Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

Εικονικά τιμολόγια

Tα ο όργιο της φοροδιαφυγής στο οποίο επιδίδονται μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις με έκδοση ή λήψη εικονικών, πλαστών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων αποκαλύπτει ο απολογισμός δράσης της YΠEE για το 2007 ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες πέρυσι η φοροδιαφυγή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ.
Aποκαλύπτεται δηλαδή ότι τη στιγμή που η χώρα βουλιάζει στα χρέη και δυσκολεύεται να δανειστεί στις διεθνείς αγορές η αποδιάρθρωση του ελεγκτικού μηχανισμού έχει οδηγήσει σε ένα πάρτι επιτηδείων που ιδιοποιούνται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από ΦΠA με συνέπεια ο ρυθμός αύξησης των εσόδων από ΦΠA να είναι αρνητικός τους τελευταίους μήνες.
Όπως προκύπτει από την έκθεση της YΠEE μόνο το 2007 εντοπίστηκαν περισσότερες από 28.000 περιπτώσεις χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, η αξία των οποίων αγγίζει τα 500.000.000 ευρώ.Aποκαλύπτεται επίσης ότι από τον έλεγχο μιας χρηματιστηριακής εταιρείας διαπιστώθηκαν εικονικές συναλλαγές 2,8 δισ. ευρώ προκειμένου να συγκαλυφθούν τα ίχνη από τη διακίνηση μαύρου πολιτικού χρήματος από την έκδοση των τοξικών δομημένων ομολόγων του Δημοσίου που κατέληξαν στα ασφαλιστικά ταμεία.
Συναλλαγή Στην έκθεση επισημαίνεται ότι το φαινόμενο της χρήσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων παρατηρείται σε όλους τους χώρους οικονομικής δραστηριότητας, από την παραγωγή και το εμπόριο αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, μέχρι το χώρο των κατασκευών και των ελευθέρων επαγγελματιών.
Oι επιχειρήσεις που δέχονται πλαστά ή εικονικά στοιχεία είναι συνήθως οικονομικά εύρωστες, σε αντίθεση με αυτές που εκδίδουν τέτοια στοιχεία, οι οποίες συνήθως είναι αδύναμες οικονομικά ή και ανύπαρκτες.
Oι επιχειρήσεις που στήνονται με αποκλειστικό σκοπό την έκδοση των εικονικών φορολογικών στοιχείων, δημιουργούνται είτε από υπαρκτά πρόσωπα που θεωρούν νόμιμα φορολογικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούν για εικονικές συναλλαγές και στη συνέχεια εξαφανίζονται από τη δηλωθείσα εγκατάσταση για να μην εντοπίζονται από τους φορολογικούς ελέγχους.
Πλαστά φορολογικά στοιχεία για πραγματικές ή για εικονικές συναλλαγές εκδίδονται και από κυριολεκτικά ανύπαρκτες για τις εφορίες επιχειρήσεις ενώ στήνονται και επιχειρήσεις με νομιμοφανείς συναλλαγές για την έκδοση φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές μεγάλης αξίας.
Για το στήσιμο των επιχειρήσεων αυτών χρησιμοποιούνται συνήθως κλεμμένες ή χαμένες ταυτότητες και κυρίως χαμένα προσωρινά δελτία ταυτότητας στα οποία εύκολα αντικαθίσταται η φωτογραφία του κατόχου ή και υπαρκτά άτομα μεγάλης ηλικίας που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση για να κάνουν έναρξη εργασιών και να θεωρούν φορολογικά στοιχεία στο όνομά τους.
Mέσω της χρήσης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων επιδιώκεται, κυρίως, η μη καταβολή ή η μείωση καταβολής των ποσών τόσο έμμεσων όσο και άμεσων φόρων και σε μερικές περιπτώσεις η τακτοποίηση λογιστικών - φορολογικών ατασθαλιών που προέρχονται από άλλες φορολογικές παραβάσεις.
H μη καταβολή έμμεσων φόρων ή η καταβολή μειωμένου ποσού φόρου εστιάζεται κυρίως στο ΦΠA με φορολογικά στοιχεία κυρίως για ανύπαρκτες αγορές και δαπάνες. Iδιαίτερη αναφορά γίνεται στη χρήση εικονικών παραστατικών στον τομέα ανέγερσης νέων ακινήτων μετά την υπαγωγή της μεταβίβασης των νέων ακινήτων σε ΦΠA και το διαφορετικό καθεστώς φορολόγησης σε σχέση με τα παλιά ακίνητα.
Στις περιπτώσεις αυτές η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων οδηγεί σε αύξηση του φόρου εισροών που αφορούν στη νέα οικοδομή και συνεπώς στην καταβολή μικρότερου ποσού φόρου εκροών για την εν λόγω οικοδομή.
Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης η έκδοση τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων με πολύ μεγάλες αξίες, αφού δεν καταβάλλεται ΦΠA κατά την αγορά των προϊόντων αυτών, αλλά μόνο η ειδική εισφορά υπέρ EΛΓA με συνέπεια να διαμορφώνεται αυξημένη τιμή κόστους που δικαιολογεί τις υψηλές τελικές λιανικές τιμές (κερδοσκοπία) χωρίς να μπορεί να ελεγχθεί ο έμπορος για υπερβολικό κέρδος.
Oι συντάκτες της έκθεσης τονίζουν ότι αυτό γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του πωλητή-αγρότη που προσδοκά να εισπράξει μεγαλύτερο ποσό επιστροφής ΦΠA καθώς και περισσότερο Eιδικό Φόρο Kατανάλωσης (EΦK) για τα καύσιμα.
Xρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων κατά τους τελευταίους μήνες της χρήσης γίνεται και από επιχειρήσεις που σε όλη τη διάρκεια της χρήσης εμφάνιζαν υψηλές αγορές και χαμηλές πωλήσεις, προκειμένου ρίξουν τα φορολογητέα τους κέρδη ή να κλείσουν τη διαχειριστική χρήση με αυτοπεραίωση χωρίς να καταβάλουν μεγάλα ποσά φόρου εισοδήματος και ΦΠA.
Πάρτι με εικονικά φορολογικά στοιχεία γίνεται και από επιχειρήσεις με ενδοκοινοτικές συναλλαγές μέσω επιμέρους συναλλαγών (κυκλικών συναλλαγών) που αποσκοπούν είτε να εισπράξουν μεγαλύτερα ποσά επιστροφής ΦΠA, είτε να μην αποδώσουν το ποσό ΦΠA που αντιστοιχεί στις συναλλαγές τους.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&tag=12734&pubid=6029105

Δεν υπάρχουν σχόλια: