Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2007

Παραγωγικότητα - ΕΕ - Ελλάδα

«Χάσμα» της παραγωγικότητας μεταξύ των Ευρωπαίων εργαζομένων
Μεγάλες διαφορές εμφανίζει η παραγωγικότητα της εργασίας μεταξύ των χωρών μελών της Ε.Ε.
Σε μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του εργατικού δυναμικού καλεί η Παγκόσμια Τράπεζα τις χώρες των ΕU8+2
ΈΝΤΟΝΟ «χάσμα» εμφανίζει η παραγωγικότητας της εργασίας εντός της ΕΕ παρά το γεγονός της διαφαινόμενης σύγκλησης. Ειδικότερα, η παραγωγικότητα της εργασίας - ΑΕΠ/σύνολο απασχολούμενων - βελτιώνεται με ταχύτερους ρυθμούς στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων από ότι στις ανεπτυγμένες χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Αλλά η διαφορά αυτή δεν φαίνεται ικανή να καλύψει το υπάρχον «κενό» σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Η παραγωγικότητα της εργασίας στον βιομηχανικό τομέα και στις υπηρεσίες επίσης εμφανίζει έντονη διαφορά εντός της ΕΕ. Περιοχές όπου η βασική πηγή εσόδων προέρχεται από μια εκ των δύο κλάδων δεν εμφανίζουν υψηλή παραγωγικότητα.
Όπως φαίνεται και από το γράφημα που ακολουθεί υψηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας εμφανίζουν οι Βρετανία, Γαλλία, δυτική Γερμανία, νότια Ιταλία και οι σκανδιναβικές χώρες. Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται τα δώδεκα νέα μέλη της ΕΕ.

Στην ανατολική Ιρλανδία και τις Βρυξέλες κάθε εργαζόμενος είχε «παράξει» 80.000 ευρώ μέσα στο 2004, αντίθετα στις περιοχές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ήταν λιγότερο από 10.000 ευρώ.
Την ανάγκη αλλαγής προσανατολισμού του εργατικού δυναμικού των χωρών της «ομάδας» EU8+2, στην απόκτηση νέων προσόντων, επισημαίνει σε ειδικό παράρτημα πρόσφατης έκθεσής της η Παγκόσμια Τράπεζα. Αν και, όπως σημειώνει, οι μεταρρυθμίσεις που συντελέστηκαν στις αγορές εργασίας, κρίνονται σημαντικές, παραμένουν άλυτα αρκετά ζητήματα.
Οι χώρες της EU8+2 (το 2004 οι Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία εντάχθηκαν στην Ε.Ε, το 2007 η Βουλγαρία και η Ρουμανία και το 2005 η Κροατία ξεκίνησε ενταξιακές διαπραγματεύσεις) καλούνται να προωθήσουν δράσεις για τη «δημιουργία» και στη συνέχεια τη «διοχέτευση» εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στην αγορά (όπως μεταρρυθμίσεις εκπαιδευτικών συστημάτων, σύνδεση με την αγορά εργασίας). Σύμφωνα με την έκθεση, μια στις τρεις επιχειρήσεις θεωρεί ότι η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού αποτελεί ουσιαστικό εμπόδιο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ο «χάρτης» της απασχόλησης σε ορισμένες από τις χώρες της περιοχής διαμορφώνεται ως εξής:
Βουλγαρία
Το 2006 ο ρυθμός απασχόλησης ήταν 58,6% (στην ηλικιακή ομάδα 15-64), έναντι 50,4% το 2000. Ο ρυθμός των μακροχρόνια ανέργων, επί του συνόλου των ανέργων, διαμορφώνεται στο 57% το 2000 και στο 55,7% το 2006. Μακροχρόνια άνεργοι καταγράφηκαν το 2006, το 55% του ανδρικού πληθυσμού έναντι 57,3% το 2000. Στον αντίποδα, ο ρυθμός απασχόλησης στην ηλικιακή ομάδα 15-64 διαμορφώθηκε σε 54,7% το 2000 και στο 62,8% το 2006. Οι μακροχρόνια άνεργες γυναίκες «αντιστοιχούσαν» στο 56,7% το 2000, έναντι 56,4% το 2006. Αντίθετα, στην ηλικιακή ομάδα 15-64 ο ρυθμός απασχόλησης ήταν 46,3% το 2000, έναντι 54,6% το 2006.
Ρουμανία
Στο 58,8% διαμορφώθηκε ο ρυθμός απασχόλησης το 2006, έναντι 63% το 2000 στο ηλικιακό γκρουπ 15-64 ετών. Οι μακροχρόνια άνεργοι αντιστοιχούσαν στο 51,5% επί του συνόλου των ανέργων το 2000, έναντι 57,8% το 2006. Οι δε νέοι άνεργοι (ηλικία 15-24) το 2000 αντιστοιχούσαν στο 8,3%, έναντι 6,6% το 2006.
Ο ανδρικός πληθυσμός κατέχει «μερίδιο» 9,5% στη μερική απασχόληση το 2006, έναντι 14,6% το 2000. Ο ρυθμός απασχόλησης στους άνδρες (ηλικία 15-64) διαμορφώθηκε στο 64,6% το 2006, έναντι 68,6% το 2000, ενώ ο ρυθμός των μακροχρόνια ανέργων ανήλθε σε 57,6% το 2006, έναντι 49,8% το 2000.
Στο 53% διαμορφώθηκε ο ρυθμός απασχόλησης των γυναικών (ηλικιακή ομάδα 15-64) το 2006, έναντι 57,5% το 2000. Εξάλλου, το 9,8% των γυναικών το 2006 είχε μερική απασχόληση, έναντι 18,6% το 2000. Αντίθετα, οι μακροχρόνια άνεργες γυναίκες «αντιστοιχούν» στο 58,1% επί του συνόλου το 2006, έναντι 53,9% το 2000.
Κροατία
Το 2006 ο ρυθμός απασχόλησης στην ηλικιακή ομάδα 15-64 ήταν 55,6% το 2006, έναντι 53,4% το 2000. Οι μακροχρόνια άνεργοι αντιστοιχούσαν στο 60,1% το 2006, έναντι 60,8% το 2000. Στον ανδρικό πληθυσμό ηλικίας 15-64 ετών ο ρυθμός απασχόλησης καταγράφηκε στο 62% το 2006, έναντι 60,5% το 2000, ενώ ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων διαμορφώθηκε στο 59% το 2006, έναντι 56,4% το 2000. Στον γυναικείο πληθυσμό, 61,1% μακροχρόνια άνεργες γυναίκες το 2006, έναντι 65% το 2000. Στο 11,7% διαμορφώθηκε το 2006 το ποσοστό των γυναικών με μερική απασχόληση, έναντι 10,5% το 2000.
Σλοβενία
Ο ρυθμός απασχόλησης στην ηλικιακή ομάδα 15-64 διαμορφώθηκε το 2000 σε 62,8% και το 2006 σε 66,6%. Το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, το 2000 ήταν 61,4% και το 2006 49,3%. Το 2000 η μερική απασχόληση διαμορφώθηκε στο 6,5% της συνολικής απασχόλησης και το 2006 στο 9,2%. Ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων ανδρών (στο σύνολο των ανέργων) ήταν 62,8% το 2000 και 49,7% το 2006. Οι άνεργες γυναίκες (ηλικία 15-24) ήταν 6,7% το 2000 και 6,1% το 2006. Το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ήταν 59,8% το 2000 και 48,9% το 2006.
Έκθεση της Eurostat
www.kathimerini.gr Πηγές: Eurostat, World Bank

Δεν υπάρχουν σχόλια: