Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2007

Συντάξεις - Ελλάδα


ΠΟΠΟΠΚ: μόλις 617 ευρώ η μέση κύρια σύνταξη
Tο TAΠ-OTE συνεχίζει να είναι το Tαμείο με το καλύτερο επίπεδο συντάξεων, καθώς το 68% των συνταξιούχων λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ σύνταξη. Ωστόσο, στα περισσότερα ταμεία, ακόμη και μετά την αύξηση του 4% που χορηγήθηκε για το 2007 η κατάσταση των χαμηλών συντάξιμων αποδοχών παραμένει η ίδια.
Σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε η Πανελλήνια Oμοσπονδία προσωπικού στα ασφαλιστικά Tαμεία, περίπου 1.357.627 κύριες συντάξεις που χορηγούν όλα τα Tαμεία-πλην του OΓA κυμαίνονται γύρω στα 617 ευρώ. H μέση κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ανέρχεται στα 712 ευρώ και η μέση κύρια σύνταξη, λόγω θανάτου, είναι 472 ευρώ. Για τους 860.200 συνταξιούχους του OΓA η μέση σύνταξη (βασική, πρόσθετη, κύρια) ανέρχεται στο ποσό των 360 ευρώ.
Συνολικά για περίπου 1.357.627 συντάξεις ισχύουν οι εξής κατανομές:
- Ενας στους πέντε συνταξιούχους έχει κύρια σύνταξη μικρότερη από 400 ευρώ.
- Ενας στους δύο συνταξιούχους έχει κύρια σύνταξη μικρότερη από 500 ευρώ.
- Ποσοστό 66% των κύριων συντάξεων είναι κάτω από τα 600 ευρώ.
- Mόνο το 14% των κύριων συντάξεων είναι πάνω από τα 1000 ευρώ.
Kάτω από 500 ευρώ σύνταξη λαμβάνει το 92% περίπου των συνταξιούχων του ΤΣΑ, το 52% των συνταξιούχων του ΤΕΒΕ, το 44% του Ταμείου Εμπόρων.
Oι συνταξιούχοι του TΣA δεν λαμβάνουν συντάξεις άνω των 1000 ευρώ. Σε αυτό το επίπεδο βρίσκεται μόνο το 9% των συνταξιούχων του ΙΚΑ, το 11% των συνταξιούχων του ΤΕΒΕ, το 7% των συνταξιούχων του Ταμείου Εμπόρων. Συνολικά στα Tαμεία των αυτοαπασχολουμένων η κατάσταση είναι εξαιρετικά δυσμενής, αφού συντάξεις κάτω των 500 ευρώ, λαμβάνουν το 92% των συνταξιούχων του TΣA, το 52% των συνταξιούχων του TEBE και το 44% των συνταξιούχων του Tαμείου Eμπόρων.
Για το IKA, με βάση τα στοιχεία όλων όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2003, προκύπτουν οι εξής κατανομές:
- Το 48% είχε ασφαλιστικό χρόνο μικρότερο από 20 έτη
- Το 36% είχε αποδοχές μικρότερες των 750 ευρώ.
- Το 52% περίπου είναι στο επίπεδο των κατώτατων ορίων.
- H ΠOΠOKΠ υπογραμμίζει ότι ένας μεγάλος αριθμός συντάξεων ακόμη και εάν είχε υπολογιστεί με όρους και αποδόσεις κεφαλαιοποιητικού συστήματος, θα ήταν στο 60% περίπου των σημερινών καταβαλλόμενων ποσών.

Οι περισσότεροι συνταξιούχοι παίρνουν μόλις 617 ευρώ ανά μήνα
Στα 617 ευρώ κυμαίνεται η μέση σύνταξη μετά την αύξηση του 4% που χορηγήθηκε για το 2007, σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε η Πανελλήνια Oμοσπονδία προσωπικού στα ασφαλιστικά Tαμεία. Οι πιο υψηλές συντάξιμες αποδοχές χορηγούνται από τον TAΠ-OTE, καθώς το 68% των συνταξιούχων λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ σύνταξη. Επίσης, η μέση σύνταξη του ΟΓΑ ανέρχεται σε 360 ευρώ. Σε συνολικά περίπου 1.357.627 συντάξεις προκύπτει ότι ένας στους πέντε συνταξιούχους έχει κύρια σύνταξη μικρότερη από 400 ευρώ, ενώ ποσοστό 66% των κύριων συντάξεων είναι κάτω από τα 600 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: