Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2007

Ανεργία - Ελλάδα

Στο 9,1% διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2007 η ανεργία έναντι 8,8% στο τέταρτο τρίμηνο του 2006, σύμφωνα με τα στοιχεια που έδωσε την Πέμπτη στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ).
Σε οτι αφορά τη διαρθρωτική δομή της ανεργίας στην Ελλάδα, τα υψηλότερα ποσοστά, 18,2%, παρατηρούνται στους νέους (15-29 ετών) και δη, στις γυναίκες (24,8%).
Επίσης, από την ανεργία πλήττονται περισσότερο οι ομάδες μέσου μορφωτικού επιπέδου, ενώ οι κατοχοι πανεπιστημιακού τίτλου και διδακτορικού, καθώς και οι απόφοιτοι δημοτικού έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, χωρίς βέβαια να εξετάζεται το είδος της δουλειάς, οι αμοιβές και οι συνθήκες εργασίας.
Ανησυχητικό στοιχειο είναι επίσης, οτι οι μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από ένα χρόνο χωρίς δουλειά), αποτελούν το 49% του συνόλου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΥΕ, κατά το α' τρίμηνο του 2007 το ποσοστό ανεργίας (δηλαδή η επί τοις εκατό αναλογία των ανέργων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού, που είναι το άθροισμα απασχολούμενων και ανέργων) ανήλθε σε 9,1%. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2006 ανερχόταν σε 9,7%.

Χαρακτηστικά ανεργίας

ηλικία και φύλο
Το ποσοστό του εργατικού δυναμικού στο σύνολο του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω είναι 53,4% για το πρώτο τρίμηνο του 2007.
Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (13,9%) εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο των ανδρών (5,7%).
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η ανεργία πλήττει κυρίως τους νέους και σε δεύτερο επίπεδο ανάλυσης τις νέες γυναίκες. Ειδικότερα, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, 18,2%, παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών. Μάλιστα στις νέες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 24,8% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού τους.

εκπαίδευση
Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται πάνω από το συνολικό ποσοστό, κυρίως, σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (16,4%), στους απόφοιτους ανώτερης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (11,5%), καθώς και σε όσους έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (10,2%).
Το δε χαμηλότερο ποσοστό παρατηρείται στα άκρα, δηλαδή στους απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (5,9%), καθώς και στις κατηγορίες του πληθυσμού, που έχουν απολυτήριο δημοτικού (7,9%) ή έχουν τελειώσει ορισμένες τάξεις αυτής της βαθμίδας (5,6%).

υπηκοότητα
Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα, είναι για πρώτη φορά υψηλότερο του μέσου εθνικού (9,3% έναντι 9,1%). Αντίθετα, το ποσοστό των οικονομικά ενεργών ξένων υπηκόων παραμένει σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο μέσο εθνικό (71,0% έναντι 53,4%).
Σε επίπεδο Περιφέρειας το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο με 16,5% και στα Ιόνια Νησιά με 13,9%. Στον αντίποδα, βρίσκονται η Θεσσαλία με 7,2% και στη Πελοπόννησο με 7,4%.

διάρκεια ανεργίας
Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 33,2% του συνόλου των ανέργων.
Επισημαίνεται ότι, οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν πάνω από 12 μήνες εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι) αποτελούν το 49,0% του συνόλου τι εργασία αναζητούν.
Από το σύνολο των 445.650 ανέργων, το 88,0% αναζητά εργασία με πλήρη απασχόληση. Αναλυτικά, το 41,0% των ανέργων αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 47,0% αναζητά πλήρη, αλλά είναι διατεθειμένο να εργαστεί στην ανάγκη και με μερική απασχόληση.
Σημαντικό ποσοστό ανέργων (12,7%) απέρριψε κάποια πρόταση για ανάληψη εργασίας, για διάφορους λόγους, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι: α) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (23,8%), β) οι μη ικανοποιητικές αποδοχές (20,0%) και γ) το γεγονός ότι δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (17,7%).
Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: