Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2007

Φορολογική επιβάρυνση - ΕΕ - Ελλάδα


Η Eurostat συγκρίνει τη φορολογική επιβάρυνση στην Ε.Ε.

Ελαφρά αυξημένα καταγράφονται τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, περνώντας από το 32,6% του ΑΕΠ το 1995 στο 34,4% ενός σαφώς μεγαλύτερου ΑΕΠ το 2005, τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν πλήρη στοιχεία, σύμφωνα με το τακτικό δελτίο της στατιστικής υπηρεσίας της Ενωσης, Eurostat, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.
Αναλύοντας την πραγματική φορολογική επιβάρυνση στα κράτη-μέλη, η Eurostat διαπιστώνει για την Ελλάδα ουσιαστική στασιμότητα στην έμμεση φορολογία, η οποία πέρασε από το 17,6% του ΑΕΠ το 1995 στο 17% το 2005, ενώ αντιθέτως αυξημένη είναι η συνεισφορά των φόρων επί της εργασίας, από 34,1% σε 38%, ενώ οι φόροι επί κεφαλαίων πέρασαν από το 11,8% στο 15,4% το 2004, τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν στοιχεία.
Σε ό,τι αφορά τους ανώτατους συντελεστές, η Ελλάδα κατατάσσεται κοντά στον μέσο όρο της Ευρώπης των 27, αλλά σαφώς κάτω του μέσου όρου της Ζώνης του Ευρώ, τόσο στη φορολογία φυσικών προσώπων όσο και στην εταιρική φορολογία. Ετσι, το 2006 ο ανώτατος συντελεστής για τα φυσικά πρόσωπα ήταν, κατά μέσο όρο, 38,7% στην Ενωση των 27, 44,8% στη Ζώνη του Ευρώ και 40% στην Ελλάδα. Πανευρωπαϊκά τον υψηλότερο συντελεστή είχε η Δανία με 59%, ακολουθούμενη από τη Σουηδία με 56,6% και την Ολλανδία με 52%, ενώ στο άλλο άκρο, τον χαμηλότερο συντελεστή είχαν η Ρουμανία (16%), η Σλοβακία (19%) και η Εσθονία (23%).
Στην εταιρική φορολογία και πάντα σε ό,τι αφορά τους ανώτατους συντελεστές, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν το 2006 24,5%, εκείνος της Ζώνης του Ευρώ 28,5%, της δε Ελλάδας 25%, με βαρύτερη την επιβάρυνση στη Γερμανία (38,7%) και την Ιταλία (37,3%) και μικρότερη στη Βουλγαρία και την Κύπρο, αμφότερες μόλις 10%.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_27/06/2007_232160

Δεν υπάρχουν σχόλια: