Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2007

Διαφθορά του δημόσιου τομέα - Ελλάδα


Η χαμηλή θέση της χώρας σε ό,τι αφορά τη διαφθορά επιβεβαιώνεται και από τα συγκριτικά στοιχεία της Διεθνούς Διαφάνειας, που κατατάσσουν για το 2005 την Ελλάδα διεθνώς στην 47η θέση, ενώ μεταξύ των 28 χωρών (μελών και υποψηφίων μελών της ΕΕ) την κατατάσσουν στην 22η θέση.
Η θέση αυτή της χώρας επιβεβαιώνεται ακόμη και από τα στοιχεία αδημοσίευτης έρευνας του ελληνικού Γραφείου της Διεθνούς Διαφάνειας στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: