Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009

γυναίκες στο δημόσιο

Aπό τις 235.945 γυναίκες που υπηρετούν στο Δημόσιο, οι 125.544 έχουν προϋπηρεσία πάνω από 20 χρόνια, οι 106.825 είναι άνω των 50 ετών, ενώ 136.780 γυναίκες έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100016_18/03/2009_307912

Δεν υπάρχουν σχόλια: