου του 2009 να ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο μέσος χρόνος καθυστέρησης αποπληρωμής των οφειλών ανέρχεται στους 27,36 μήνες (820,89 ημέρες). Οι οφειλές δηλαδή, εκκρεμούν – κατά μέσο όρο – από τον Οκτώβριο του 2006! Το μέγεθος αυτό παρουσιάζει, επίσης, αξιοσημείωτη μεταβολή (36%) σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση στις 31 Δεκεμβρίου 2007 (20,15 μήνες).

Οι υπεύθυνοι του Συνδέσμου παρατηρούν υψηλό βαθμό συγκέντρωσης των χρεών σε λίγα νοσοκομεία. Τα δέκα πρώτα – βάσει οφειλόμενου ποσού – νοσοκομεία έχουν συνολικά χρέη προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις που ξεπερνούν τα 882,6 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 32,9% των συνολικών χρεών.

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, το 20% των νοσοκομείων έχει χρέη που αντιστοιχούν στο 67,1% των συνολικών χρεών.

Συνολικά

Στο μεταξύ, τα συνολικά χρέη των νοσοκομείων προς όλους τους προμηθευτές (φάρμακα, υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό), ξεπερνούν κατά πολύ τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι προμηθευτές πιέζουν την κυβέρνηση για ρύθμιση, αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να υλοποιείται.

Εκπρόσωποι όλων των προμηθευτών, συναντήθηκαν πριν από μερικές μέρες με τις ηγεσίες των υπουργείων Οικονομίας και Υγείας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κυβέρνηση εμφάνισε μία πρόταση εξόφλησης σε τρεις δόσεις. Το ένα τρίτο της οφειλής, μέχρι το τέλος του μήνα, το άλλο τρίτο μέχρι το τέλος του 2010 και το άλλο έως τον Δεκέμβριο του 2011.

Λεπτομέρειες του σχεδίου αυτού δεν έχουν δοθεί στους προμηθευτές, οι οποίοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού Υλικού (ΠΑΣΥΠΟΥ) αποσύρει σήμερα και αύριο τις παρακαταθήκες του υλικού από τα νοσοκομεία ‘Ευαγγελισμός’, ΚΑΤ, ‘Ασκληπιείο' Βούλας και Κρατικό της Αθήνας.

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=7643

Δεν υπάρχουν σχόλια: