Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2007

Χονδρεμπόριο καυσίμων - Ελλάδα

Hellastat: Συνεχίζεται η αναδιοργάνωση στο χονδρεμπόριο καυσίμων

Αυξημένος κατά 15,8% εμφανίζεται ο κύκλος εργασιών στο χονδρικό εμπόριο καυσίμων για το 2006, όπως επισημαίνει σε έκθεσή της για τον τομέα η Hellastat, με τα κέρδη του κλάδου, ωστόσο, να καταγράφουν κάμψη. Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει στην έκθεσή της η Hellastat, η στρατηγική επέκταση και αναδιοργάνωση των δικτύων των εταιρειών χονδρικής εμπορίας καυσίμων - τακτική που συναντάται κυρίως σε εταιρείες του μεσαίου τμήματος της αγοράς (όπως ΕΛΙΝΟΙΛ, REVOIL κλπ), καθώς οι κορυφαίες του κλάδου (ΕΚΟ, ΒΡ, SHELL) έχουν ήδη εκτεταμένα δίκτυα - συνεχίστηκε και το 2006.Παράλληλα, επισημαίνεται η στροφή ορισμένων εταιρειών στην καθετοποίηση στο χώρο της λιανικής μέσω ανάπτυξης ιδιόκτητων δικτύων πρατηρίων, στοχεύοντας μεταξύ άλλων:
- στην προσφορά ευρύτερης γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών,
- στην καθιέρωση και προβολή νέας εταιρικής εικόνας και φιλοσοφίας λειτουργίας, σε αμεσότερη επαφή με τον καταναλωτή,
- στον άμεσο έλεγχο των τιμών λιανικής πώλησης,
- στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των δικτύων λιανικής πώλησης.
Παράλληλα με την ανάπτυξη των δικτύων τους, οι εταιρείες του κλάδου δίνουν προτεραιότητα σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων τους μέσω ελέγχου της ποσότητας και της σύνθεσης των καυσίμων, ώστε να βελτιώσουν την αξιοπιστία τους στο καταναλωτικό κοινό και να προστατευτούν, κατά το δυνατό, από τα κρούσματα νοθείας και λαθρεμπορίας που παρατηρούνται στην αγορά.

Διαφοροποίηση με εναλλακτικές μορφές ενέργειας
Η προώθηση των βιοκαυσίμων στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προσπάθειά της για καθιέρωση "πράσινων" ενεργειακών πηγών. Η στοχοθέτηση της πολιτικής για τα βιοκαύσιμα οριοθετείται στη συμμετοχή τους κατά 5,75% στο σύνολο των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές έως το 2010, στόχος που έχει υιοθετηθεί από πολλά κράτη-μέλη (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα).Ορισμένες εγχώριες επιχειρήσεις ήδη επιχειρούν να μετατρέψουν αυτή την –ιδιαίτερα μακροπρόθεσμη- απειλή για τα συμβατικά καύσιμα σε ευκαιρία, ιδρύοντας θυγατρικές και αναλαμβάνοντας τις αναγκαίες επενδύσεις για τη δημιουργία των ανάλογων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και παραγωγής, με σημαντικό κίνητρο προς αυτήν την κατεύθυνση να είναι και η διαφορά στον ΕΦΚ.

Πρόγραμμα Κατανομής: πρώτο στάδιο για την ανάπτυξη της αγοράς
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, σαν πρώτο στάδιο εφαρμογής των στόχων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, απεύθυνε πρόσκληση στις ενδιαφερόμενες εταιρείες να συμμετάσχουν στην κατανομή 91.000 χιλιολίτρων αφορολόγητου βιοντίζελ για το 2006 και 114.000 χιλιολίτρων για το 2007.Το 2006 τελικά κατανεμήθηκαν τα 2/3 περίπου της ποσότητας που είχε προκηρυχτεί, ενώ το 2007 το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε ήταν σαφώς μεγαλύτερο, καθώς ήδη οριστικοποιήθηκαν οι κατανεμηθείσες ποσότητες μεταξύ 13 εταιρειών (12 εγχώριων και μίας ιταλικής), αποτελώντας προοπτική για την παραγωγή του 100% της ποσότητας.

Τα αποτελέσματα του 2006
Η εγχώρια αγορά χονδρικής εμπορίας καυσίμων συνέχισε και το 2006 την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, με τον αθροιστικό κύκλο εργασιών 19 επιχειρήσεων του κλάδου να διαμορφώνεται σε €9,05 δισ., εμφανίζοντας αύξηση 15,8% σε σχέση με το 2005. Η άνοδος της αγοράς προέρχεται από τη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων, καθώς ο μέσος ρυθμός αύξησης εκτιμάται στο 12,8%, με μόλις 3 επιχειρήσεις να εμφανίζουν χαμηλότερο του 2005 κύκλο εργασιών.Τα λειτουργικά αποτελέσματα κινούνται αρνητικά, με τα ΚΠΤΦΑ να διαμορφώνεται σε € 170 εκ. περίπου, μειωμένα κατά 19% από το 2005. Η μείωση αυτή προκύπτει εξολοκλήρου από τις 3 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του χώρου. Μεταξύ των 5 πρώτων, μόνο η Aegean κινείται έντονα ανοδικά σε επίπεδο ΚΠΤΦΑ (15,1%), ενώ μικρή βελτίωση κατά 1% εμφανίζει και η AVINOIL. Αντίστοιχα πτωτικά κινούνται και τα συνολικά καθαρά προ φόρων αποτελέσματα, εμφανίζοντας μείωση κατά -47,5%, στα €92,4 εκ., με 3 μόνο ζημιογόνες επιχειρήσεις. Το μέσο καθαρό προ φόρων περιθώριο κέρδους κινείται ανοδικά το 2006, στο 1,3% (0,9% το 2005), αντανακλώντας τη "αδυναμία" των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου καθώς την ίδια περίοδο το σταθμισμένο βάσει μεγέθους περιθώριο ΚΠΦ κινείται πτωτικά, στο 1,2% από 2,3%.
Οι εμπορικές σχέσεις στον κλάδο είναι παγιωμένες, καθώς το ύψος των αποθεμάτων καθορίζεται διοικητικά (ελάχιστο το 5/365), ενώ οι όροι συναλλαγών με τα διυλιστήρια (προμηθευτές) και τα πρατήρια (πελάτες) φαίνεται να μη διαταράσσονται διαχρονικά, στις περίπου 40 και 50 ημέρες πίστωσης αντίστοιχα.

http://www.capital.gr/news.asp?Details=312018

Δεν υπάρχουν σχόλια: