Τρίτη, 5 Ιουνίου 2007

Δημοσιονομικά μεγέθη - Ελλάδα


Αίρεται -και επισήμως- η επιτήρηση για Ελλάδα και Γερμανία μετά την απόφαση του Ecofin την Τρίτη. Ιστορικής σημασίας χαρακτήρισε την απόφαση αυτή ο υπουργός Οικονομίας Γ.Αλογοσκούφης.
Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας μειώθηκε κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ «με αξιόπιστο και διατηρήσιμο τρόπο», επισημαίνεται στην απόφαση που υιοθέτησε στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο υπουργών Οικονομίας της ΕΕ για τον τερματισμό της διαδικασίας περί υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα.Το βασικό συμπέρασμα που συνάγεται, είναι ότι, κατά το Συμβούλιο, «η κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα έχει διορθωθεί και ως εκ τούτου το Συμβούλιο αποφασίζει να ακυρώσει προηγούμενη απόφασή του για την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα».
«Απόφαση-σταθμός»
«Ιστορικής σημασίας» χαρακτήρισε ο Γιώργος Αλογοσκούφης την απόφαση του EcoFin.
Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η εμπειρία μας είναι ένα παράδειγμα της επιτυχούς εφαρμογής του αναθεωρημένου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης», αφού, όπως σημείωσε, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών «το υπερβολικό έλλειμμα διορθώθηκε στην Ελλάδα, η κατάσταση των δημοσιονομικών στατιστικών στοιχείων βελτιώθηκε, ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει ισχυρός και η ανεργία μειώθηκε». Και όλα αυτά ενώ πολλοί, μεταξύ των οποίων και διεθνείς οργανισμοί, ανέμεναν επιβράδυνση της οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, πρόσθεσε.«Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, λόγω του μεγέθους της απαιτούμενης διόρθωσης, αλλά και των αβεβαιοτήτων σχετικά με τα δημοσιονομικά στοιχεία», δήλωσε ο κ. Αλογοσκούφης, τονίζοντας πως η διόρθωση των δημοσίων οικονομικών στην Ελλάδα «ήταν χωρίς προηγούμενο».
«Η προσοχή μας τώρα στρέφεται στην προληπτική πτυχή του Συμφώνου Σταθερότητας», συνέχισε ο κ. Αλογοσκούφης σημειώνοντας ωστόσο ότι «κατά τα τρία τελευταία χρόνια, η Ελλάδα πέτυχε μια δημοσιονομική προσαρμογή της τάξης των 5,5 εκατοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ» και ότι αυτό «αντιστοιχεί σε μια προσαρμογή της τάξης του 1,8% του ΑΕΠ το χρόνο από το 2004».
Ως προς το μέλλον, ο υπουργός Οικονομίας εμφανίσθηκε σχετικώς αισιόδοξος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «για να επιτύχουμε το στόχο των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, χρειαζόμαστε μια ετήσια προσαρμογή κατά περίπου 0,7-0,8% του ΑΕΠ για την περίοδο από το 2008 έως το 2010, που είναι μικρότερη από τη μισή αυτής που έχουμε πετύχει κατά τα έτη από το 2005 έως το 2007. Ο στόχος αυτός είναι φιλόδοξος, αλλά εφικτός». Ο υπουργός Οικονομίας αφού ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, όπως σημείωσε, «στάθηκε στο πλευρό της Ελλάδας», ανέφερε ότι στο επόμενο διάστημα θα προωθηθεί το σχέδιο δράσης, το οποίο από κοινού εκπόνησαν τα τελευταία χρόνια Αθήνα και Βρυξέλλες, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία στα οικονομικά στοιχεία των δήμων και των νοσοκομείων της χώρας.
Ο κ. Αλογοσκούφης σημείωσε επίσης με έμφαση τα ποιοτικά στοιχεία της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ επισήμανε οτι η μείωση των κρατικών ελλειμμάτων επιτεύχθηκε μέσω της μείωσης της σπατάλης στις δημόσιες δαπάνες.
Καταλήγοντας ο Γ.Αλογοσκούφης χαρακτήρισε τη σημερινή απόφαση των «27» για την Ελλάδα «απόφαση-σταθμό», τονίζοντας ότι ναι μεν αυξάνονται τα περιθώρια κινήσεων στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής, πλην όμως δεν σημαίνει ότι σταματούν οι προσπάθειες για την εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης.
Εκτιμήσεις και συστάσεις Ecofin
Στο κείμενο της απόφασης του Συμβουλίου επισημαίνεται ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας μειώθηκε από 7,9% του ΑΕΠ το 2004 σε 2,6% του ΑΕΠ το 2006, κυρίως με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, αλλά και με κάποια μέτρα προσωρινού χαρακτήρα που αναλογούσαν στο 0,6% του ΑΕΠ. Για το 2007 το Συμβούλιο εκτιμά ότι το έλλειμμα θα μειωθεί κατά 0,25% του ΑΕΠ για να φτάσει στο 2,4%, με μέτρα προσωρινού χαρακτήρα ύψους 0,5% του ΑΕΠ.
Σε αυτό το σημείο το Συμβούλιο επισημαίνει την ανάγκη επαγρύπνησης σε ότι αφορά την τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας στο μέλλον και επαναλαμβάνει την προτίμησή του για τη λήψη μέτρων μόνιμου χαρακτήρα στις προσπάθειες δημοσιονομικής σταθεροποίησης.Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, το Συμβούλιο αναφέρει ότι μειώνεται επαρκώς προς την τιμή αναφοράς του 60% του ΑΕΠ, καθώς από 108,5% του ΑΕΠ το 2004 μειώθηκε στο 104,6% το 2006, για να σημειώσει περαιτέρω μείωση στο 97,6% το 2008.Αναφερόμενο εξάλλου στη συλλογή και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων, το Συμβούλιο σημειώνει ότι οι «ελληνικές στατιστικές αρχές βελτίωσαν τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα να υπάρξει μείωση των στατιστικών αποκλίσεων και συνολική βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων».
Επισημαίνει ότι, μετά από αυτή την εξέλιξη, η Eurostat «απέσυρε τις επιφυλάξεις της για την ποιότητα των στοιχείων που κοινοποιούνται από την Ελλάδα».Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις που γίνονται για τα βασικά οικονομικά μεγέθη, το Συμβούλιο σημειώνει ότι οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στα παλαιά στοιχεία και όχι στα αναθεωρημένα που κοινοποιήθηκαν από τις ελληνικές αρχές, στοιχεία τα οποία οδηγούν σε αναθεώρηση προς τα πάνω του ΑΕΠ κατά 26%.
Το Συμβούλιο επισημαίνει ακόμη ότι, λόγω του μεγέθους αλλά και του σύνθετου χαρακτήρα αυτής της αναθεώρησης, τα νέα στοιχεία εξετάζονται ακόμη από την Eurostat και ότι σχετικές αποφάσεις αναμένονται μέσα στο 2007. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο αναφέρει ότι σε περίπτωση που η κοινοτική στατιστική υπηρεσία επικυρώσει πλήρως την αναθεώρηση προς τα πάνω κατά 26% του ΑΕΠ, τότε το έλλειμμα θα μειωθεί κάτω από το 2%.
Οπως σημειώνει πάντως το Συμβούλιο, η αναθεώρηση του ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματος θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συνεισφοράς της Ελλάδας στον κοινοτικό προϋπολογισμό, η οποία μπορεί να είναι ύψους 0,25% του ΑΕΠ, και μια αναδρομική καταβολή, η οποία μπορεί να είναι ύψους 0,75% του ΑΕΠ.
Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα μια επιβάρυνση για το δημοσιονομικό έλλειμμα που όμως, όπως διευκρινίζει το Συμβούλιο, σε κάθε περίπτωση θα παραμείνει κάτω από το 3% του ΑΕΠ το 2008.
Για την αντικατάσταση της κυπριακής λίρας με ευρώ
Ευνοϊκή στάση κράτησε, όπως αναμενόταν, το Συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της Ευρώπης για την υιοθέτηση, από 1ης Ιανουαρίου του 2008, του ευρώ από την Κύπρο και τη Μάλτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής προεδρίας.Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχαν δημοσιοποιήσει τον προηγούμενο μήνα θετικές συστάσεις σε αυτή την κατεύθυνση. «Το συμβούλιο επικύρωσε το πρώτο βήμα της εισαγωγής του ευρώ στην Κύπρο και τη Μάλτα», ανακοίνωσε η γερμανική προεδρία της ΕΕ.Η τελική πολιτική απόφαση αυτής της νέας διεύρυνσης της ευρωζώνης θα ληφθεί κατά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ της 21ης και 22ας Ιουνίου.
Στη συνέχεια, οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ θα καθορίσουν τη σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία της κυπριακής λίρας και της λίρας Μάλτας με το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα και στο επόμενο ECOFIN (10 Ιουλίου) θα υπογράψουν την είσοδο των δύο χωρών στην ευρωζώνη.
Έπεσε το «τείχος του ελλείμματος»
Η Γερμανία δεν παραβαίνει πλέον τους κανονισμούς της ΕΕ, καθώς η ταχύτερη ανάπτυξη της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής οικονομίας βοήθησε το Βερολίνο να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ, για πρώτη φορά από το 2002, συμφωνήθηκε στο Ecofin.Το δημοσιονομικό έλλειμμα στη Γερμανία μειώθηκε, το 2006, στο 1,7% του ΑΕΠ, από 3,2% του ΑΕΠ το 2005. Η Γερμανία αναμένεται να μειώσει, φέτος, το πάλαι ποτέ υπερβολικό έλλειμμά της στο 0,6% του ΑΕΠ, και το 2008 στο 0,3% του ΑΕΠ.Το Βερολίνο έλαβε τα εύσημα του ευρωπαίου Επιτρόπου Χ.Αλμούνια για «εντυπωσιακή» δουλειά, συρρικνώνοντας το έλλειμμα -με άνετο περιθώριο- κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ και, μάλιστα, ένα χρόνο νωρίτερα από το χρονικό όριο που είχε τεθεί.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΑΠΕ/Γαλλικό/Γερμανικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: