Τρίτη, 19 Ιουνίου 2007

Μισθοί και MAΔ - ΕΕ - Ελλάδα

«Πλούσιος» ο Έλληνας χαμηλόμισθος, έναντι κάποιων «συναδέλφων» του στην ΕΕ

O Eλληνας χαμηλόμισθος είναι μάλλον «μεγαλομεσαίος» σε σχέση με τους χαμηλόμισθους των άλλων χωρών μελών της ΕΕ, στις οποίες υπάρχει νομική ρύθμιση ως προς το κατώτατο επιτρεπόμενο όριο μισθολογικών απολαβών.
Αυτό προκύπτει από ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για τους κατώτατους επιτρεπτούς μισθούς στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Τουρκία, η οποία δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες.Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της ανακοίνωσης, ο κατώτατος ονομαστικός μισθός (της μη χειρωνακτικής εργασίας) στην Ελλάδα ήταν το 2006 στα 668 ευρώ.

Μικρός σε σχέση με τον αντίστοιχο στο Λουξεμβούργο (1.570 ευρώ), στην Ιρλανδία (1.403 ευρώ) και στη Βρετανία (1.361 ευρώ), αλλά μεγάλος σε σχέση με τον κατώτατο μισθό στη Βουλγαρία (92 ευρώ), στη Ρουμανία (114 ευρώ) και στη Λετονία (174 ευρώ).

Ελάχιστα μεγαλύτερος από τον ελληνικό είναι -σε απόλυτες τιμές- ο κατώτατος επιτρεπτός μισθός στις ΗΠΑ (676 ευρώ, το 2007), ενώ πολύ μικρότερος είναι ο αντίστοιχος μισθός στην Τουρκία (298 ευρώ). Θέσπιση κατώτατου επιτρεπτού μισθού υφίσταται στις 20 από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ, ενώ ειδικά στην Ελλάδα υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στον κατώτατο μισθό για τη χειρωνακτική και την μη χειρωνακτική εργασία.Τρεις οι κατηγορίες των χωρών-μελών

Σε γενικές γραμμές οι είκοσι χώρες-μέλη της ΕΕ στις οποίες υφίσταται καθορισμός του κατώτατου επιτρεπτού (ονομαστικού) μισθού, μπορούν να χωρισθούν σε τρεις κατηγορίες:
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι χώρες στις οποίες ο κατώτατος επιτρεπτός μισθός υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Πρόκειται για το Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία, τη Βρετανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και το Βέλγιο.
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι χώρες στις οποίες ο κατώτατος μισθός κινείται μεταξύ 400 και 700 ευρώ. Πρόκειται για την Ελλάδα (668 ευρώ), την Ισπανία (666 ευρώ), τη Μάλτα (585 ευρώ), τη Σλοβενία (522 ευρώ) και την Πορτογαλία (470 ευρώ).
Στην τρίτη κατηγορία, ανήκουν εννέα χώρες της ανατολικής Ευρώπης με κατώτατους επιτρεπτούς μισθούς οι οποίοι δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ.Τι μπορεί να αγοράσει ο χαμηλόμισθος

Ο ανωτέρω διαχωρισμός εξακολουθεί λίγο - πολύ να ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία οι κατώτατοι μισθοί εκφρασθούν σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), δηλαδή στην περίπτωση απεικόνισης των μισθών κατά τρόπον ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τις διαφορές τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών ανάμεσα στις χώρες μέλη της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η απεικόνιση των μισθών σε ΜΑΔ την διατηρεί στην ίδια (μεσαία) κατηγορία. Ωστόσο ο χαμηλόμισθος Μαλτέζος (των 585 ευρώ) εμφανίζεται να έχει στη διάθεσή του 805 ΜΑΔ μηνιαίως, έναντι 768 του αντίστοιχου Έλληνα (των 668 ευρώ) και 724 ΜΑΔ του αντίστοιχου Ισπανού (των 666 ευρώ).
Κατά τα άλλα, με τους μισθούς εκπεφρασμένους σε ΜΑΔ, ο Λουξεμβούργιος χαμηλόμισθος εξακολουθεί να είναι ο πλέον εύπορος χαμηλόμισθος στην Ευρώπη (1503 ΜΑΔ) και ο Βούλγαρος ο πλέον ενδεής (216 ΜΑΔ).Σε ό,τι αφορά τη σχέση του κατώτατου επιτρεπτού μισθού προς τον μέσο μισθό στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, η εικόνα που δημιουργείται από τη σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής είναι ότι, σε γενικές γραμμές, στις χώρες μέλη της ΕΕ ο δεύτερος είναι είτε διπλάσιος, είτε τριπλάσιος από τον πρώτο.
Για παράδειγμα, στο Λουξεμβούργο, στη Βουλγαρία, στην Ιρλανδία, στη Μάλτα και στην Ολλανδία ο κατώτατος μισθός αναλογεί λίγο - πολύ στο 50% του μέσου μισθού στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Στην Εσθονία, την Λετονία , την Πολωνία, την Ρουμανία, την Σλοβακία και την Βρετανία ο κατώτατος επιτρεπτός μισθός αναλογεί λίγο-πολύ στο 35% του μέσου μισθού στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν έχει στοιχεία για τη σχέση κατώτατου και μέσου μισθού.Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, με τον κατώτατο επιτρεπτό μισθό αμείβεται ένα μάλλον μικρό ποσοστό των μισθωτών στις χώρες μέλη της ΕΕ.
Το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στη Γαλλία, όπου το 16,8% των μισθωτών λαμβάνει τον κατώτατο επιτρεπτό μισθό. Ακολουθούν η Βουλγαρία (16%), η Λετονία ( 12%), το Λουξεμβούργο (11%) και η Λιθουανία (10,3%).
Στις υπόλοιπες χώρες τα ποσοστά είναι μικρότερα από 10%, στις ΗΠΑ είναι στο 1,3%, ενώ για την Ελλάδα δεν υπάρχουν στοιχεία.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: